درخواست دانلود کتاب

برای درخواست هر کتاب نیاز به 500 امتیاز دارید


قوانین:

هر درخواست 500 امتیاز از امتیازات شما کم می کند (600 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

15 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 6,642 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 7,105 بازدید
 1. hathitrust 4

  • 1 پاسخ
  • 31 بازدید
 2. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 189 بازدید
 3. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 191 بازدید
 4. Book Request +1000

  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
 5. Openlibrary 3

  • 0 پاسخ
  • 25 بازدید
 6. Book Request from ArtechHouse +1000

  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
 7. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 102 بازدید
 8. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 168 بازدید
 9. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 197 بازدید
 10. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 176 بازدید
 11. request two

  • 0 پاسخ
  • 202 بازدید
 12. request one

  • 0 پاسخ
  • 201 بازدید
 13. Hathitrust Book 2000

  • 0 پاسخ
  • 270 بازدید