433 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 18,256 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 15,576 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 1,825 بازدید
  • 66 پاسخ
  • 5,771 بازدید
  • 247 پاسخ
  • 18,773 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 240 بازدید
  • 81 پاسخ
  • 6,929 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 685 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,489 بازدید
  • 69 پاسخ
  • 9,204 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 796 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 5,438 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 5,355 بازدید
 1. amazing cnki-downloader

  • 30 پاسخ
  • 3,349 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,486 بازدید
 2. معرفی پایگاه های اطلاعاتی

  • 58 پاسخ
  • 8,076 بازدید
 3. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 800 بازدید
 4. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 789 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 793 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,316 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,458 بازدید
 5. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 6,542 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,487 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 817 بازدید