حل شده

31 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. JIS Standard

  • 2 پاسخ
  • 258 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 480 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,147 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,225 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,212 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,205 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,186 بازدید
 2. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 2,083 بازدید
 3. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 1,737 بازدید
 4. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 1,800 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,028 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,882 بازدید
 5. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 2,181 بازدید
 6. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 1,973 بازدید
 7. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 1,972 بازدید
 8. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 2,105 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,995 بازدید
 10. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,985 بازدید
 11. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 2,173 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,610 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,381 بازدید
 12. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 2,462 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,385 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,393 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,478 بازدید