درخواست دانلود کتاب

برای درخواست هر کتاب نیاز به 500 امتیاز دارید


قوانین:

هر درخواست 500 امتیاز از امتیازات شما کم می کند (600 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

27 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 6,923 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 7,350 بازدید
 1. hathitrust 3

  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
 2. hathitrust 2

  • 0 پاسخ
  • 7 بازدید
 3. Book request

  • 4 پاسخ
  • 80 بازدید
 4. hathitrust 6

  • 0 پاسخ
  • 30 بازدید
 5. hathitrust 5

  • 0 پاسخ
  • 30 بازدید
 6. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 22 بازدید
 7. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 38 بازدید
 8. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
 9. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 12 بازدید
 10. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
 11. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
 12. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 12 بازدید
 13. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 13 بازدید
 14. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 17 بازدید
 15. دانلود کتاب

  • 1 پاسخ
  • 47 بازدید
 16. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
 17. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید
 18. vitalsource

  • 0 پاسخ
  • 30 بازدید
 19. Cengage PDF

  • 1 پاسخ
  • 49 بازدید
 20. SAP

  • 2 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 126 بازدید
 21. EBL

  • 0 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 172 بازدید