aranjuez

کاربر رسمی
 • تعداد ارسال ها

  475
 • امتیاز

  9,860 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  3

فعالیت های امتیازی

 1. پسندیدن
  aranjuez به ذوالکفل امتیاز داد در دانشگاه کالیفورنیا مرسد آمریکا   
  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد


  http://library.ucmerced.edu/databases
 2. پسندیدن
  aranjuez از ashk یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 3. پسندیدن
  aranjuez به Younes امتیاز داد در ورود ممنوع شبانه براي . . .   
  ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺭﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ
  ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺁﺫﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ خوﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺪﺍ
  ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻡ بشه آخه ﺷﻮﺧﯽ که نیست شب ﻋﺮﻭسیه
  ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﺐ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻣﻨﺪ
  همان ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﻻﺭ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ
  اﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
  ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ....
  ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻮﺩ
  ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ
  ﺁﻫﺎﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺤﻀﺮ
  ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ
  ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ
  ﻣﯿﮑﻨﺪ
  ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻥ ﺩﺍﯾﯽ
  ﻭ…. اما....
  کاﺵ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻤﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
  ﺁﻣﺪ حق ﭘﺪﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻣﺎ…
  مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
  ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﻋﻮﺕ
  ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ،ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ
  به تاﻻﺭ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ بوﺩﻧﺪ: ورﻭﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ!
  ﺩﻭﺭﺗﺮﻫﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:ﺩﺧﺘﺮﻡ
  ﻋﺮﻭﺳﯿﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭﻟﯽ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ
  ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ
  ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﻡ….
  ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺷﺐ عرﻭﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺪﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪ من ﺁﻣﺪﻡ اﻣﺎ....
  ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ
  ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﮎ
  ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ…
  ﭼﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ما ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
  ﺳﻔﺮﻩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ
  با شیطان ﻣﯽ ﭘﺮﯾﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ.
  ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ،ﺑﺎﺯ ﺩﻟﺖ
  ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﻋﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﮑﻨﯽ!
  ما ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺏ یاﺩﻣﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ
  ﺳﯿﺪﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
  ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺍﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ:ﺭﺑّﻨﺎ ﺷﯿﻌﺘﻨﺎ ﻣﻨّﺎ…
  ﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ!ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻧﺎﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ….ﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ…. ﺁﻥ ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻝ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﺬﺭﺍﻧﯿﻢ،ﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ...
   

 4. پسندیدن
  aranjuez از whisper sky یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 5. پسندیدن
  aranjuez از maximus781 یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 6. پسندیدن
  aranjuez به niktaz69 امتیاز داد در ارتقا یافتگان -تشویق شدگان   
  ذوالکفل عزیز به سمت مدیر کل انجمن ارتقا یافتند. ضمنا دسترسی به کلیه فیلد های مخفی انجمن برای ایشان باز شد.  
 7. پسندیدن
  aranjuez به niktaz69 امتیاز داد در ethz.ch - Swiss Federal Institute of Technology in Zurich   
  Databases
  www.library.ethz.ch/en/Resources/Databases

  eBooks
  www.library.ethz.ch/en/Ressourcen/E-Books-Buecher/E-Book-Anbieter

  Standards
  www.library.ethz.ch/en/Resources/Databases
 8. پسندیدن
  aranjuez از saeidehamedan یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 9. پسندیدن
  aranjuez به salam21 امتیاز داد در ارتقا یافتگان -تشویق شدگان   
  بهترین سالورهای فروردین
   
  با سپاس از همه دوستان که در بخش درخواست همکاری میکنند، سه نفر از سالوران بخش درخواست را به عنوان بهترین سالور این ماه انتخاب کردیم.
  ks85
  به عنوان هدیه ناقابل ایشان یه ماه عضویت VIP3 را دریافت کردند.
  pauline
  WwW
  هر کدام از این دوستان هم از طرف مدیریت انجمن 1000 امتیاز دریافت کردند.
  بهترین سالور ماه به معنی برتری کسی بر کس دیگر نیست و براساس معیارهای خاصی تعیین می شود. در ضمن سالوران عزیز توجه داشته باشند که ان شا الله در پایان امسال فردی که بیشترین تعداد بار دربین سالوران هر ماه قرار بگیرد به عنوان بهترین سالور سال هدیه ای ویژه ای دریافت خواهد کرد.
   
  ایام بکام
 10. پسندیدن
  aranjuez از mohad یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 11. پسندیدن
  aranjuez از sarina99 یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 12. پسندیدن
  aranjuez از NYZ4LI یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 13. پسندیدن
  aranjuez از سیمرغ یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 14. پسندیدن
  aranjuez از Unknown یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 15. پسندیدن
  aranjuez از هامان یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 16. پسندیدن
  aranjuez از Cloudpusher یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 17. پسندیدن
  aranjuez از ذوالکفل یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 18. پسندیدن
  aranjuez از salam21 یک واکنش گرفت در دانشگاه مورد علاقه من...   
  سلام و عرض ادب
   
  1.   اولین دانشگاهی بود که تونستم باهاش به دیتابیس ها دسترسی داشته باشم University of Auckland  - auckland.ac.nz
   
  2. دسترسی بی نظیر و عالیش به اکثر دیتابیس ها.......Swiss Federal Institute of Technology in Zurich  -  ethz.ch
   
 19. پسندیدن
  aranjuez به ذوالکفل امتیاز داد در ارتقا یافتگان -تشویق شدگان   
  Mr.K عزیز به سمت "مدیر بخش درخواست" ارتقا یافتند.
 20. پسندیدن
  aranjuez به salam21 امتیاز داد در ارتقا یافتگان -تشویق شدگان   
  بهترین سالور اسفند ماه
   
  کمافی السابق برآن شدیم تا بهترین سالور این ماه را انتخاب کنیم، اما با توجه به نزدیکی عید نوروز و به منظور افزایش مشارکت در بخش درخواست، تصمیم گرفتیم به همه دوستانی که در این ماه اقدام به حل درخواستی کرده اند عیدی ناقابلی تقدیم کنیم.
   
