فرهنگ و هنر

2,691 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 877 بازدید
 1. رنسانس من

  • 15 پاسخ
  • 933 بازدید
 2. زندگی میگذرد

  • 5 پاسخ
  • 1,085 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,193 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 876 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 707 بازدید
 3. دریا باش

  • 0 پاسخ
  • 686 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 882 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 796 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 12 بازدید
 4. موزه پول در تفلیس

  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
 5. اشعار دلنشین

  • 54 پاسخ
  • 3,800 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 182 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 35 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 148 بازدید
 6. قضاوت

  • 0 پاسخ
  • 97 بازدید
 7. آرزو

  • 0 پاسخ
  • 237 بازدید
 8. یکرنگ و صادق

  • 2 پاسخ
  • 241 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 299 بازدید
 9. اتفاق خوب

  • 0 پاسخ
  • 241 بازدید
 10. تکیه گاه

  • 0 پاسخ
  • 209 بازدید
 11. رفتن

  • 0 پاسخ
  • 191 بازدید