• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

mjj233

VIP3
 • تعداد ارسال ها

  51
 • امتیاز

  14,200 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  2

آخرین بار برد mjj233 در 15 شهریور

mjj233 یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

درباره mjj233

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد تعیین نشده

اطلاعات دانشگاهی

 • دانشگاه
  Acadia
 • رشته
  Chemistry
 • گرایش
  Masters
 1. Thanks!
 2. Thank you!
 3. Thank you for this!
 4. Thank you!
 5. Full access to University of Alberta ebscohost including 186,000 ebooks with many not in the standard ebsco collections دانلود رایگان کتاب از پایگاه ابسکو در کلیه زمینه های مهندسی، پزشکی، فنی، علوم پایه. UNIV OF ALBERTA LIBRARIES EBSCOhost Web EBSCOhost Web Business Searching Interface Literary Reference Center Image Searching DynaMed Image Quick View & Image Collection Book Index With Reviews Ebscohost Mobile EBSCO Discovery Service EBSCO Discovery Service Native American Archives Canadian Points of View Nursing Reference Center AP Images Collection Demo profile for the EDS API EBSCO Discovery Service Demo profile for the EDS API Science Reference Center PEMSoft US Explora Primary Schools Explora Secondary Schools Explora Educator's Edition eBooks Mobile App DynaMed Plus RIPM Online Archive (FullTEXT)
 6. اکانت قوی EBL با دسترسی به بیش از 169 هزار کتاب قابل دانلود برای دانلود رایگان کتاب های علمی در زمینه های موضوعی مختلف Access through Le Moyne College, but this is a consortium of Libraries in the state of New York EBL Ebook titles: 169384
 7. Direct Myilibary Access for Nova Southeastern University اکانت مستقیم مای لایبری از دانشگاه nova 34720 Ebooks
 8. اکانت دانشگاه Wilfrid Laurier کانادا با دسترسی بسیار خوب به کتاب های Taylor & Francis، دسترسی عالی به کتب Scholars Portal، دسترسی خوب به کتب EBL (Good access to EBL (40,000 Excellent Access to Scholars Portal Ebooks SpringerLink 48000 Ebooks Very good access to Taylor and Francis Ebooks Library: http://library.wlu.ca Databases: http://library.wlu.ca/research-materials/databases#tab-by-title Database Description 120 Management see Emerald Insight 18th Century Journals see Eighteenth Century Journals 19th Century British Newspapers see British Library Newspapers 19th Century Index (C19) see C19: The Nineteenth Century Index 19th Century Masterfile 1106-1930 An index to a variety of primary sources from the 12th century up to 1930. View full description. 19th Century UK Periodicals Scans of British newspapers, 1800-1900. View full description. 1st World War see First World War 20th Century North American Drama see Twentieth Century North American Drama 21st Century Criminology: A Reference Handbook Full-text articles on criminology. View full description. 21st Century Sociology Provides a timely and comprehensive assessment of the 100+ specialty fields of Sociology View full description. A&ESD see Agricultural & Environmental Science Database AAAS journals see Science AAS Historical Periodicals Collection see American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection AASHPC see American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection ABELL see Annual Bibliography of English Language and Literature ABI/INFORM see ABI/INFORM Collection ABI/INFORM Collection Combined search of ABI/INFORM Dateline, Global, and Trade & Industry. View full description. ABI/INFORM Complete see ABI/INFORM Collection ABI/INFORM Dateline Index for local and regional business publications with some full text. View full description. ABI/INFORM Global Business and management database with abstracts and many full-text articles View full description. ABI/INFORM Trade & Industry Source for trade and industry news covering companies, products, executives, and trends. View full description. ABSEES see American bibliography of Slavic and East European studies Abstracted Business Information see ABI/INFORM Collection Abstracts in Anthropology Abstracts for journal articles for major topics in Anthropology View full description. Academic OneFile Selected academic journal articles in a variety of subjects. View full description. ACC see American Consumer Culture: Market Research & American Business, 1935-1965 Access UN see Readex Access UN Accessible Content E-Portal see ACE Accounting & Tax Database see Accounting, Tax & Banking Collection Accounting, Tax & Banking Collection Index and full-text collection on accounting and taxation. View full description. ACE Collection of 10k+ digitized books in accessible formats for those with a print disability registered with the ALC. View full description. ACM Digital Library Full-text of the Association for Computing Machinery (ACM) publications (doesn't include books). View full description. ACS journals see ACS Publications ACS Publications The American Chemical Society (ACS) is a publisher of peer-reviewed research journals in the chemical sciences and related fields. View full description. Adam Matthew Archive Explorer see Archive Explorer AESD see Agricultural & Environmental Science Database AFI Catalog Full-text filmographic information and plot summaries. View full description. Africa Portal Full text collection of publications about policy-related issues on Africa. View full description. Agency for Healthcare Research and Quality EPC Evidence-Based Reports see EPC Evidence-Based Reports Agency for Healthcare Research and Quality's National Guideline Clearinghouse see National Guidelines Clearinghouse AGRICOLA see NAL Catalog Agricultural & Environmental Science Database Multidisciplinary database with abstracts for conference proceedings, reports, monographs, books and government publications. View full description. AGRICultural Online Access (AGRICOLA) see NAL Catalog AHRQ EPC Evidence-Based Reports see EPC Evidence-Based Reports AHRQ's National Guideline Clearinghouse see National Guidelines Clearinghouse AIHC see American Indian Histories and Cultures AIP journals see AIP Scitation AIP Scitation Journals published by AIP, APS, ASCE, ASME, SPIE, etc. View full description. AIP Society journals see AIP Scitation Alexander Street Anthropology see Anthropology Online All EBSCOhost databases see EBSCOhost databases (all) All ProQuest databases see ProQuest databases (all) America: History & Life Covers Canadian and American history. Comprehensive index, with abstracts, for journal articles and book reviews. View full description. American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection US periodicals from the 1600s, 1700s and 1800s, on a wide variety of topics. View full description. American bibliography of Slavic and East European studies Print index for articles, books and other publications. View full description. American Chemical Society journals see ACS Publications American Consumer Culture: Market Research & American Business, 1935-1965 Market research reports and supporting documents regarding the American consumer boom of the mid-20th century. View full description. American Film Institute Catalog see AFI Catalog American Film Scripts Full-text scripts of significant feature films. View full description. American History in Video Video collection for the study of American history. View full description. American Indian Histories and Cultures Manuscripts, artwork and rare print material on native North American history and European settlement. View full description. American Institute of Physics journals see AIP Scitation American Institute of Physics Society journals see AIP Scitation American Physical Society journals see APS Journals American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection Monographs from 13th century to early 1900s on religious language, development, and relationships with other issues. View full description. American Theological Library Association's database see ATLA Religion Database with ATLASerials Analyseur de recensement canadien see Canadian Census Analyzer Année Philologique see L'Année Philologique Annual bibliography of British and Irish history Print survey of UK books and articles. View full description. Annual Bibliography of English Language and Literature Index for journal articles, books, essays, book reviews and dissertations. View full description. Annual Reviews Critical reviews and syntheses of primary research literature in the natural and social sciences View full description. Annual Statement Studies see RMAU Online: Search Statement Studies Anthropology - Oxford Bibliographies A collection of core resources in anthropology. Selected by experts. View full description. Anthropology Online Collection of editorials, ethnographies and other resources covering human culture and behaviour. View full description. Anthropology Plus Citations for articles and other works in anthropology, ethnology, archaeology, folklore and related areas. View full description. AnthroSource Full-text electronic journals from the American Anthropological Association. View full description. APS Journals Collection of journals published by the American Physical Society. View full description. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts see ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Archaeologische Bibliographie Print index of books and articles for archaeology. View full description. Archaeology Human Relations Area Files see eHRAF Archaeology Archive Explorer Search tool for all Adam Matthew databases. View full description. ArchiviaNet Automated research tool that accesses databases of the National Archives. View full description. Arts & Humanities Citation Index see Web of Science Core Collection ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Index for articles, books and conference proceedings in the aquatic sciences. View full description. Asian & European Business Collection Index for scholarly, professional and popular literature on Asian business and financial information. View full description. Asian American Drama Full-text plays, many not previously published, and related information. View full description. Asian Business Database see Asian & European Business Collection Association for Computing Machinery Digital Library see ACM Digital Library Associations Canada see Canada's Information Resource Centre ATHO see North American Theatre Online ATLA Historical Monographs Collection see American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection ATLA Religion Database with ATLASerials Index with some full text for articles and books on religion and theology. View full description. ATLAHMC see American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection B&IWL&D see British and Irish Women's Letters and Diaries BaIWLaD see British and Irish Women's Letters and Diaries Banking Information Database Index and full-text collection for banking and financial industry information. View full description. Banking Information Source see Banking Information Database BAS see Bibliography of Asian Studies BBIH see Bibliography of British and Irish History BDSL Online see Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft Benchmarking tool see Financial Performance Data Berg journals see Taylor & Francis Online Biblical Studies - Oxford Bibliographies A collection of core resources in biblical studies. Selected by experts. View full description. Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquième siècle à 1958 Print index of books and articles for French history. View full description. Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft German-language articles, books and other publications. View full description. Bibliography of Asian Studies Index for western-language materials on all subjects pertaining to East, Southeast, and South Asia. View full description. Bibliography of British and Irish History A bibliography that lists books and articles pertaining to British and Irish history View full description. Bibliography of English Women Writers (1500-1640) Lists texts, editions and scholarship, along with bibliographic tools. View full description. Bibliography of Native North Americans Contains citations to books, journal articles, essays, conference papers, and government documents. View full description. BID see Banking Information Database Big Guide to Living and Working Overseas see MyWorldAbroad Bioline International journals Open access bioscience journals from developing countries. Laurier Library supports this collection. View full description. Biological Science Database Citations and abstracts to research in biomedicine, biotechnology, zoology and ecology. View full description. Biological Sciences see Biological Science Database BioMed Central: Journals A-Z Collection of more than 200 peer-reviewed open access biomedical journals. View full description. BIOSIS Citation Index Life science database with citation information. View full description. BIOSIS Citation Index see Web of Science BIOSIS Previews see BIOSIS Citation Index BIOSIS Previews see Web of Science BIS see Banking Information Database BIWLD see British and Irish Women's Letters and Diaries Black Drama Full-text plays and related information from around the world. View full description. Black Thought and Culture Full-text non-fiction works by leading African-Americans. View full description. Black Women in America Based on the 2005 three-volume print edition, includes biographical and topical articles. View full description. Blackwell-Wiley resources see Wiley Online Library Bloomsbury journals see Taylor & Francis Online Blue Book of Canadian Business see CBR: Canadian Business Resource BMC journals see BioMed Central: Journals A-Z BNNA see Bibliography of Native North Americans Book Citation Index see Web of Science Core Collection Books @ ProQuest see eBooks @ ProQuest Brepolis see Bibliography of British and Irish History British and Irish Women's Letters and Diaries Full-text primary source material. View full description. British Library Newspapers All issues from 48 national, regional and local newspapers, from the British Library holdings. View full description. British Parliamentary Papers see U.K. Parliamentary Papers Bryn Mawr Classical Review Book reviews of current scholarly works in classical studies, including archaeology. View full description. BSC see Business Source Complete Business Collection see Business Premium Collection Business News, Regional see Regional Business News Business Premium Collection Search tool for business and management publications. View full description. Business Source Complete Includes scholarly journals, books, case studies, marketing research and other business and economics material. View full description. Busy Man’s Daily Journal, The see Daily Mail: Historical Archive 1896-2004 C.R.I.S. : the combined retrospective index set to journals in history, 1838-1974 Print index for English-language periodicals for history. View full description. C19: The Nineteenth Century Index Index to books, magazines, documents, newspapers. View full description. Cabell's Contact and submission information for scholarly publishing in various business subjects. View full description. Cabell's Directories see Cabell's Cambridge Core: Histories see Cambridge Histories Cambridge Core: Journals see Cambridge Journals Cambridge Histories The complete collection of this series covering history of Britain, science, art, politics and religion among others. View full description. Cambridge Histories Online see Cambridge Histories Cambridge Journals Several hundred full-text electronic journals in all subject areas. View full description. Cambridge University Press journals see Cambridge Journals Campbell Library Systematic reviews and other evidence synthesis to promote positive social and economic change. View full description. Canada Income Tax Guide see IntelliConnect Canada Info Desk see Canada's Information Resource Centre Canada's Heritage: Globe and Mail see ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail Canada's Information Resource Centre Several Canadian reference resources in one search interface. View full description. Canadian Almanac & Directory see Canada's Information Resource Centre Canadian Broadcasting Corporation programs see Curio.ca Canadian Business & Current Affairs Database Provides access to Canadian journals, magazines and news resources on all topics. View full description. Canadian Business & Current Affairs Database: Business Index for scholarly, professional and popular literature on Canadian business, finance and economics. View full description. Canadian Business Financial Performance Indicators see Financial Performance Indicators for Canadian Business Canadian Business Resource see CBR: Canadian Business Resource Canadian Census Analyzer Census Profiles tables by census geography or by census year, plus Microdata Files and Postal Code Conversion Files. View full description. Canadian Children's Literature Database see Pika: Canadian Children's Literature Database Canadian Company Capabilities Profiles and specialized directories for Canadian companies. View full description. Canadian Directory to Foundations and Corporations see Grant Connect Canadian Encyclopedia Online Contains the full text of the encyclopedia, with regular updates. View full description. Canadian Environmental Resource Guide see Canada's Information Resource Centre Canadian Financial Markets Research Centre (CFMRC) summary information database see CFMRC/TSX Database Annual Update Canadian Foreign Relations Index see CFRI: Canadian Foreign Relations Index Canadian Health Research Collection see desLibris Canadian Music Periodical Index Citations to articles from Canadian music journals, newsletters and magazines. View full description. Canadian News @ ProQuest Searching both Canadian Newsstand Complete and CBCA (access to Canadian journals, magazines and news resources on all topics). View full description. Canadian Newsstand Complete see Canadian Newsstream Canadian Newsstream Full text of many Canadian newspapers. View full description. Canadian Parliamentary Guide see Canada's Information Resource Centre Canadian Periodicals Index Quarterly see CPI.Q Canadian Public Documents Collection see desLibris Canadian Public Policy Collection see desLibris Canadian Publishers Collection see desLibris Canadian Research Index Citations to monographs and annual publications from Canadian government and institutional resources. View full description. Canadian Who’s Who see Canada's Information Resource Centre Canadiana Documents Canadian history from the time of the first European settlers up to the early 20th Century. View full description. Canadiana Héritage see Héritage CANSIM @ CHASS Canadian socio-economic statistical data. For advanced users. View full description. CANSIM @ Statistics Canada Canadian socio-economic statistical data. View full description. CANSIM I, Canadian statistical data. View full description. CANSIM II see CANSIM @ CHASS Canterbury Dictionary of Hymnology Reference resource on hymns from around the world, historical and contemporary. Requires log in. View full description. CARD Online see CARDonline CARDonline Canadian advertising rates and data for media View full description. Career Cruising see CareerCruising CareerCruising Collection of indepth career profiles, college and university programs, and interviews to assist career selection and planning. View full description. CARMA Video Library Live and recorded webcasts on research methods and analysis. Requires log in. View full description. CAS Source Index (CASSI) Search Tool Search tool for publications indexed by CAS since 1907. View full description. CASSI see CAS Source Index (CASSI) Search Tool CAST @ ProQuest see Cultural Analysis and Social Theory @ ProQuest CBC Digital Archives CBC radio and television news clips, interviews, and more, documenting numerous aspects of Canadian life and history. Includes excerpts from the classic documentary series, This Hour Has Seven Days View full description. CBC programs see Curio.ca CBCA Business see Canadian Business & Current Affairs Database: Business CBCA Complete see Canadian Business & Current Affairs Database CBCA Complete: Business see Canadian Business & Current Affairs Database: Business CBCA Database see Canadian Business & Current Affairs Database CBR: Canadian Business Resource Information on Canadian companies and corporations, including biographical sketches of senior executives. View full description. CCA see Canadian Census Analyzer CCH Tax Planning for Small Business see IntelliConnect Center for Research Libraries: Digital Collections Primary source material, in digital format or available for request through Interlibrary Loan. View full description. Center for the Advancement of Research Methods and Analysis (CARMA) see CARMA Video Library Central and Eastern European Online Library Citations for articles, electronic books and documents about Central and Eastern Europe. View full description. Centre for Economic Policy Research: Publications Discussion papers (and more) on current research in economic policy. View full description. CEPR see Centre for Economic Policy Research: Publications CFMRC summary information database see CFMRC/TSX Database Annual Update CFMRC TSX database see CFMRC/TSX Database Annual Update CFMRC/TSX Database Annual Update Toronto Stock Exchange historical data hosted on the U of T CHASS platform. View full description. CFRI: Canadian Foreign Relations Index Index to articles, books, research papers, government documents, etc. View full description. CGRG Internet Bibliography of Canadian Geomorphology Citations to reports, conferences, transactions, theses, journals, etc. related to the geomorphology of Canada. View full description. CHA Dissertation Search Citation database of dissertations completed and in progress at Canadian universities in history and related fields. View full description. CHASS: Canadian Census Analyzer see Canadian Census Analyzer CHASS: CFMRC see CFMRC/TSX Database Annual Update CHASS: Industry Norms & Key Business Ratios see Industry Norms & Key Business Ratios, 2011 edition (via CHASS) Chemical Abstracts see SciFinder ChemSpider A free service that provides structure-based chemistry information. View full description. Chicago Journals see University of Chicago Press Journals Chicago Manual of Style Online Style guide for American English grammar, usage, and document preparation. View full description. Child development abstracts and bibliography Print index for articles, books and other materials. View full description. Child Welfare Information Gateway Links to information and publications for the well-being of children and families. View full description. China: Trade, Politics & Culture 1793-1980 Full-text papers, plus maps, paintings, photographs and archival materials. View full description. CHO see Cambridge Histories Choice Reviewing journal with brief reviews of academic publications. View full description. Choice Reviews Online see Choice CHRC see desLibris CIAO Comprehensive source for theory and research in international affairs. View full description. CICA Standards & Guidance Collection see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) CIJE (via EBSCOhost) see ERIC (via EBSCOhost) CIJE (via ProQuest) see ERIC (via ProQuest) CIJE (via US DoE) see ERIC (via US Department of Education) CINAHL with Full Text Index for nursing & allied health literature including full text for some content. View full description. CIRC see Canada's Information Resource Centre CiteSeer: Scientific Literature Digital Library Covers literature in computer and information science. View full description. Classical Music Library see Music Online: Classical Music Library Classical Music Reference Library see Music Online: Classical Music Reference Library Classical Scores Library see Music Online: Classical Scores Library Clinical Queries in PubMed see PubMed Clinical Queries CMMC see Communication & Mass Media Complete Cochrane Library Collection of seven databases with information on the effects of intervention and prevention in health care. View full description. Cold Regions Bibliography Citations to journals, books, technical reports and conference proceedings View full description. Colloquium Digital Library of Life Sciences Collection of ebooks covering topics such as cell and molecular biology and bio-medicine, including the neurosciences. View full description. Columbia International Affairs Online see CIAO Combined Retrospective Index to Journals in History see C.R.I.S. : the combined retrospective index set to journals in history, 1838-1974 Communication & Mass Media Complete Includes several hundred journals. Can limit to scholarly titles. View full description. Communication Studies @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Communication Studies. View full description. Communication Studies @ ProQuest Selected ProQuest databases for Communication Studies. View full description. Community Music @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Community Music. View full description. Community Music @ ProQuest Selected ProQuest databases for Community Music. View full description. Complete Cambridge Histories Online see Cambridge Histories COMPUSTAT see WRDS: Wharton Research Data Services Concise Encyclopedia of Western Philosophy, The Major encyclopedia with entries written by leading philosophy scholars. View full description. Conference Board of Canada: E-LIBRARY Research reports on public policy, economics and management. View full description. Conference Proceedings Citation Index see Web of Science Core Collection Congressional Quarterly Magazine see CQ Magazine Congressional Quarterly Researcher see CQ Researcher Congressional Quarterly Weekly see CQ Magazine Contemporary World Music see Music Online: Contemporary World Music Counseling and Therapy in Video Collection of videos concerning social work, psychotherapy, psychology, and psychiatric counseling. View full description. CPA see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) Provides access to CICA's Accounting Handbook and additional resources. View full description. CPACHB see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) CPDC see desLibris CPI.Q Index for Canadian academic journals and popular magazines View full description. CPPC see desLibris CQ Magazine Reports on activities of the U.S. Congress. View full description. CQ Researcher Reports on political and social issues. View full description. CQ Weekly see CQ Magazine CRC Handbook of Chemistry and Physics The most recent edition of the handbook. View full description. CRI see Canadian Research Index Criminal Justice Abstracts with Full Text Covers journal articles, books, reports, dissertations and unpublished papers. View full description. Criminology: A Reference Handbook, Twenty-First Century see 21st Century Criminology: A Reference Handbook CRIS see C.R.I.S. : the combined retrospective index set to journals in history, 1838-1974 CRL see Center for Research Libraries: Digital Collections CRO see Choice CRSP Databases: CRSP US Stock and CRSP Historical Indexes Security prices and other historical data for more than 20,000 companies from the New York Stock Exchange, AMEX and NASDAQ. View full description. Cultural Analysis and Social Theory @ ProQuest Selected ProQuest databases for Cultural Analysis and Social Theory (CAST). View full description. Cultural Studies @ ProQuest Major starting point to search for Cultural Studies articles. View full description. Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature see CINAHL with Full Text CUP journals see Cambridge Journals Curio.ca Educational audio and video programs and documentaries from CBC and Radio-Canada. View full description. Current Chemical Reactions see Web of Science Core Collection Current Contents Connect see Web of Science Current Index to Journals in Education (via EBSCOhost) see ERIC (via EBSCOhost) Current Index to Journals in Education (via ProQuest) see ERIC (via ProQuest) Current Index to Journals in Education (via US DoE) see ERIC (via US Department of Education) D&B Key Business Ratios see Key Business Ratios Daily Mail: Historical Archive 1896-2004 Complete archive of the British newspaper content, including the Atlantic Editions. View full description. DART Citations for journal articles and conference proceedings on teratology and other aspects of developmental toxicology. View full description. Data Citation Index see Web of Science Datamonitor 360 see MarketLine: Advantage Datastream An international historical financial database. View full description. Dataverse see Scholars Portal Dataverse Dateline see ABI/INFORM Dateline De Gruyter journals (via Scholars Portal) see Scholars Portal Journals Defining Gender Full-text manuscripts and printed works, plus illustrations. View full description. Derwent Innovations Index see Web of Science desLibris Collection of Canadian books and public documents. View full description. Developmental and Reproductive Toxicology Database (DART) see DART Dictionary of Art see Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture Dictionary of Canadian Biography Online Historical, biographical dictionary with scholarly articles on thousands of individuals. View full description. Dictionary of Economics see New Palgrave Dictionary of Economics Dictionary of Human Geography Provides short, academic surveys of key terms by scholars in the field. View full description. Dictionary of Hymnology see Canterbury Dictionary of Hymnology Dictionary of Media and Communications Dictionary of terms and chronology of significant developments. Published 2009. View full description. Dictionary of National Biography see Oxford Dictionary of National Biography Dictionary of Political Economy see New Palgrave Dictionary of Economics Digital Archive, The Times 1785- see Times : Digital Archive 1785-2010 Digital Commons Network Collection of content from hundreds of institutional repositories using the Digital Commons platform. View full description. Digital Library see ACM Digital Library Digital Library of Life Sciences see Colloquium Digital Library of Life Sciences Digital National Security Archive Full-text U.S. policy documents. View full description. Directory of Open Access Journals see DOAJ: Directory of Open Access Journals Directory to Foundations and Corporations, Canadian see Grant Connect Discussion papers from CEPR see Centre for Economic Policy Research: Publications Disease Surveillance On-Line Statistics and data for a range of years from Health Canada. View full description. Dissertations & Theses (ProQuest) see ProQuest Dissertations & Theses Global Dissertations & Theses @ Wilfrid Laurier University WLU doctoral dissertations and master's theses. View full description. DMHA see Daily Mail: Historical Archive 1896-2004 DNSA see Digital National Security Archive DOAJ: Directory of Open Access Journals Directory providing information and access to open access journals. View full description. DOE Information Bridge see SciTech Connect Dominion Tax Cases (Current and Archive) see IntelliConnect Duke Books Scholarly Collection see eDuke Books: Scholarly Collection Duke University Press books see eDuke Books: Scholarly Collection Duke University Press Journals ONLINE Journals published by Duke University Press View full description. Dun & Bradstreet Industry Norms & Key Business Ratios see Industry Norms & Key Business Ratios, 2011 edition (via CHASS) Dun & Bradstreet's Key Business Ratios see Key Business Ratios E-Books @ Scholars Portal see Scholars Portal Books E-Journals @ Scholars Portal see Scholars Portal Journals E-LIBRARY see Conference Board of Canada: E-LIBRARY E-STAT see CANSIM @ Statistics Canada E-Statement Studies see RMAU Online: Search Statement Studies Early Canadiana Online Digitized texts published between the first European settlement of Canada and the early twentieth century. View full description. Early Encounters in North America: Peoples, Cultures, and the Environment Full-text letters, diaries and memoirs. View full description. Early English Books Online see EEBO: Early English Books Online Ebook Central see ProQuest Ebook Central eBook Collection (EBSCOhost) Collection of several thousand full-text electronic books on a variety of topics. (Only one user per book at a time.) View full description. eBooks @ ProQuest Electronic book collections available on the ProQuest platform. View full description. eBooks @ Scholars Portal see Scholars Portal Books EBSCOhost databases (all) Search all EBSCOhost databases at once. View full description. EBSCOhost eBook Collection see eBook Collection (EBSCOhost) Ecology - Oxford Bibliographies A collection of core resources in ecology, selected by experts. View full description. EconLit Citations, with selected abstracts, of articles, books, book chapters, dissertations, reviews, conferences and working papers. View full description. Economics Research Network Searchable and browsable collection of abstracts, working and accepted papers. View full description. EDGAR The US Security and Exchange Commission’s database of public company information View full description. Education - Oxford Bibliographies A collection of core resources in education. Selected by experts. View full description. Education @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Education. View full description. Education @ ProQuest Selected ProQuest databases for Education. View full description. Education in Video Collection of videos about topics in training and education, including classroom footage. View full description. Education Source Scholarly research and information relating to all areas of education. View full description. Educational Resources Information Center (via EBSCOhost) see ERIC (via EBSCOhost) Educational Resources Information Center (via ProQuest) see ERIC (via ProQuest) Educational Resources Information Center (via US DoE) see ERIC (via US Department of Education) eDuke Books: Scholarly Collection Electronic books published by Duke University Press, primarily in the humanities and social sciences. View full description. EEBO: Early English Books Online Full text, in facsimile, of more than 125,000 literary and historical texts as listed in the English Short Title Catalogue. View full description. EENA see Early Encounters in North America: Peoples, Cultures, and the Environment eHRAF Archaeology International database with about 60,000 pages of information on prehistory. View full description. eHRAF World Cultures International ethnography database with several hundred thousand pages of information on human behaviour, society and culture. View full description. Eighteenth Century Journals Rare, full-text journals on a wide range of topics. View full description. EIMA see Entertainment Industry Magazine Archive Elections Canada: Past Elections Federal election results, by candidate, riding, or district. View full description. Elsevier's ScienceDirect see ScienceDirect Embassy (local PDFs) Independently-owned newsweekly based in Ottawa, covering Canadian foreign policy. View full description. Embassy (online) Independently-owned newsweekly based in Ottawa, covering Canadian foreign policy. View full description. Embassy, The (local PDFs) (since February 2016) see Hill Times, The (local PDFs) Emerald books see Emerald Insight Emerald Insight Collection of books and journals published by Emerald, chiefly for management and technology. View full description. Emerald journals see Emerald Insight Emerging Sources Citation Index see Web of Science Core Collection EMIC see TOXNET Empire Online Images of original manuscripts and printed materials produced between 1492 and 1962. Covers Africa, the Americas, Australasia, Oceana and South Asia. View full description. Encyclopedia of Ancient History Collection of twenty-first century scholarship on the ancient Mediterranean world. View full description. Encyclopedia of Asian Philosophy Major encyclopedia focusing on important aspects of Asian philosophy. View full description. Encyclopedia of Bioprocess Technology Up-to-date, comprehensive, searchable theories and applications ofthe biotechnology industry. View full description. Encyclopedia of Case Study Research Full-text articles on case study research View full description. Encyclopedia of Classical Art and Architecture see Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture Encyclopedia of Environment and Society Full-text articles on people, organizations, movements, climate, politics and other relevent topics View full description. Encyclopedia of Evolution Full-text articles on concepts and people related to evolutionary biology. View full description. Encyclopedia of Global Brands Origins, marketing, development and the future of well-known brands. View full description. Encyclopedia of Global Change Full-text articles on climate change, ecosystems, food and water supply, population, politics and other relevant subjects. View full description. Encyclopedia of Global Warming and Climate Change Full-text articles on global warming, climate change and other relevant topics View full description. Encyclopedia of Health Services Research Full-text articles on topics dealing with health services View full description. Encyclopedia of Human Rights Human rights theory, practice, law and history. Online version of five-volume print edition. View full description. Encyclopedia of Inorganic Chemistry A great resource on inorganic chemistry. View full description. Encyclopedia of Journalism Entries focus on the gathering, editing, reporting, and distribution of news. Published 2009. Originally six volumes in print. View full description. Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives Covers important knowledge about law and society from an interdisciplinary perspective. View full description. Encyclopedia of Law and Higher education Full-text articles covering topics on law and higher education. View full description. Encyclopedia of Literature in Canada Entries on writers, writing and cultural history. View full description. Encyclopedia of Medical Decision Making Full-text articles covering topics concerning medical decision making View full description. Encyclopedia of New Religious Movements Full-text articles covering various new global religious movements. View full description. Encyclopedia of Play in Today's Society Full-text articles on various types of games, history of games and other aspects of play and recreational activity View full description. Encyclopedia of Play: A Social History see Encyclopedia of Play in Today's Society Encyclopedia of Politics, the Media, and Popular Culture Essays and overviews of interactions between politics, media and popular culture. View full description. Encyclopedia of Popular Music see Oxford Music Online Encyclopedia of Popular Music Covers all genres and periods of popular music, including jazz, country, folk, rap, reggae, techno, musicals, and world music. View full description. Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English see Routledge Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English (2nd Edition) Encyclopedia of Postcolonial Studies Encyclopedia on literary studies after the end of the colonial era. View full description. Encyclopedia of Race and Crime Full-text articles covering topics on race and crime View full description. Encyclopedia of Rhetoric Full-text articles on theory, history and practice. Published 2001. View full description. Encyclopedia of Semiotics Full-text articles about signs and symbols in human culture. Published 1998. View full description. Encyclopedia of Social Work (20 ed.) Subject entries and brief biographies of key figures in the history of social work. View full description. Encyclopedia of Sociology . View full description. Encyclopedia of the Enlightenment Full-text articles on thought, society and culture. View full description. Encyclopedia of the Middle Ages Full-text articles covering the period from the 5th to the 15th century, with a focus on Europe and Christianity. View full description. Encyclopedia of Urban Studies Full-text articles covering topics on urban studies View full description. Energy Citations Database see SciTech Connect Engineering Village Combined search of Inspec and GEOBASE. View full description. English Short Title Catalogue Bibliography of titles published in England. For full texts, see Early English Books Online. View full description. Entertainment Industry Magazine Archive Primary sources concerning the history of the film and entertainment industries. View full description. Entrepreneurship Database Index and full text collection of resources, including video clips, business cases and publications, regarding the study and practice of entrepreneurship View full description. Environmental Mutagens Information Center see TOXNET Environmental Science - Oxford Bibliographies A collection of core resources in environmental science. Selected by experts. View full description. Environmental Sciences and Pollution Management see Agricultural & Environmental Science Database EPC Evidence-Based Reports Index to scientific reports on common costly medical conditions and health care tech and strategies. View full description. ERIC (via EBSCOhost) Index with education related literature. Includes links to full text on the free version of ERIC. View full description. ERIC (via ProQuest) Index with education related literature. Includes links to full text on the free version of ERIC. View full description. ERIC (via US Department of Education) Freely available index with full text for education related literature. View full description. ERN see Economics Research Network Erudit Full-text Canadian scholarly publications, chiefly in French. View full description. ESI see InCites Essential Science Indicators ESPM see Agricultural & Environmental Science Database Essential Science Indicators see InCites Essential Science Indicators EStat see CANSIM @ Statistics Canada eStatement Studies see RMAU Online: Search Statement Studies Euromonitor see Passport Europa World Contains political and economic information and selected data on countries and organizations worldwide. View full description. Europa World Year Book see Europa World EV see Engineering Village Evening Star see ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star Evidence-Based Reports through AHRQ EPCs see EPC Evidence-Based Reports Evolutionary Biology - Oxford Bibliographies A collection of core resources in evolutionary biology. Selected by experts. View full description. EWYB see Europa World Factiva A full-text resource with news, business information and journal articles drawn from almost 9000 worldwide sources, including Globe and Mail, Toronto Star and the KW Record. View full description. Facts on File: World News Digest see World News Digest Federal Science Library Search the collections of seven science-based Canadian government departments and agencies. View full description. Film & Television Literature Index with Full Text Scholarly journals and popular magazines with reviews and critical analysis of film and television. View full description. Film and Media Studies @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Film and Media Studies. View full description. Film literature index Citations to articles on international film, television, and video films. View full description. Film Studies @ ProQuest Selected ProQuest databases for Film Studies. View full description. Filmakers Library Online Video collection of over 900 documentaries for humanities and social sciences. View full description. Films On Demand Streaming video collection for the humanities and social sciences. View full description. Financial Performance Data Industry Canada's performance benchmark data for financial planning of start-up and established small and medium sized businesses. View full description. Financial Performance Indicators for Canadian Business NAICS key financial ratios in downloadable files organized by year, region and operating revenue. View full description. Financial Services Canada see Canada's Information Resource Centre Fine Arts @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Fine Arts. View full description. First Nations Periodical Index Provides citations to journal articles, mainly with Canadian Native content. View full description. First World War Letters, diaries, posters and other primary documents related to World War One. View full description. FISonline see Mergent Online FoD see Films On Demand FPI see Financial Performance Indicators for Canadian Business Frontier Life: Borderlands, Settlement & Colonial Encounters Primary source documents on European and colonial frontier regions, 1650-1920. View full description. FSL see Federal Science Library Gale books see Gale Virtual Reference Library Gale NewsVault Historical newspaper archive search tool View full description. Gale Virtual Reference Library Selection of reference works in the sciences and social sciences. View full description. Gale's Literary Index see Literary Index GEOBASE Multidisciplinary database for peer-reviewed articles in geography, geology and ecology. View full description. Geography - Oxford Bibliographies A collection of core resources in geography, selected by experts. View full description. Geography and Environmental Sciences @ ProQuest Selected ProQuest databases for Geography and Environmental Sciences. View full description. GeoPortal see Scholars GeoPortal GEOSCAN Provides citations to the publications of the Geological Survey of Canada. View full description. Germanistik: Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen Print index for articles from German and European journals. View full description. Girl Culture : An Encyclopedia Encyclopedia on social conditions of girls, primarily in American culture. View full description. Global Brands, Encyclopedia of see Encyclopedia of Global Brands Global Governance @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Global Governance. View full description. Global Governance @ ProQuest Selected ProQuest databases for Global Governance. View full description. Global Market Information Database see Passport Global Resources see Center for Research Libraries: Digital Collections Global Serials Directory see Ulrichsweb: Global Serials Directory Global Sound for Libraries see Music Online: Smithsonian Global Sound for Libraries Globe and Mail (via ProQuest) see ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail Globe and Mail: Canada's Heritage see ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail GMID see Passport GNOMON Online International classical studies database with citations for books, journal articles, conference papers, essays and dissertations. View full description. Google Book Search see Google Books Google Books Searches the contents of a growing number of books. Link to "find this book" to see if owned at Laurier. View full description. Google Scholar Searches for articles and web resources from academic publishers and universities. View full description. Google Scholar (with Laurier content access) Searches for articles and web resources from academic publishers and universities. View full description. Governments Canada see Canada's Information Resource Centre Grant Connect Includes Canadian and some American grant-making foundations. Search by grantmakers or grant recipients. View full description. GreenFILE Multidisciplinary database with scholarly, government, and general-interest titles covering all aspects of human impact on the environment View full description. Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture Based on the 2007 print edition. Includes in-depth articles on architecture, ceramics, metalwork, mosaics, painting and sculpture of the Classical period. View full description. Grove Music Online see Oxford Music Online GVRL see Gale Virtual Reference Library H&PE Curriculum Resources see H&PE Elementary Resources H&PE Elementary Resources Lesson plans and supplemental resources concerning Ontario 2010 curriculum expectations. View full description. H&PE Secondary Resources Six interconnected but standalone components with content to support H&PE teaching, grades 9-12. View full description. H. W. Wilson databases see Wilson databases (all) Handbook of Latin American Studies see HLAS Online: Handbook of Latin American Studies Hansard Online Full text of UK members’ debates, 1803 to the present. Includes both the House of Commons and the House of Lords. View full description. HCPP see U.K. Parliamentary Papers Health & Physical Education Elementary Resources see H&PE Elementary Resources Health and Physical Education Curriculum Resources see H&PE Elementary Resources Health and Physical Education Curriculum Resources: Grades 1-8 see H&PE Elementary Resources Health Guide Canada see Canada's Information Resource Centre Héritage Canadian historical primary documents. View full description. Highwire Press - Duke University Press journals see Duke University Press Journals ONLINE Hill Times Independently-owned newsweekly based in Ottawa, covering Canadian foreign policy in depth. View full description. Hill Times, The (local PDFs) Independently-owned twice-weekly news publication based in Ottawa, covering Canadian politics and foreign policy. View full description. Historical Abstracts Index of journal articles, books, etc. on world history (NOT Canada or the U.S.) from 1450 to the present. View full description. Historical Annual Reports see ProQuest Historical Annual Reports Historical Databases Includes Historical Abstracts and America: History and Life View full description. Historical Newspapers: New York Times see ProQuest Historical Newspapers: The New York Times Historical thesaurus of the Oxford English dictionary Historical thesaurus of English vocabulary, from Old English to the present View full description. History of Canada see Canada's Information Resource Centre History of Feminism Primary and secondary source material on feminism in the 19th century. View full description. HLAS Online: Handbook of Latin American Studies Citations to journal articles, books, book chapters, and conference papers in the humanities and social sciences. View full description. House of Commons Hansard (UK) see Hansard Online House of Commons Parliamentary Papers see U.K. Parliamentary Papers House of Lords Hansard (UK) see Hansard Online HRAF Archaeology see eHRAF Archaeology HRAF World Cultures see eHRAF World Cultures Human Relations Area Files: Archaeology see eHRAF Archaeology Human Relations Area Files: World Cultures see eHRAF World Cultures Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 Interdisciplinary database with articles from more than 1200 English-language periodicals. View full description. Humanities and Social Sciences Retrospective see Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 IASB International Financial Reporting Standards see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) IBIO see North American Indian Thought and Culture IBISWorld Industry market research reports. View full description. ICPSR US and International datasets in criminology, demography, economics, health, political science, and sociology View full description. IDRC Biblio see IDRC Digital Library IDRC Digital Library A repository of international development related research results and documents generated by IDRC funds and staff. View full description. IEEE Xplore Digital Library Electrical and computer engineering journals, conference proceedings and standards from IEEE/IET. View full description. IEEE/IET Electronic Library see IEEE Xplore Digital Library IEL see IEEE Xplore Digital Library IFRS see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) IIAC: Letter from the President "Editorials" from the president and CEO of the "Investment Industry Association of Canada". View full description. IIMP see Music Periodicals Database Illustrated London News Historical Archive 1842-2003 Searchable text plus page images of all issues of the "Illustrated London News". View full description. Imagine Canada see Grant Connect InCites Essential Science Indicators Science performance statistics and science trends data. View full description. InCites Journal Citation Reports Research tool, developed by ISI, to show the relative importance of