فرهنگ و هنر

2,700 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 1,912 بازدید
 1. رنسانس من

  • 15 پاسخ
  • 1,986 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,235 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,036 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,795 بازدید
 2. دریا باش

  • 0 پاسخ
  • 1,772 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,052 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,911 بازدید
 3. در دلم بود …

  • 0 پاسخ
  • 455 بازدید
 4. زندگی

  • 0 پاسخ
  • 264 بازدید
 5. دلم گرفته

  • 0 پاسخ
  • 534 بازدید
  • 77 پاسخ
  • 3,250 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 704 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,253 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,015 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,005 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 994 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,018 بازدید
 6. موزه پلی تکنیک مسکو

  • 0 پاسخ
  • 1,022 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,015 بازدید
 7. موزه پول در تفلیس

  • 0 پاسخ
  • 1,032 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,019 بازدید
 8. اشعار دلنشین

  • 54 پاسخ
  • 6,776 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,198 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,048 بازدید