433 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 19,153 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 16,252 بازدید
  • 255 پاسخ
  • 20,537 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 6,084 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 2,162 بازدید
  • 66 پاسخ
  • 6,537 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 495 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 516 بازدید
  • 81 پاسخ
  • 7,847 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 975 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,826 بازدید
  • 69 پاسخ
  • 10,030 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,069 بازدید
  • 63 پاسخ
  • 6,127 بازدید
 1. amazing cnki-downloader

  • 30 پاسخ
  • 3,916 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,775 بازدید
 2. معرفی پایگاه های اطلاعاتی

  • 58 پاسخ
  • 8,858 بازدید
 3. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 1,082 بازدید
 4. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 1,068 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,070 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,732 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,962 بازدید
 5. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 6,878 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,766 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,091 بازدید