• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود     

 1. ساعت گذشته
 2. Great Basin College

  Thanks
 3. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

 4. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  wait
 5. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  Download in:
 6. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1549963416301502 DOI: 10.1016/j.nano.2016.08.033 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 7. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

 8. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  wait
 9. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  Download in:
 10. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.3894/abstract DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 11. درخواست مقاله

 12. درخواست مقاله

  wait
 13. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2493395 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 14. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  Download in:
 15. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  Claim
 16. درخواست مقاله

  Download in:
 17. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mop.27093/abstract DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات: با سلام این مقاله قابل دانلود نمی باشد
 18. درخواست مقاله

  Claim
 19. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mmce.20946/epdf DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات: Recent advances in theory and applications of substrate-integrated waveguides: A review INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING Volume 26, Issue 2, February 2016, Pages: 129–145, Abhishek Sahu, Vijay K. Devabhaktuni, Rabindra K. Mishra and Peter H. Aaen Version of Record online : 21 OCT 2015, DOI: 10.1002/mmce.20946
 20. امروز
 21. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  Download in:
 22. CLSI Standard

  +2500
 23. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  Claim
 24. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1096-9845(199909)28:9<979::AID-EQE850>3.0.CO;2-1/abstract DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 25. درخواست مقاله

 26. درخواست مقاله

  wait
 27. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

 1. نمایش فعالیت های بیشتر