• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

3,304 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 51 بازدید
 2. درخواست کتاب EBL

  • 1 پاسخ
  • 34 بازدید
 3. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 34 بازدید
 4. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 20 بازدید
 5. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 16 بازدید
 6. AAPG - Quantitative Sedimentary Basin Modeling

  • 3 پاسخ
  • 40 بازدید
 7. درخواست از Ebrary، EBL

  • 2 پاسخ
  • 54 بازدید
 8. Japanese Standard 2

  • 1 پاسخ
  • 38 بازدید
 9. Japanese Standard 1

  • 1 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 49 بازدید
 10. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 51 بازدید
 11. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 47 بازدید
 12. ebook request

  • 4 پاسخ
  • 58 بازدید
 13. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 56 بازدید
 14. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 43 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 66 بازدید
 15. درخواست کتاب

  • 3 پاسخ
  • 66 بازدید
 16. درخواست کتاب

  • 2 پاسخ
  • 80 بازدید
 17. درخواست کتاب 2

  • 2 پاسخ
  • 67 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 78 بازدید