درخواست دانلود کتاب

برای درخواست هر کتاب نیاز به 500 امتیاز دارید


قوانین:

هر درخواست 500 امتیاز از امتیازات شما کم می کند (600 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

20 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 8,310 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 8,629 بازدید
 1. Book

  • 1 پاسخ
  • 17 بازدید
 2. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 10 بازدید
 3. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 96 بازدید
 4. eblib

  • 0 پاسخ
  • 4 بازدید
 5. Hathitrust

  • 0 پاسخ
  • 15 بازدید
 6. EBL

  • 0 پاسخ
  • 29 بازدید
 7. hathitrust

  • 0 پاسخ
  • 31 بازدید
 8. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 114 بازدید
 9. Book Request 5000+

  • 0 پاسخ
  • 109 بازدید
 10. Elsevier Book 50000+

  • 0 پاسخ
  • 148 بازدید
 11. Hathitrust2 10000+

  • 0 پاسخ
  • 158 بازدید
 12. Hathitrust 20000+

  • 0 پاسخ
  • 180 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 181 بازدید
 13. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 170 بازدید
 14. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
 15. Eblib one

  • 0 پاسخ
  • 244 بازدید
 16. merged ASM Pdf

  • 0 پاسخ
  • 271 بازدید
 17. EBL one

  • 0 پاسخ
  • 270 بازدید