382 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 40 پاسخ
  • 15,966 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 13,440 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 700 بازدید
  • 226 پاسخ
  • 14,529 بازدید
 1. معرفی پایگاه های اطلاعاتی

  • 58 پاسخ
  • 6,058 بازدید
 2. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
 3. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 68 پاسخ
  • 6,843 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,272 بازدید
  • 61 پاسخ
  • 3,166 بازدید
 4. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 5,495 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,757 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 3,662 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 4,560 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 847 بازدید
  • 73 پاسخ
  • 3,306 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 2,144 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 39 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 38,192 بازدید