حل شده

24 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 628 بازدید
 2. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 399 بازدید
 3. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 435 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 691 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 555 بازدید
 4. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 822 بازدید
 5. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 646 بازدید
 6. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 645 بازدید
 7. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 722 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 664 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 656 بازدید
 10. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 835 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,276 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,056 بازدید
 11. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 1,134 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,057 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,071 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,070 بازدید
 12. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 1,079 بازدید
 13. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 1,044 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,105 بازدید
 14. ASTM

  • 3 پاسخ
  • 1,086 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,081 بازدید
 15. Din Request

  • 2 پاسخ
  • 1,087 بازدید