journals within subject categories. Includes impact factors. View full description. Income Tax Guide, Canada see IntelliConnect Index Chemicus see Web of Science Core Collection Index of American periodical verse Print index for poetry in American, Canadian and Caribbean periodicals. View full description. Index of downloadable Statistics Canada publications Electronic copies of Statistics Canada publications from the past and present. View full description. Index to the Financial post, 1907 to 1948 Print index for political and socio-economic information. View full description. Index to the United Nations see Readex Access UN Indigenous Peoples: North America Collection of primary source documents on the indigenous peoples of North America. View full description. indigenous studies portal research tool see iPortal: indigenous studies portal research tool Industry Canada Reports, statistics and other government publications on business and technology topics. View full description. Industry Norms see Industry Norms & Key Business Ratios, 2011 edition (via CHASS) Industry Norms & Key Business Ratios, 2011 edition (via CHASS) Contains industry norms, starting in 2000, with twice yearly updates (Spring & Fall). View full description. Info Desk see Canada's Information Resource Centre Infobase see Films On Demand Infobase Learning see World News Digest ingentaconnect Academic and professional journals in various subject areas by various publishers. View full description. INKBR see Industry Norms & Key Business Ratios, 2011 edition (via CHASS) Inspec Comprehensive access to the literature in physics, computing, engineering, and information technology. View full description. Inspec Archive see Inspec Institute of Physics Journals Several dozen electronic journals on various physics topics. View full description. Institutional Repository see Scholars Commons @ Laurier InteLex Past Masters see Past Masters IntelliConnect Platform providing access to Canada Income Tax Guide, Dominion Tax Cases, and Tax Planning for Small Business. View full description. INTER-PLAY Index to plays in books & periodicals. View full description. Inter-university Consortium for Political and Social Research see ICPSR International Accounting Standards Board's International Financial Reporting Standards see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) International bibliography of historical sciences Print bibliography for books and articles in history. View full description. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)‎ Index for social science topics such as anthropology, economics, political science and sociology. View full description. International Development Research Centre Digital Library see IDRC Digital Library International Encyclopedia of Dance Full-text articles on the theatrical, ritual, folk, traditional, ethnic, and social aspects of dance. View full description. International Encyclopedia of Linguistics Full-text articles focussing on interdisciplinary aspects of linguistics. Published 2003. View full description. International Financial Reporting Standards see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) International Financial Statistics Access microdata via TriUniversity Data Resources View full description. International Index see Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 International Index to Music Periodicals Full Text see Music Periodicals Database International Political Science Abstracts Index to articles in journals and yearbooks. View full description. International Public Policy @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for International Public Policy. View full description. International Public Policy @ ProQuest Selected ProQuest databases for International Public Policy. View full description. Internationale Bibliographie der Geschichtswissenschaften see International bibliography of historical sciences Internet Archive's Moving Image Archive see Moving Image Archive Investext Plus see Thomson ONE Investment Industry Association of Canada: Letters from the President see IIAC: Letter from the President IOP journals see Institute of Physics Journals IP North America see Indigenous Peoples: North America IPNA see Indigenous Peoples: North America iPortal: indigenous studies portal research tool Index to articles, books, and other documents related to indigenous peoples of Canada and North America. View full description. ISI (Institute for Scientific Information) see Web of Science ISI Web of Knowledge: Journal Citation Reports see Journal Citation Reports (via Web of Science) Iter: Gateway to the Middle Ages and Renaissance Interdisciplinary bibliography of scholarly research on the period from 400 to 1700. View full description. ITRD see TRID: the TRIS and ITRD database JCR (via InCites) see InCites Journal Citation Reports JCR (via Web of Knowledge) see Journal Citation Reports (via Web of Science) Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism Full-text encyclopedia with entries for critics, theorists, schools and movements. View full description. Journal Citation Reports (via InCites) see InCites Journal Citation Reports Journal Citation Reports (via Web of Science) Research tool, developed by ISI, to show the relative importance of journals within subject categories. Includes impact factors. View full description. Journals @ Scholars Portal see Scholars Portal Journals JSTOR Current and back issues of journals in arts and sciences. View full description. KARMA see CARMA Video Library KBR see Key Business Ratios KCI-Korean Journal Database see Web of Science Keesing's Contemporary Archives see Keesing's World News Archives Keesing's World News Archives Summaries of world events from more than 1,000 daily news reports. View full description. Key Business Ratios see Industry Norms & Key Business Ratios, 2011 edition (via CHASS) Key Business Ratios Industry benchmarking data for public and private companies. View full description. Knotia.ca see CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPACHB) Korean Journal Database see Web of Science L'Année Philologique Annual international bibliography of studies on ancient Greek and Roman civilizations. View full description. Latino Literature Full-text poetry, prose and drama by writers in the U.S. View full description. Laurier Centre for Economic Research see WRCERG: Waterloo Region Collaborative Economic Research Group website Laurier's Ejournals through IngentaConnect see ingentaconnect Laurier's Scholars Commons see Scholars Commons @ Laurier Law Library Microform Consortium Digital see LLMC Digital LCERPA see WRCERG: Waterloo Region Collaborative Economic Research Group website Legacy Archive journals see ACS Publications Legal Information @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for legal information. View full description. Legal Information @ ProQuest Selected ProQuest databases for legal information. View full description. Letter from the President (IIAC) see IIAC: Letter from the President LexisNexis Academic Full-text documents for international news, business, legal research, and key people in the news. View full description. LexisNexis Quicklaw Canadian court decisions and legal commentary. View full description. Libraries Canada see Canada's Information Resource Centre Library, Information Science & Technology Abstracts Index to articles, books, reports, proceedings, etc. about librarianship and information science. View full description. Libris Canadiana Index for historical Canadian periodicals. View full description. Life Sciences Digital Library see Colloquium Digital Library of Life Sciences LILACS Scientific and technical health literature of Latin America and the Caribbean. View full description. LION see Literature Online List of online newspaper archives (via Wikipedia) see Wikipedia:List of online newspaper archives LISTA see Library, Information Science & Technology Abstracts Literary Index Indexes Gale publications: biographies and literary criticism. View full description. Literature Online Full text of more than 355,000 works in English, American and Canadian literature. View full description. Literature Resource Center Full text biographical information, overviews, criticism and reviews on writers, past and present. View full description. LLMC Digital An international collection of key historic legal texts and executive, legislative and judicial government documents. View full description. LNA see LexisNexis Academic London Times archive see Times : Digital Archive 1785-2010 LRC see Literature Resource Center Major Canadian Cities Compared & Ranked see Canada's Information Resource Centre Maney Publishing journals see Taylor & Francis Online Manuscript Women's Letters and Diaries Collection of personal writings by American women of the 18th, 19th, and 20th centuries. View full description. Market Share Reporter Presents comparative business statistics with an immediate overview of companies, products and services and cites original sources View full description. MarketLine: Advantage A collection of company, industry and country information, including over 200 countries and major industry sectors. View full description. Mass Observation Online Papers from the archive of a pioneering British social research organization. View full description. Masterfile see 19th Century Masterfile 1106-1930 Mathematical Reviews see MathSciNet MathSciNet Reviews, with abstracts, to the world's literature in mathematics and related areas. View full description. Media Catalog Search A database of media included in the Laurier collection and other collections across Ontario. View full description. Media Line see Mideastwire.com Medical Literature Analysis and Retrieval System Online see MEDLINE (via ProQuest) Medieval Family Life Medieval documents on the topics of family, business, the law, violence, etc. View full description. Medieval Studies - Oxford Bibliographies A collection of core resources in medieval studies. Selected by experts. View full description. Medieval Studies @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Medieval Studies. View full description. Medieval Studies @ ProQuest Selected ProQuest databases for Medieval Studies. View full description. Medieval Travel Writing Important manuscripts by European travellers. View full description. MEDLARS Online see MEDLINE (via ProQuest) MEDLINE (via ProQuest) Key index for biomedical and related literature. View full description. MEDLINE (via Web of Science) see Web of Science Mental Measurements Yearbook with Tests in Print Information about and reviews of English-language standardized tests. View full description. Mergent Key Business Ratios see Key Business Ratios Mergent Online Provides business and financial information on more than 10,000 public companies around the world. View full description. MFL see Medieval Family Life MIA see Moving Image Archive MicroLog see Canadian Research Index Mid East Wire see Mideastwire.com Middle East Wire see Mideastwire.com Mideastwire.com Concise briefs, in English, of items from Arab and Persian print, radio and television media. View full description. MLA Directory of Periodicals Lists more than 3,700 periodicals that are covered in the MLA International Bibliography. View full description. MLA International Bibliography Comprehensive index for modern languages and literatures providing citations to articles, books, book chapters and dissertations. View full description. Morgan & Claypool Colloquium Digital Library of Life Sciences see Colloquium Digital Library of Life Sciences Moving Image Archive Thousands of videos ranging from classic full-length movies, to daily alternative news broadcasts, to user-uploaded videos of every genre. View full description. MPD see Music Periodicals Database Music & Performing Arts Streaming audio and video plus scores and reference works. View full description. Music @ ProQuest Selected ProQuest databases for Music. View full description. Music Database see Music Periodicals Database Music Online see Music & Performing Arts Music Online: Classical Music Library Music-streaming program. Browse by composer, artist, conductor, ensemble, instrument, genre, period, or label. View full description. Music Online: Classical Music Reference Library Baker's Biographical Dictionary and other reference sources. View full description. Music Online: Classical Scores Library Classical music scores, manuscripts and unpublished material. View full description. Music Online: Contemporary World Music Large streaming audio collection of world music. View full description. Music Online: Smithsonian Global Sound for Libraries A music streaming program for world music, spoken word, and natural sound recordings. View full description. Music Periodicals Database Index and full text for international music periodicals, from scholarly journals to popular sources. View full description. Music Therapy @ ProQuest Selection of ProQuest databases relevant to music therapy. View full description. MWA see MyWorldAbroad My World Abroad see MyWorldAbroad MyiLibrary Ebook