• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

1,299 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. University of Kashmir

  • 23 پاسخ
  • 154 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 276 بازدید
 2. ebsco MGCCC

  • 20 پاسخ
  • 245 بازدید
  • 84 پاسخ
  • 1,049 بازدید
 3. The Catholic University of Eastern Africa

  • 39 پاسخ
  • 569 بازدید
 4. ASA Institute College of Advanced Tech

  • 43 پاسخ
  • 781 بازدید
 5. Library of Texas

  • 67 پاسخ
  • 1,051 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 691 بازدید
 6. Biblioteca Digital Espacio

  • 32 پاسخ
  • 671 بازدید
 7. buap.mx

  • 46 پاسخ
  • 806 بازدید
 8. Santa Monica College

  • 45 پاسخ
  • 813 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 823 بازدید
  • 35 پاسخ
  • 840 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 845 بازدید
  • 29 پاسخ
  • 758 بازدید
  • 60 پاسخ
  • 1,525 بازدید
  • 40 پاسخ
  • 643 بازدید
  • 65 پاسخ
  • 1,391 بازدید
 9. New Jersey City University (USA)

  • 97 پاسخ
  • 2,176 بازدید
  • 89 پاسخ
  • 1,882 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 399 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 395 بازدید
  • 59 پاسخ
  • 1,288 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 1,172 بازدید
 10. Rivier University

  • 15 پاسخ
  • 228 بازدید