فرهنگ و هنر

2,701 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 2,411 بازدید
 1. رنسانس من

  • 15 پاسخ
  • 2,500 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,733 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,594 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,329 بازدید
 2. دریا باش

  • 0 پاسخ
  • 2,307 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,604 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,454 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 771 بازدید
 3. در دلم بود …

  • 0 پاسخ
  • 1,026 بازدید
 4. زندگی

  • 0 پاسخ
  • 774 بازدید
 5. دلم گرفته

  • 0 پاسخ
  • 1,056 بازدید
  • 77 پاسخ
  • 4,763 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,199 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,750 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,505 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,494 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,481 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,509 بازدید
 6. موزه پلی تکنیک مسکو

  • 0 پاسخ
  • 1,513 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,502 بازدید
 7. موزه پول در تفلیس

  • 0 پاسخ
  • 1,520 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,506 بازدید
 8. اشعار دلنشین

  • 54 پاسخ
  • 8,121 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,690 بازدید