431 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 17,479 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 14,970 بازدید
  • 64 پاسخ
  • 5,069 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 418 بازدید
  • 80 پاسخ
  • 6,094 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 1,518 بازدید
  • 246 پاسخ
  • 17,572 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,192 بازدید
  • 69 پاسخ
  • 8,470 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 550 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 4,878 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 4,655 بازدید
 1. amazing cnki-downloader

  • 30 پاسخ
  • 2,832 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,238 بازدید
 2. معرفی پایگاه های اطلاعاتی

  • 58 پاسخ
  • 7,435 بازدید
 3. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 549 بازدید
 4. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 540 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 547 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 939 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,068 بازدید
 5. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 6,250 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,256 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 572 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 5,821 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 1,429 بازدید