فرهنگ و هنر

2,701 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 2,143 بازدید
 1. رنسانس من

  • 15 پاسخ
  • 2,223 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,467 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,296 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,043 بازدید
 2. دریا باش

  • 0 پاسخ
  • 2,023 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,314 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,164 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
 3. در دلم بود …

  • 0 پاسخ
  • 749 بازدید
 4. زندگی

  • 0 پاسخ
  • 500 بازدید
 5. دلم گرفته

  • 0 پاسخ
  • 774 بازدید
  • 77 پاسخ
  • 3,948 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 931 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,484 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,242 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,219 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,244 بازدید
 6. موزه پلی تکنیک مسکو

  • 0 پاسخ
  • 1,249 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,240 بازدید
 7. موزه پول در تفلیس

  • 0 پاسخ
  • 1,257 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,244 بازدید
 8. اشعار دلنشین

  • 54 پاسخ
  • 7,436 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,425 بازدید