• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

زیر دسته های تالار

 1. درخواست دانلود مقاله

  (هر درخواست 50 امتیاز از امتیازات شما کم می کند)
  (70 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

  38,113
  ارسال
 2. درخواست دانلود کتاب

  (هر درخواست 150 امتیاز از امتیازات شما کم می کند)
  (180 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

  15,809
  ارسال
 3. درخواست استاندارد

  هر درخواست 150 امتیاز از امتیازات شما کم می کند)
  (180 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

  1
  ارسال