حل شده

28 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 362 بازدید
 1. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 1,247 بازدید
 2. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 911 بازدید
 3. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 966 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,198 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,058 بازدید
 4. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 1,329 بازدید
 5. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 1,154 بازدید
 6. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 1,151 بازدید
 7. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 1,246 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,170 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,162 بازدید
 10. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 1,340 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,779 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,557 بازدید
 11. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 1,637 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,560 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,572 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,613 بازدید
 12. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 1,582 بازدید
 13. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 1,543 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,616 بازدید