حل شده

24 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 184 بازدید
 2. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 113 بازدید
 3. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 413 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 275 بازدید
 4. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 530 بازدید
 5. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 369 بازدید
 6. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 369 بازدید
 7. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 437 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 384 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 380 بازدید
 10. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 555 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,001 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 779 بازدید
 11. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 858 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 785 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 793 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 788 بازدید
 12. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 806 بازدید
 13. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 775 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 834 بازدید
 14. ASTM

  • 3 پاسخ
  • 818 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 817 بازدید
 15. Din Request

  • 2 پاسخ
  • 814 بازدید