درخواست دانلود کتاب

برای درخواست هر کتاب نیاز به 500 امتیاز دارید


قوانین:

هر درخواست 500 امتیاز از امتیازات شما کم می کند (600 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)

27 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 7,353 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 6,927 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 128 بازدید
 1. Book request

  • 4 پاسخ
  • 83 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 174 بازدید
 2. SAP

  • 2 پاسخ
  • 227 بازدید
 3. Cengage PDF

  • 1 پاسخ
  • 51 بازدید
 4. دانلود کتاب

  • 1 پاسخ
  • 49 بازدید
 5. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 40 بازدید
 6. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 34 بازدید
 7. cengage EBL

  • 0 پاسخ
  • 182 بازدید
 8. amazon any PDF

  • 0 پاسخ
  • 111 بازدید
 9. EBL

  • 0 پاسخ
  • 86 بازدید
 10. vitalsource

  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید
 11. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 29 بازدید
 12. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
 13. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 15 بازدید
 14. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
 15. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
 16. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
 17. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
 18. wiley true PDF

  • 0 پاسخ
  • 21 بازدید
 19. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
 20. hathitrust 5

  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید
 21. hathitrust 6

  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید