حل شده

21 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 46 بازدید
 2. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 26 بازدید
 3. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 274 بازدید
 4. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 126 بازدید
 5. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 126 بازدید
 6. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 194 بازدید
 7. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 144 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 142 بازدید
 9. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 757 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 539 بازدید
 10. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 613 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 545 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 552 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 545 بازدید
 11. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 564 بازدید
 12. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 537 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 592 بازدید
 13. ASTM

  • 3 پاسخ
  • 574 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 575 بازدید
 14. Din Request

  • 2 پاسخ
  • 569 بازدید