430 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 16,172 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 13,537 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 1,443 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 3,827 بازدید
  • 228 پاسخ
  • 14,871 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 3,288 بازدید
 1. amazing cnki-downloader

  • 30 پاسخ
  • 1,799 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 742 بازدید
 2. معرفی پایگاه های اطلاعاتی

  • 58 پاسخ
  • 6,161 بازدید
 3. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
 4. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 61 بازدید
  • 68 پاسخ
  • 6,974 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 159 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,359 بازدید
 5. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 5,600 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,789 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 86 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 3,743 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 4,651 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 881 بازدید
  • 73 پاسخ
  • 3,396 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 2,208 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 100 بازدید