حل نشده

41 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. درخواست استاندارد

  • 1 پاسخ
  • 42 بازدید
 2. TAPPI T 622 CM-10

  • 1 پاسخ
  • 243 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 334 بازدید
 3. ISPE +5000

  • 1 پاسخ
  • 499 بازدید
 4. API SPEC 5ST +2000

  • 1 پاسخ
  • 359 بازدید
 5. CLSI M29-A4

  • 1 پاسخ
  • 521 بازدید
 6. ISA TR84.00.07-2018

  • 1 پاسخ
  • 750 بازدید
 7. JIS B 7522 2016

  • 5 پاسخ
  • 881 بازدید
 8. AS 2163 1995

  • 2 پاسخ
  • 968 بازدید
 9. AS. 2164 - 1995

  • 1 پاسخ
  • 873 بازدید
 10. AS. 2166 - 1995

  • 1 پاسخ
  • 875 بازدید
 11. AS. 2162.1 - 1996

  • 1 پاسخ
  • 872 بازدید
 12. AS 2165- 1995

  • 1 پاسخ
  • 870 بازدید
 13. GPA 2172 2019

  • 2 پاسخ
  • 1,049 بازدید
 14. ashrae

  • 1 پاسخ
  • 1,054 بازدید
 15. JIS B 7517 2018 english

  • 1 پاسخ
  • 1,542 بازدید
 16. AASHTO req

  • 3 پاسخ
  • 1,705 بازدید
 17. NFPA 70 2020 SCAN or PDF

  • 1 پاسخ
  • 1,911 بازدید
 18. UOP 1023 2018

  • 1 پاسخ
  • 1,789 بازدید
 19. UOP 1023 2018

  • 1 پاسخ
  • 1,899 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,738 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,413 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,414 بازدید
 20. JIS Standard

  • 1 پاسخ
  • 2,559 بازدید
 21. EEMUA 154 2017

  • 1 پاسخ
  • 2,972 بازدید