434 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. آموزش OCLC FirstSearch

  • 0 پاسخ
  • 1,733 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 4,128 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 987 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 9,232 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 751 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 2,629 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 638 بازدید
 2. powermill 2013

  • 0 پاسخ
  • 822 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,703 بازدید
 3. نحوه دانلود کتاب از CourseSmart

  • 15 پاسخ
  • 1,713 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,688 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,033 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,130 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,475 بازدید
 4. تقلب علمی

  • 9 پاسخ
  • 1,478 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 5,974 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 5,431 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,324 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 816 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 122,324 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 3,148 بازدید
 5. پژوهیار

  • 1 پاسخ
  • 1,488 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 707 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 3,253 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,620 بازدید