حل شده

27 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 89 بازدید
 1. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 963 بازدید
 2. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 632 بازدید
 3. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 677 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 925 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 788 بازدید
 4. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 1,055 بازدید
 5. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 883 بازدید
 6. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 884 بازدید
 7. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 963 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 896 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 890 بازدید
 10. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 1,068 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,508 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,288 بازدید
 11. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 1,367 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,287 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,300 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,333 بازدید
 12. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 1,310 بازدید
 13. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 1,276 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,344 بازدید
 14. ASTM

  • 3 پاسخ
  • 1,320 بازدید