• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

زیر دسته های تالار

 1. 25 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 25 امتیاز از شما کسر می کند.

  291
  ارسال
 2. 50 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 50 امتیاز از شما کسر می کند.

  557
  ارسال
 3. 100 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 100 امتیاز از شما کسر می کند.

  953
  ارسال
 4. 150 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 150 امتیاز از شما کسر می کند.

  800
  ارسال
 5. 300 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 300 امتیاز از شما کسر می کند.

  815
  ارسال
 6. 500 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 500 امتیاز از شما کسر می کند.

  1,147
  ارسال
 7. 750 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 750 امتیاز از شما کسر می کند.

  625
  ارسال
 8. 1000 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 1000 امتیاز از شما کسر می کند.

  1,023
  ارسال
 9. 1500 امتیاز

  ارسال پاسخ در این بخش 1500 امتیاز از شما کسر می کند.

  577
  ارسال
 10. 2000 امتیازی

  پسوردهای این بخش به قیمت 2000 امتیاز فروخته می شوند.

  408
  ارسال
 11. 2500 امتیازی

  پسوردهای این بخش به قیمت 2500 امتیاز فروخته می شوند.

  222
  ارسال
 12. 5000 امتیازی

  ارسال پاسخ در این بخش 5000 امتیاز از شما کسر می کند.

  14
  ارسال
 13. درخواست پسورد

  اگر بدنبال پسورد دانشگاه خاصی هستید در اینجا درخواست خود را مطرح کنید.

  1,147
  ارسال
 14. فروش نقدی

  پسوردهای این بخش تنها بصورت نقدی بفروش می رسند

  151
  ارسال