حل نشده

50 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ISEA 138-2019

  • 1 پاسخ
  • 347 بازدید
 2. ISEA 201-2019

  • 1 پاسخ
  • 227 بازدید
 3. Nato

  • 0 پاسخ
  • 604 بازدید
 4. aiaa

  • 1 پاسخ
  • 1,859 بازدید
 5. TY-030B-01

  • 0 پاسخ
  • 966 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,099 بازدید
 6. NFPA pdf

  • 5 پاسخ
  • 1,346 بازدید
 7. CLSI EP15-A3

  • 1 پاسخ
  • 1,166 بازدید
 8. AGA X62001

  • 2 پاسخ
  • 1,289 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,549 بازدید
 9. TAPPI T 622 CM-10

  • 1 پاسخ
  • 1,638 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,725 بازدید
 10. ISPE +5000

  • 1 پاسخ
  • 1,894 بازدید
 11. API SPEC 5ST +2000

  • 1 پاسخ
  • 1,742 بازدید
 12. CLSI M29-A4

  • 1 پاسخ
  • 1,909 بازدید
 13. ISA TR84.00.07-2018

  • 1 پاسخ
  • 2,129 بازدید
 14. JIS B 7522 2016

  • 5 پاسخ
  • 2,266 بازدید
 15. AS 2163 1995

  • 2 پاسخ
  • 2,350 بازدید
 16. AS. 2164 - 1995

  • 1 پاسخ
  • 2,252 بازدید
 17. AS. 2166 - 1995

  • 1 پاسخ
  • 2,258 بازدید
 18. AS. 2162.1 - 1996

  • 1 پاسخ
  • 2,257 بازدید
 19. AS 2165- 1995

  • 1 پاسخ
  • 2,247 بازدید
 20. GPA 2172 2019

  • 2 پاسخ
  • 2,739 بازدید
 21. ashrae

  • 1 پاسخ
  • 2,465 بازدید
 22. JIS B 7517 2018 english

  • 1 پاسخ
  • 2,909 بازدید