Portal The ebook portal leads to thousands of books from Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor and Francis, and a few hundred books from Springer. Most of the books were published between 2005 and 2007. View full description. MyWorldAbroad Interactive online guide and toolkit to support working abroad. Create an account using your Laurier e-mail. View full description. NAIBD see North American Indian Thought and Culture NAITC see North American Indian Thought and Culture NAL Catalog The National Agricultural Library (NAL) Catalog (Agricola) provides citations to agricultural literature. View full description. NASA Technical Reports Server (NTRS) Citations to journal articles, conference papers and other NASA aerospace technical literature. View full description. National Academies Press Over 4,000 free PDF ebooks in science, engineering and medicine. Requires free registration. View full description. National Agricultural Library Catalog see NAL Catalog National Bureau of Economic Research see NBER Working Papers National Criminal Justice Reference Service see NCJRS Abstracts Database National Film Board of Canada Thousands of documentaries, animations, and alternative dramas produced by the National Film Board of Canada. View full description. National Geographic Society Publications Index Index to the society's publications, including articles, books, maps and CD-ROMs. View full description. National Guidelines Clearinghouse Collection of systematically developed clinical guidelines for healthcare decision support. View full description. NATO see North American Theatre Online Nature Publishing Group see nature.com nature.com The journals published by the Nature Publishing Group, including "Nature" itself. View full description. NAWLaD see North American Women's Letters and Diaries Naxos Music Library Streaming music from hundreds of labels, in particular for classical music. View full description. NBER Working Papers Accesses NBER working papers in PDF format. View full description. NCJRS Abstracts Database U.S. database with summaries of articles, books and other materials about crime and corrections. View full description. NetAdvantage Standard and Poor's Industry Surveys and the Register of Corporations, Directors, and Executives. View full description. NetLibrary see eBook Collection (EBSCOhost) New Palgrave Dictionary of Economics Regularly updated dictionary of economics. View full description. New York Times, Historical see ProQuest Historical Newspapers: The New York Times News, Regional Business see Regional Business News Newspaper archives, Wikipedia:List of online see Wikipedia:List of online newspaper archives NewsVault see Gale NewsVault NFB Online Screening Room see National Film Board of Canada NFB.ca see National Film Board of Canada NGC see National Guidelines Clearinghouse Nineteenth Century British Newspapers see British Library Newspapers Nineteenth Century Index (C19) see C19: The Nineteenth Century Index Nineteenth Century Masterfile see 19th Century Masterfile 1106-1930 Nineteenth Century Short Title Catalogue Combined catalogue of books written in English from 1801 to 1919. View full description. North American Immigrant Letters, Diaries, and Oral Histories Full-text personal narratives of immigrants to the United States and Canada. View full description. North American Indian Biographical Database see North American Indian Thought and Culture North American Indian Histories and Cultures see American Indian Histories and Cultures North American Indian Thought and Culture Full-text biographies, autobiographies, diaries, letters, personal narratives and speeches. View full description. North American Indigenous Peoples see Indigenous Peoples: North America North American Theatre Online Information about plays, actors, productions, etc. for Canadian and American theatre. View full description. North American Women's Drama Full-text plays, chiefly American with some Canadian content. View full description. North American Women's Letters and Diaries Thousands of pages of diaries and letters from hundreds of women in North America. View full description. NPG see nature.com NTRS see NASA Technical Reports Server (NTRS) OBO see Oxford Bibliographies odesi Repository of socio-economic survey, census, and polling data from Statistics Canada, Ipsos Reid, Gallup, etc. View full description. ODNB see Oxford Dictionary of National Biography ODoNB see Oxford Dictionary of National Biography ODS Search see Official Documentation System OECD iLibrary Access books, articles, reports & statistics from the Organisation for Economic Co-operation and Development. View full description. OED see Oxford English Dictionary (OED) Office national du film du Canada see National Film Board of Canada Official Documentation System Includes all types of official United Nations (UN) freely available, full-text documents. Does not include sales publications or treaties. View full description. Official Report of all parliamentary debates, The (UK) see Hansard Online OHPECR see H&PE Elementary Resources OLH see Open Library of Humanities On-line register of post-graduate dissertations in progress in history and related subjects see CHA Dissertation Search ONF see National Film Board of Canada Ontario Data Documentation, Extraction Service and Infrastructure Initiative see odesi Ontario Physical Education Safety Guidelines Standards documents for managing risk in physical activities in Ontario school boards. View full description. Open Library of Humanities Open access journals in the humanities. View full description. Opera in Video Opera performances plus interviews and documentaries. View full description. OPESG see Ontario Physical Education Safety Guidelines Ophea Health and Physical Education Curriculum Resources: Grades 1-8 see H&PE Elementary Resources OPHEA Safety Guidelines see Ontario Physical Education Safety Guidelines Ophea: H&PE Elementary Resources see H&PE Elementary Resources Oral History Online Full-text oral histories in English, including an index to freely available histories on the Web. View full description. Organisation for Economic Co-operation and Development resources see OECD iLibrary ORO see Oxford Reference OUP journals see Oxford University Press: Journals A-Z Our Ontario: Newspapers Over 200 years of community newspapers from across Ontario. View full description. Oxford Bibliographies A collection of core resources in a variety of subjects. Selected by experts. View full description. Oxford Bibliographies Online see Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Anthropology see Anthropology - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Biblical Studies see Biblical Studies - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Ecology see Ecology - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Education see Education - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Environmental Science see Environmental Science - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Evolutionary Biology see Evolutionary Biology - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Geography see Geography - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Medieval Studies see Medieval Studies - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Philosophy see Philosophy - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Psychology see Psychology - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Renaissance and Reformation see Renaissance and Reformation - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Social Work see Social Work - Oxford Bibliographies Oxford Bibliographies: Sociology see Sociology - Oxford Bibliographies Oxford Companion to Canadian History An authoritative source on all aspects of Canadian history View full description. Oxford Companion to Global Change Comprehensive, interdisciplinary guide to the range of issues surrounding natural and human-induced changes in the Earth's environment. View full description. Oxford Companion to Music see Oxford Music Online Oxford Companion to Philosophy Contains over 2,200 entries written by 291 authoritative philosophers with a wide breadth and depth of coverage. View full description. Oxford Companion to the Mind Scholarly one volume companion to the fields of mind, brain and consciousness View full description. Oxford Dictionary of Music see Oxford Music Online Oxford Dictionary of National Biography Biographies of people of distinction in the British Isles and its colonies, from the 4th century to the 21st. View full description. Oxford Dictionary of Philosophy More than 3,000 entries covering covers all areas of philosophy. View full description. Oxford Dictionary of the Renaissance Full-text articles on art, literature, science, culture, philosophy, religion, economics and history. Published 2003. View full description. Oxford Encyclopedia of American Literature Full-text articles on authors, literary movements, genres and themes. Published 2004. View full description. Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt Full-text articles on Egyptian civilization, from the predynastic era to the seventh century CE. View full description. Oxford Encyclopedia of British Literature Full-text articles on authors and genres. Published 2006. View full description. Oxford Encyclopedia of Children's Literature International in scope. Full-text articles on authors and genres. View full description. Oxford Encyclopedia of Economic History Full-text articles on topics from all time periods and geographic regions. View full description. Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America Full-text articles on historical and social aspects of American cuisine. View full description. Oxford Encyclopedia of Maritime History More than 900 articles on all aspects of seafaring from ancient Egypt to the present. View full description. Oxford Encyclopedia of Social Work see Encyclopedia of Social Work (20 ed.) Oxford Encyclopedia of the Modern World Covers major social, economic, cultural and political topics from 1750 to the present. View full description. Oxford Encyclopedia of the Reformation Full-text encyclopedia covering religious and social issues of the 16th century. View full description. Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance International in scope. Includes short definitions and long articles on genres and movements. Published 2003. View full description. Oxford Encyclopedia of Women in World History Includes more than 650 biographies of influential women and more than 600 topical articles. View full description. Oxford English Dictionary (OED) The full text of the 20-volume 2nd edition (1989) plus regular updates. View full description. Oxford Music Online Broad reference source for information and access to literature related to music. View full description. Oxford Reference A collection of online dictionaries and encyclopedias on a wide variety of topics. View full description. Oxford Reference Online see Oxford Reference Oxford Reference: Earth Sciences and Geography Full-text interdisciplinary scholarly encyclopdias and dictionaries in the field of Environmental Studies View full description. Oxford Reference: Life Sciences View full description. Oxford Reference: Literature Collection of dictionaries and companions to literature, chiefly in English. View full description. Oxford Reference: Mathematics and Computer Science View full description. Oxford Reference: Performing Arts Collection of dictionaries and companions to theatre, music and dance. View full description. Oxford Scholarship Online Ebook collection (>4k) strong in philosophy, religion, business & economics, and science. View full description. Oxford Scholarship Online: Psychology Collection of over 200 psychology ebooks from Oxford Scholarship Online. View full description. Oxford Scholarship Online: Social Work Collection of over 90 social work ebooks from Oxford Scholarship Online. View full description. Oxford University Press: Journals A-Z Index of and links to all journals published by Oxford. View full description. Oxford Very Short Introductions see Very Short Introductions Pages of the Past see ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star PAIS Archive see PAIS Index PAIS Index International index to various types of publications on public/social policy and social sciences. Includes PAIS Archive. View full description. PAIS International see PAIS Index Palgrave's Dictionary of Political Economy see New Palgrave Dictionary of Economics PAO see Periodicals Archive Online Paratext's 19th Century Masterfile see 19th Century Masterfile 1106-1930 parliament.uk see Hansard Online PARLINE database on national parliaments For all countries with a national legislature, includes parliamentary and electoral information. View full description. PARLIT Database References to journal articles and books on national parliaments, electoral systems, constitutional law, history and political science. View full description. Passport Euromonitor's market research data for countries and companies. View full