• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

16,354 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 10 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 25 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 21 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 29 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 14 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 13 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 14 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 12 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 13 بازدید