• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

1,645 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. مقاله

  • 1 پاسخ
  • 114 بازدید
 2. درخواست مقاله

  • 1 پاسخ
  • 130 بازدید
 3. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
 4. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
 5. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 48 بازدید
 6. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
 7. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
 8. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 52 بازدید
 9. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 47 بازدید
 10. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 47 بازدید
 11. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 45 بازدید
 12. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 46 بازدید
 13. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
 14. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 22 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
 15. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
 16. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
 17. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
 18. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 43 بازدید
 19. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
 20. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 48 بازدید
 21. درخواست مقاله

  • 0 پاسخ
  • 54 بازدید