• اندراحوالات اشتراک VIP

  گروه VIP1 فقط می تواند درخواست دانلود مقاله، کتاب و استاندارد داشته باشد.
  گروه VIP2 علاوه بر درخواست دانلود مقاله، کتاب و استاندارد، می تواند از پسوردهای قدرتمند بخش VIP2 نیز استفاده کند.
  گروه VIP3 علاوه بر درخواست دانلود مقاله، کتاب و استاندارد، می تواند از پسوردهای قدرتمند بخش VIP2 و VIP3 نیز استفاده کند.

 • اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

فروشگاه