حل شده

29 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 629 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 824 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 823 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 815 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 800 بازدید
 1. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 1,693 بازدید
 2. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 1,349 بازدید
 3. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 1,409 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,637 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,499 بازدید
 4. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 1,785 بازدید
 5. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 1,590 بازدید
 6. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 1,587 بازدید
 7. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 1,700 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,612 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,600 بازدید
 10. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 1,783 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,225 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,999 بازدید
 11. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 2,078 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,998 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,010 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,075 بازدید
 12. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 2,020 بازدید
 13. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 1,981 بازدید