description. Past Masters Full-text authoritative works by seminal figures in the Humanities. View full description. Patrologia Latina Searchable database of the 221 volumes of the first edition of Jacques-Paul Migne's Patrologia Latina. View full description. Patrologia Latina Database see Patrologia Latina Penn World Tables Lists purchasing power parity and national income accounts for countries worldwide. View full description. Peoples, Cultures, and the Environment see Early Encounters in North America: Peoples, Cultures, and the Environment Periodicals Archive Online Full-text articles from journals in the humanities and social sciences. View full description. Personal Experiences: First World War see First World War Philosopher's Index The major index for articles and books in philosophy. View full description. Philosophy - Oxford Bibliographies A collection of core resources in philosophy. Selected by experts. View full description. Philosophy of Science : An Encyclopedia Encyclopedia covering developments in the contemporary philosophy of science. View full description. PhilPapers A directory of online philosophical articles and books by academic philosophers View full description. Physical Education Index Index for articles, books, etc. for sport, kinesiology and related disciplines. View full description. Pika: Canadian Children's Literature Database Records for all the children's books in the National Library's Canadian Children's Literature Service Collection. View full description. PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress Index for assessment, treatment, services and policies relating to stress disorder. View full description. Plant Science (via ProQuest) Citations and abstracts of scientific literature on plant science. View full description. PLD see Patrologia Latina PMC Canada see PubMed Central Canada PMCC see PubMed Central Canada Policing & Public Safety @ EBSCOhost Articles on aboriginal issues, criminal justice, leadership, and training for Policing & Public Safety. View full description. Policing & Public Safety @ ProQuest Articles on policy, psychology, social issues, diversity, leadership, and training for Policing & Public Safety. View full description. Political Risk Yearbook Country reports with political and economic information. View full description. Political Science @ ProQuest Comprehensive search through major Political Science databases. View full description. Political Science @EBSCOhost Search here after you try Political Science @ ProQuest. View full description. Political Science Database Index for journal articles on international relations and political science. View full description. Popline International index to journal articles, monographs, and technical reports for reproductive health. View full description. Popular Culture I see Popular Culture in Britain and America, 1950-1975 Popular Culture II see Popular Culture in Britain and America, 1950-1975 Popular Culture in Britain and America, 1950-1975 Primary source material concerning social, political and cultural changes from 1950-1975. View full description. Population Index Worldwide demographic and population literature. View full description. PQDT see ProQuest Dissertations & Theses Global Project Muse Full-text peer reviewed journals in the humanities and social sciences. Funding has been generously provided by Laurier's Student Life Levy. View full description. Propaganda and Recruitment: First World War see First World War ProQuest Asian Business & Reference see Asian & European Business Collection ProQuest Business Collection see Business Premium Collection ProQuest databases (all) Search all ProQuest databases at once. View full description. ProQuest Dissertations & Theses Full Text see ProQuest Dissertations & Theses Global ProQuest Dissertations & Theses Global International database with full text and/or abstracts for doctoral dissertations and selected master's theses. View full description. ProQuest Dissertations & Theses UK & Ireland see ProQuest Dissertations & Theses Global ProQuest Ebook Central Ebook platform for many full-text scholarly, trade, and university press titles acquired by Laurier Library. View full description. ProQuest Entrepreneurship see Entrepreneurship Database ProQuest Historical Annual Reports Full-text company reports. View full description. ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail Full text of the Globe and Mail newspaper, from 1844 up to four years ago. View full description. ProQuest Historical Newspapers: The New York Times Full-text page images. View full description. ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star Searchable full-page archive of the newspaper, Toronto Star. View full description. ProQuest Literature Online see Literature Online ProQuest Political Science see Political Science Database ProQuest U.K. Parliamentary Papers see U.K. Parliamentary Papers PRY see Political Risk Yearbook PsycARTICLES Full-text articles from APA journals and other selected psychology journals. View full description. PsycBOOKS Full-text books and book chapters from the American Psychological Association. View full description. Psychology - Oxford Bibliographies A collection of core resources in psychology. Selected by experts. View full description. Psychology @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Psychology. View full description. Psychology @ ProQuest Comprehensive search through major Psychology databases. View full description. PsycINFO A comprehensive database for the field of psychology and psychological aspects of related disciplines. View full description. Public Record Locator A searchable directory linking to public record databases from the U.S. and other countries. View full description. Published International Literature On Traumatic Stress see PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress PubMed Free biomedical literature search tool, composed primarily of Medline but including additional information. View full description. PubMed Central Canada Free online digital archive of peer-reviewed health and life sciences journal articles, including Canadian content. View full description. PubMed Clinical Queries PubMed search for clinical queries. View full description. Quicklaw see LexisNexis Quicklaw Qur'an : An Encyclopedia Encyclopedia articles covering various topics related to the Qur'an. View full description. Radio-Canada programs see Curio.ca RAMBI: The Index of Articles on Jewish Studies Selected articles, taken chiefly from the holdings of the Jewish National and University Library. View full description. Readers' Guide Full Text Mega Magazines and journals on various popular topics, with full text. View full description. Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 Index to popular magazine content from 1890-1982. View full description. Readers' Guide to Periodical Literature (current) see Readers' Guide Full Text Mega Readers' Guide to Periodical Literature (past) see Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 Readex Access UN Full-text documents and citations to official UN masthead documents on microfiche. Retrieve the microfiche by document number from the Readex microfiche collection, 3rd floor. View full description. Regional Business News Index of regional business publications throughout the U.S. View full description. Religion and Theology @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Religion and Theology. View full description. Religion and Theology @ ProQuest Selected ProQuest databases for Religion and Theology. View full description. Renaissance and Reformation - Oxford Bibliographies A collection of core resources in Renaissance and Reformation. Selected by experts. View full description. REP see Routledge Encyclopedia of Philosophy Répertoire International de Littérature Musicale see RILM Abstracts of Music Literature Resources in Education (via EBSCOhost) see ERIC (via EBSCOhost) Resources in Education (via ProQuest) see ERIC (via ProQuest) Resources in Education (via US DoE) see ERIC (via US Department of Education) RIE (via EBSCOhost) see ERIC (via EBSCOhost) RIE (via ProQuest) see ERIC (via ProQuest) RIE (via US DoE) see ERIC (via US Department of Education) RILM Abstracts of Music Literature Index to music literature in various formats from around the world. View full description. Risk Management Association University see RMAU Online: Search Statement Studies RMAU E-Statement Studies see RMAU Online: Search Statement Studies RMAU Online: Search Statement Studies Financial composite data for U.S. companies (and some non-U.S.). Also known as Annual Statement Studies. View full description. Rock and Roll, Counterculture, Peace and Protest see Popular Culture in Britain and America, 1950-1975 Routledge Dictionary of Philosophy Authoritative and rigorous dictionary definitions on a range of philosophical concepts. View full description. Routledge Encyclopedia of Philosophy Based on the 1998 10-volume print edition, with links to editorially reviewed websites. View full description. Routledge Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English (2nd Edition) Entries on writers and concepts View full description. Routledge Historical Resources: History of Feminism see History of Feminism Routledge History of Feminism see History of Feminism Royal Society of Chemistry Publishing see RSC Publishing RSC Publishing Access to Royal Society of Chemistry journals, current and ceased, including the earliest issues (pre-1996), which are held in the RSC Archive section. Searchable. View full description. Sage Journals Several hundred full-text electronic journals, chiefly in the social sciences. View full description. Sage Knowledge Social sciences books by Sage Publications. Primarily Sociology, Education, and Business & Management. View full description. Sage Reference Online see Sage Knowledge Scholarly Collection, Duke Books see eDuke Books: Scholarly Collection Scholars Commons @ Laurier Online collection of the intellectual, creative, and scholarly output of the Wilfrid Laurier University community. View full description. Scholars GeoPortal Use geographically based licensed data in a visual interface. View full description. Scholars Portal Accessible Content E-Portal see ACE Scholars Portal ACE see ACE Scholars Portal Books Electronic books from various publishers and coverage various subjects. View full description. Scholars Portal Dataverse Repository for research data collected by individuals and organizations associated with Ontario universities. View full description. Scholars Portal Journals Several thousand full-text electronic journals; especially strong in sciences and social sciences. View full description. Scholars Portal's odesi see odesi SciELO Citation Index see Web of Science Science Journal for scientific research, news, and opinion. View full description. Science Citation Index (included in Web of Science) View full description. Science Citation Index Expanded see Web of Science Core Collection Science Express see Science Science Fiction and Fantasy Research Database Citations to both scholarly and fan writings about science fiction, fantasy and horror. View full description. Science Online see Science ScienceDirect Journals and books published by Elsevier, primarily in the sciences. View full description. SciFinder Journal articles and other materials on chemical substances, reactions or topics. View full description. SciFinder Scholar see SciFinder Scitation see AIP Scitation SciTech Connect Free access to over 2.6 million science research citations, including scientific and technical research results in disciplines of interest to the U.S. Department of Energy. View full description. Scott's Directories Scott's Canadian Directories. Select "Account Login" and log out when finished. View full description. Scottsinfo.com see Scott's Directories SEDAR Securities filed electronically with the Canadian Securities Administrators. View full description. Short Title Catalogue see English Short Title Catalogue SIAM journals Journals published by the Society for Industrial and Applied Mathematics. View full description. SK643 Course readings associated with the SK643 course View full description. Slavery Online see Slavery, Abolition & Social Justice Slavery, Abolition & Social Justice Includes manuscripts, books, pamphlets, maps and images. View full description. Small Business Profiles see Financial Performance Data SME Benchmarking Tool see Financial Performance Data Smithsonian Global Sound for Libraries see Music Online: Smithsonian Global Sound for Libraries Social Planning/Policy & Development Abstracts see Sociological Abstracts Social Sciences Citation Index see Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index (included in Web of Science) View full description. Social Services Abstracts Citations and abstracts focused on social work, human services, and related areas, including social welfare, social policy, and community development. View full description. Social Theory Collection of articles and primary documents