saeed84

کاربر رسمی
 • تعداد ارسال ها

  177
 • امتیاز

  -1,074 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

فعالیت های امتیازی

 1. پسندیدن
  saeed84 از maximus781 یک واکنش گرفت در Universidad Autónoma de Madrid   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

 2. نپسندیدن
  saeed84 از samaneh.nazeri.1978 یک واکنش گرفت در Universidad Autónoma de Madrid   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore


 3. پسندیدن
  saeed84 از *Kid یک واکنش گرفت در ncyu.edu.tw   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد


   
   
  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
  CRC eBooks: 2849
  ebrary Documents: 2,837
  Taylor & Francis eBooks: 1120
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 4. پسندیدن
  saeed84 از *Kid یک واکنش گرفت در Universidad Autónoma de Madrid   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

 5. پسندیدن
  saeed84 از saeedyer یک واکنش گرفت در National Chiayi   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
   
  CRC eBooks: 2849
   
  ebrary Documents: 2,837
   
  Taylor & Francis eBooks: 1120
   
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 6. پسندیدن
  saeed84 از 8620143 یک واکنش گرفت در ncyu.edu.tw   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد


   
   
  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
  CRC eBooks: 2849
  ebrary Documents: 2,837
  Taylor & Francis eBooks: 1120
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 7. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در دانشگاه Gazi ترکیه برای saeed84   
  ممنون آقای مهندس دستتون درد نکنه
 8. پسندیدن
  saeed84 از saeidehamedan یک واکنش گرفت در National Chiayi   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
   
  CRC eBooks: 2849
   
  ebrary Documents: 2,837
   
  Taylor & Francis eBooks: 1120
   
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 9. پسندیدن
  saeed84 از sarina99 یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست پشتیبانی از پایگاه های جدید   
  http://search.informit.org/
 10. پسندیدن
  saeed84 از b4Ran یک واکنش گرفت در National Chiayi   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
   
  CRC eBooks: 2849
   
  ebrary Documents: 2,837
   
  Taylor & Francis eBooks: 1120
   
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 11. پسندیدن
  saeed84 از ذوالکفل یک واکنش گرفت در National Chiayi   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
   
  CRC eBooks: 2849
   
  ebrary Documents: 2,837
   
  Taylor & Francis eBooks: 1120
   
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 12. پسندیدن
  saeed84 از ذوالکفل یک واکنش گرفت در National Chiayi   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد


   
   
  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
   
  CRC eBooks: 2849
   
  ebrary Documents: 2,837
   
  Taylor & Francis eBooks: 1120
   
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 13. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در National Chiayi   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد


   
   
   
   
  ScienceDirect Journals: 2733 ScienceDirect eBooks: 6748 Springer Journals: 2,130 Springer eBooks: 74,999 ProQuest Databases: 15 EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290 EBSCOhost Books: 57,332 EBSCOhost eBooks: 9,399 CRC eBooks: 2849 ebrary Documents: 2,837 Taylor & Francis eBooks: 1120 MyiLibrary eBooks: 7415
 14. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در ncyu.edu.tw   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد


   
   
  ScienceDirect Journals: 2733
  ScienceDirect eBooks: 6748
  Springer Journals: 2,130
  Springer eBooks: 74,999
  ProQuest Databases: 15
  EBSCOhost Academic Journals: 8,280,290
  EBSCOhost Books: 57,332
  EBSCOhost eBooks: 9,399
  CRC eBooks: 2849
  ebrary Documents: 2,837
  Taylor & Francis eBooks: 1120
  MyiLibrary eBooks: 7415
   
 15. پسندیدن
  saeed84 از salam21 یک واکنش گرفت در اکانت دانشگاه Madrid اسپانیا   
  ممنون
 16. پسندیدن
  saeed84 از saeidehamedan یک واکنش گرفت در Universidad Autónoma de Madrid   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

 17. پسندیدن
  saeed84 از Safir یک واکنش گرفت در ku.ac.th   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

  1111.zip
 18. پسندیدن
  saeed84 از Safir یک واکنش گرفت در ku.ac.th   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online


   
   
  1111.zip
 19. پسندیدن
  saeed84 از ذوالکفل یک واکنش گرفت در ku.ac.th   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online


   
   
  1111.zip
 20. پسندیدن
  saeed84 از ذوالکفل یک واکنش گرفت در ku.ac.th   
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry
  دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

  1111.zip
 21. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست پشتیبانی از پایگاه های جدید   
  http://earthquakespectra.org/
  برای رشته عمران
 22. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست پشتیبانی از پایگاه های جدید   
  http://search.informit.org/
 23. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست پشتیبانی از پایگاه های جدید   
  http://www.nrcresearchpress.com/
 24. پسندیدن
  saeed84 از Safir یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست پشتیبانی از پایگاه های جدید   
  http://technopress.kaist.ac.kr/
  برای رشته عمران
 25. پسندیدن
  saeed84 از mohsencivileng یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست پشتیبانی از پایگاه های جدید   
  http://technopress.kaist.ac.kr/
  برای رشته عمران