  بدین منظور تمام دوستانی که از تاریخ 26 بهمن تا 28 اسفند درخواستی را سالو نموده اند برای دریافت هدیه خود،  به بنده پیغام خصوصی شامل لینک درخواست بدهند.
  شایان ذکر است هدیه این دوستان 1000 امتیاز برای هر نفر است.
   
  پبشاپیش عید نوروز را خدمت همه اعضای انجمن تبریک عرض می کنم.
  ایام به کام ، روز و روزگار خوش
 21. پسندیدن
  aranjuez به salam21 امتیاز داد در ارتقا یافتگان -تشویق شدگان   
  بهترین سالورهای  ماه بهمن
   
  با سپاس از همه دوستان و سالوران بخش درخواست که  برای کمک به دوستان خودشون از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند سه نفر از دوستان را به عنوان بهنرین سالورهای بهمن ماه انتخاب کردیم. شایان به ذکر که مقام بهترین سالور ماه به معنی برتری کسی بر کس دیگر نیست و براساس معیارهای خاصی تعیین می شود.
  بهترین سالورهای این ماه براساس الفبا
  1.آسو
  2.Cooper
  3.mohamad2015
   
  هدایای ناقابل این دوستان از طرف مدیریت انجمن، انتخاب یک اکانت از بخش 1000 امتیازی برای هر نفر است.
   
  این دوستان برای دریافت هدیه خود به جناب نیکتاز پیغام خصوصی بدهند.
 22. پسندیدن
  aranjuez به niktaz69 امتیاز داد در ارتقا یافتگان -تشویق شدگان   
  آسو عزیز به سمت "مدیر بخش درخواست" منصوب شدند.
 23. پسندیدن
  aranjuez به hasan2011 امتیاز داد در دوستی شگفت‌انگیز یک ببر و بز ! + تصاویر   
  یک ببر سیبری در پارک سفری پریمورسکی، نزدیک ولادی وستوکِ روسیه، کارکنان این مرکز را متعجب کرده است.
   
  یک ببر سیبری در پارک سفری پریمورسکی، نزدیک ولادی وستوکِ روسیه، کارکنان این مرکز را متعجب کرده است. 

  تا اواخر نوامبر 2015، «آمورِ» سه‌ساله، یکی از آخرین بازماندگان ببرهای سیبری، هیچ رحم و شفقت نسبت به غذاهای زنده‌ای که مسئولین پارک هفته‌ای دو بار در اختیارش قرار می‌دادند، نشان نمی‌داد. او معمولاً به خرگوش‌ها و بزهای وحشت‌زده حمله می‌کرد و با یک ضربه‌ی سریع پنجه از پای درمیاورد؛ اما درباره‌ی بزی که اواخر نوامبر به قفس آمور انداخته شد، نکته‌ی متفاوتی وجود داشت. ظاهراً هیچ‌کس ترسیدن از ببرها را به این بز یاد نداده بود بنابراین با دیدن ببر جا نخورد و فرار نکرد. فقط سر جایش ایستاد که باعث شد این گربه سان بزرگ گیج شود و مثل همیشه که به شکار حمله می‌کرد، عمل نکند. 
   

   
  دیمیتری مِزِنچِف، رئیس پارک می‌گوید: یک‌بار پیش‌ازاین هم‌چنین مسئله‌ای رخ‌داده بود. بزی را که به قفسش انداخته بودند، عقب رفت و ببر هم تصمیم گرفت او را نخورد اما به‌محض آنکه طعمه اندکی ضعف از خود نشان داد، شکارچی او را از کشت؛ اما موقعیت فعلی بسیار متفاوت است و این دو حیوان دوستان صمیمی شده‌اند. آن‌ها کنار هم قدم می‌زنند، از یک ظرف آب می‌خورند و حتی گاهی قایم باشک بازی می‌کنند. 
   

   
  البته رابطه‌ی غیرعادی این دو حیوان باعث واکنش‌هایی متفاوت متخصصان حیوانات و بازدیدکنندگان از باغ‌وحش شده است. بیشتر افراد باور نداشتند که این دوستی به طول بیانجامد و خواهان جدا کردن بز از ببر شدند اما یک ماه و نیم از این ماجرا می‌گذرد و آن‌ها روزبه‌روز صمیمی‌تر شده‌اند به‌گونه‌ای که اگر لحظه‌ای آمور از دید تیمور خارج شود این بز بسیار مضطرب می‌شود. 
   
  این رابطه تأثیر مثبتی بر روی اعصاب آمور هم داشته است. قبلاً او شب و روز غرش‌هایی حاکی از افسردگی سر می‌داد اما اکنون به نظر می‌رسد که آرام و خونسرد شده است. 
   

 24. پسندیدن
  aranjuez از saeidehamedan یک واکنش گرفت در University of California, Santa Cruz به مناسبت میلاد پیامبر   
  عید شما مبارک @};-
 25. پسندیدن
  aranjuez از salam21 یک واکنش گرفت در University of California, Santa Cruz به مناسبت میلاد پیامبر   
  عید شما مبارک @};-