about the nature of social behavior and organization. View full description. Social Work - Oxford Bibliographies A collection of core resources in social work. Selected by experts. View full description. Social Work @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Social Work. View full description. Social Work @ ProQuest Selected ProQuest databases for Social Work. Suitable for general searching in social sciences and social services, education, and psychology View full description. Social Work Abstracts Citations and abstracts for articles on social work, social welfare, and related fields. View full description. Society for Industrial and Applied Mathematics journals see SIAM journals Sociological Abstracts Comprehensive, international coverage of journal articles, books, papers, etc. in sociology and related disciplines. View full description. Sociology - Oxford Bibliographies A collection of core resources in sociology. Selected by experts. View full description. Sociology @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Sociology. View full description. Sociology @ ProQuest Selected ProQuest databases for Sociology. View full description. Sociology, Twenty-First Century see 21st Century Sociology SOPODA see Sociological Abstracts SourceOECD see OECD iLibrary South and Southeast Asian Literature Collection of fiction and poetry written in English by authors from South and Southeast Asia. View full description. SP Dataverse see Scholars Portal Dataverse Spiritual Care and Psychotherapy @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for Pastoral Counselling. View full description. Spiritual Care and Psychotherapy @ ProQuest Selected ProQuest databases for spiritual care and psychotherapy. View full description. SPORTDiscus International database with citations for materials in sports medicine, exercise physiology, physical education and related fields. View full description. Springer Books & Journals see Springer Link Springer Journals & Books see Springer Link Springer Link Thousands of books and journals primarily in the sciences, published by Springer. View full description. SpringerLink see Springer Link SpringerReference see Springer Link Standard and Poor's NetAdvantage see NetAdvantage Stanford Encyclopedia of Philosophy Refereed dynamic open-access online encyclopedia from Stanford University. Updated continuously. View full description. Statistics Canada Electronic Publications see Index of downloadable Statistics Canada publications T&F eBooks see Taylor & Francis eBooks T&F Online see Taylor & Francis Online Tax Cases, Dominion (Current and Archive) see IntelliConnect Tax Guide, Canada Income see IntelliConnect Tax Planning for Small Business see IntelliConnect Taylor & Francis eBooks Platform for all electronic books published by Taylor & Francis. View full description. Taylor & Francis Online Platform for all electronic journals and reference works published by Taylor & Francis. View full description. Teacher Reference Center Index for popular teacher and administrator trade journals, periodicals and books. View full description. Tests in Print see Mental Measurements Yearbook with Tests in Print The Big Guide to Living and Working Overseas see MyWorldAbroad The Canterbury Dictionary of Hymnology see Canterbury Dictionary of Hymnology The Chicago Manual of Style see Chicago Manual of Style Online The Conference Board of Canada see Conference Board of Canada: E-LIBRARY The Embassy (local PDFs) (since February 2016) see Hill Times, The (local PDFs) The Encyclopedia of Ancient History see Encyclopedia of Ancient History The First World War see First World War The Globe and Mail (via ProQuest) see ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail The Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture see Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture The Hill Times see Hill Times The Hill Times (local PDFs) see Hill Times, The (local PDFs) The Illustrated London News see Illustrated London News Historical Archive 1842-2003 The Philosophy of Science : An Encyclopedia see Philosophy of Science : An Encyclopedia The Qur'an : An Encyclopedia see Qur'an : An Encyclopedia The Routledge Dictionary of Philosophy see Routledge Dictionary of Philosophy The Times archive see Times : Digital Archive 1785-2010 The Toronto Star see ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star The University of Chicago Press Journals see University of Chicago Press Journals Theatre in Video: Volume I Video collection of plays and film documentaries. View full description. Theses & Dissertations (ProQuest) see ProQuest Dissertations & Theses Global Theses Canada Index to doctoral dissertations and masters theses in all subject areas produced at Canadian universities. View full description. Thomas Register of American Manufacturers see ThomasNet ThomasNet Search directory by product or company for U.S. and Canadian information. View full description. Thomson ONE Full-text database of investment research reports. (Formerly known as Investext Plus.) View full description. Times : Digital Archive 1785-2010 Searchable full-text images of every page of the London Times newspaper. View full description. TIV see Theatre in Video: Volume I TOCS-IN: Tables of Contents of Journals of Interest to Classicists Tables of contents for more than 150 journals. View full description. Toronto Daily Star see ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star Toronto Star: Pages of the Past see ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star Toronto Stock Exchange: eReview Newsletters on common stock and market indices. View full description. TOXLINE (via ProQuest) Citations for journal articles, monographs, technical reports and other materials in all areas of toxicology. View full description. TOXLINE (via TOXNET: Toxicology Data Network) A group of databases for toxicology, hazardous chemicals, and related areas. View full description. TOXNET Multidatabase search tool for information on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases. View full description. Transportation Research Information Service (TRIS) see TRID: the TRIS and ITRD database TRID: the TRIS and ITRD database Citations and some full text of journal articles, technical reports, and other materials for transportation studies. View full description. TRIS Online see TRID: the TRIS and ITRD database TSE eReview see Toronto Stock Exchange: eReview TSX CFMRC database see CFMRC/TSX Database Annual Update TSX eReview see Toronto Stock Exchange: eReview TSX Venture Exchange: eReview Newsletters on common stock and market indices. View full description. Twentieth Century North American Drama Full-text plays, chiefly American with some Canadian. View full description. Twenty-First Century Criminology: A Reference Handbook see 21st Century Criminology: A Reference Handbook Twenty-First Century Sociology see 21st Century Sociology Twenty-First Century Sociology : A Reference Handbook see 21st Century Sociology U.K. Parliamentary Papers Digitally scanned Sessional Papers & supplementary material from Great Britain's House of Commons. (Some House of Lords papers, if presented to the House of Commons.) View full description. Ulrichsweb: Global Serials Directory Detailed information about international journals, magazines and other publications. View full description. UnCover see ingentaconnect UNdata Large, comprehensive statistical database covering all countries of the world. Pulls together statistics from all the major UN sources. View full description. Underground and Independent Comics Contains classic underground comics from the 1960’s to now and articles about them. View full description. United Nations Index see Readex Access UN United Nations Official Documentation System see Official Documentation System University of Chicago Press Journals Journals published by University of Chicago Press. View full description. University of Oxford Press journals see Oxford University Press: Journals A-Z University Press Scholarship Online Large ebook collection on a wide variety of topics from various university presses. View full description. University Press Scholarship Online: Philosophy Collection of ebooks on topics in philosophy. View full description. UPSO see University Press Scholarship Online VDE VERLAG Conference Proceedings see IEEE Xplore Digital Library Very Short Introductions Collection of introductory books on a variety of topics including arts, humanities, law, health, science, and social sciences. View full description. Virtual Health Library: LILACS see LILACS Virtual Reference Library see Gale Virtual Reference Library Vogue Archive Complete archive of Vogue magazine. View full description. VSI see Very Short Introductions WASM see Women and Social Movements in the United States, 1600-2000 Water Resources Abstracts Index to articles, books and reports related to water resources. View full description. Watmedia see Media Catalog Search Web Editions journals see ACS Publications Web of Knowledge see Web of Science Web of Knowledge: Journal Citation Reports see Journal Citation Reports (via Web of Science) Web of Science Search all the databases on the Web of Science platform. View full description. Web of Science Core Collection Citation indexes for the arts & humanities, the social sciences, and the sciences. View full description. Wellcome Images Digital image collection from the Wellcome Library, covering medical and social topics, past and present. View full description. Wellesley Index to Victorian Periodicals see C19: The Nineteenth Century Index Wharton Research Data Services see WRDS: Wharton Research Data Services Wikipedia:List of online newspaper archives International list of links to online newspaper archives on Wikipedia. View full description. Wiley Interscience resources see Wiley Online Library Wiley Online Library Access to publications by John Wiley & Sons, Inc. including journals, books, databases, and lab protocols. View full description. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Ancient History see Encyclopedia of Ancient History Wiley-Blackwell resources see Wiley Online Library Wilfrid Laurier University's Scholars Commons see Scholars Commons @ Laurier Wilson databases (all) Search the three H. W. Wilson databases we subscribe to on the EBSCOhost platform. View full description. WilsonWeb see Wilson databases (all) WND see World News Digest WOL see Wiley Online Library WomanStats Project A compilation of data on over 260 indicators of women's status in 174 countries. Creating a free account is required. View full description. Women and Gender Studies @ ProQuest Selected ProQuest databases for Women's Studies. View full description. Women and Social Movements in the United States, 1600-2000 Full-text documents, plus scholarly essays, book reviews, commentaries and bibliographies. View full description. Women and Social Movements, International: 1840 to Present Letters, conference proceedings and other primary material concerning women's social movements. View full description. World Cultures Human Relations Area Files see eHRAF World Cultures World Development Indicators Development data from more than 200 countries View full description. World Factbook Information on countries of the world prepared by the U.S. Central Intelligence Agency. View full description. World News Archives see Keesing's World News Archives World News Digest Brief, full-text articles for general news, biographical, and statistical information. View full description. World Shakespeare Bibliography Online Coverage includes books, articles, reviews, audiovisual materials relating to scholarship and theatrical productions. View full description. World War One see First World War WorldCat Records of books and other materials from libraries worldwide. Unlimited number of users may access. View full description. WorldCat (Subscription) Paid version, with added features for specialized searches. View full description. Worldwide Political Science Abstracts Citations and abstracts for publications in political science and related fields. View full description. WOS see Web of Science WOS Core see Web of Science Core Collection WPSA see Worldwide Political Science Abstracts WRCERG: Waterloo Region Collaborative Economic Research Group website Waterloo region economic data & analysis View full description. WRDS: Wharton Research Data Services Contains company finances as well as equity and fixed income data, and is intended for in-depth financial and accounting research. View full description. WW1 see First World War WWI see First World War www.parliament.uk see Hansard Online Youth and Children's Studies @ EBSCOhost Selected EBSCOhost databases for youth and children's studies. View full description. Youth and Children's Studies @ ProQuest Selected ProQuest databases for youth and children's studies. View full description. Zoological Record see Web of Science
 9. 32770 Ebooks, many epub available for download اکانت مستقیم مای لایبری با دسترسی و قابلیت دانلود بیش از 25000 کتاب
 10. Thank you very much for this!