431 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 16,798 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 14,183 بازدید
  • 69 پاسخ
  • 7,683 بازدید
  • 232 پاسخ
  • 16,098 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 1,820 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 106 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 4,336 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 3,944 بازدید
 1. amazing cnki-downloader

  • 30 پاسخ
  • 2,290 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 982 بازدید
 2. معرفی پایگاه های اطلاعاتی

  • 58 پاسخ
  • 6,780 بازدید
 3. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 297 بازدید
 4. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 294 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 519 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,707 بازدید
 5. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 5,929 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,008 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 322 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 4,382 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 5,215 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 1,143 بازدید
  • 73 پاسخ
  • 4,061 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 2,496 بازدید