• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

57 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 37 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 211 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 99 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 122 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 240 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 249 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 193 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 166 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 141 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 220 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 208 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 183 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 162 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 144 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 148 بازدید