حل شده

29 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 606 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 613 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 603 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 590 بازدید
 1. ISO 9224

  • 3 پاسخ
  • 1,482 بازدید
 2. ISO 9223

  • 3 پاسخ
  • 1,139 بازدید
 3. JIS H 3140

  • 1 پاسخ
  • 1,198 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,429 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,287 بازدید
 4. ASTM

  • 4 پاسخ
  • 1,569 بازدید
 5. ASTM 3

  • 2 پاسخ
  • 1,382 بازدید
 6. ASTM 2

  • 2 پاسخ
  • 1,380 بازدید
 7. ACI 351.3R-18

  • 2 پاسخ
  • 1,482 بازدید
 8. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,401 بازدید
 9. درخواست از ASTM

  • 2 پاسخ
  • 1,390 بازدید
 10. AS 2487

  • 2 پاسخ
  • 1,571 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,009 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,786 بازدید
 11. SAE Standard

  • 4 پاسخ
  • 1,865 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,788 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,799 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,849 بازدید
 12. Standard Request

  • 2 پاسخ
  • 1,810 بازدید
 13. درخواست استاندارد

  • 2 پاسخ
  • 1,770 بازدید