434 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. Ebook Custom Search 2

  • 0 پاسخ
  • 2,569 بازدید
 2. Ebook Custom Search 1

  • 0 پاسخ
  • 1,941 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,546 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,813 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 4,537 بازدید
 3. معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)

  • 4 پاسخ
  • 7,265 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 3,204 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 6,862 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 1,783 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 3,243 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 295 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 131 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 108 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 51,308 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,468 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,695 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 293 بازدید
  • 43 پاسخ
  • 4,070 بازدید
 4. آشنایی با مدرکITP یا Inspection Test Plan

  • 0 پاسخ
  • 509 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 1,882 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,098 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,881 بازدید
 5. فارسی سازی اعداد Mendely

  • 21 پاسخ
  • 931 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 28,477 بازدید