• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

3,268 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 27 بازدید
 2. EBL request

  • 2 پاسخ
  • 31 بازدید
 3. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 32 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 35 بازدید
 4. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
 5. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 37 بازدید
 6. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 22 بازدید
 7. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 42 بازدید
 8. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 36 بازدید
 9. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 55 بازدید
 10. Request Book

  • 2 پاسخ
  • 46 بازدید
 11. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 85 بازدید
 12. bloomsbury book

  • 2 پاسخ
  • 85 بازدید
 13. Ebl, Ebsco, Myi

  • 1 پاسخ
  • 73 بازدید
 14. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 64 بازدید
 15. درخواست كتاب از IGI

  • 2 پاسخ
  • 77 بازدید
 16. ISO 6743-12:1989

  • 1 پاسخ
  • 84 بازدید
 17. DIN 51522

  • 1 پاسخ
  • 66 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 136 بازدید
 18. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 118 بازدید
 19. Book Request from ebl, ebrary, MyiLibrary

  • 3 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 132 بازدید
 20. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 94 بازدید