پست های پیشنهاد شده

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

banner.jpg

 

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

 

 

دیتابیس غیر چینی : http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?ww=y

دیتابیس چینی :http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?zw=y

 آزمایشی :http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?syk=y

 

 

دیتابیس خارجی :

EBSCOhost ( Albanese Cisco ) Series Full-text Database

 

 Wiley-Blackwell ( Wiley Blackwell ) Electronic Journal Full-text Database

 CALIS net foreign periodicals

 

 Elsevier ( Elsevier ) SD E- text Database

 Springer LINK - Springer electronic journals and books

 

 JSTOR Spanish text Database Archive

 Emerald ( Emerald ) Electronic Journal Full-text Database

 

 EconLit ( American Economic Association full-text database )

 SpecialSciDBS National Highway foreign language database

 

 Cambridge Journals Digital Archive ( Cambridge Electronic Journals Library backtracking ) new library

 Taylor & Francis Group Publishing 14 kinds of full-text journals

 

 Encyclopedia Britannica Online " Encyclopedia Britannica "

 UReader foreign electronic database of books

 

 Handbooks in Economics ( Economics Handbook ) new library

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) ( online package repository )

 

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) (2013 latest buy ) new library

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) ( Local Mirror )

 

 ProQuest Dissertations & Theses ( Global dissertations abstracts database )

 BVD - Bankscope " global banks and financial institutions to analyze library "

 

 BVD - Osiris " Global Listed Companies Library"

 BVD - Zephyr " global mergers and acquisitions analysis library ."

 

 BVD - EIU Countrydata " countries macroeconomic indicators Collection"

 BVD - Oriana " Asia Pacific Enterprise analysis library ."

 

 EI village - Engineering Index new library

 Westlaw International ( legal online database ) new library

 

 IMF E-library - IMF database

 MeTeL national road Foreign multimedia database

 

 Web of Knowledge (SCI / SSCI / CPCI)

 

 

تست تیلور و فرنسیس :

post-793-0-81268600-1386952306_thumb.png

ویرایش شده در توسط سفیر
30+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

banner.jpg

 

 

 

 

دیتابیس غیر چینی : http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?ww=y

دیتابیس چینی :http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?zw=y

 آزمایشی :http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?syk=y

 

 

دیتابیس خارجی :

EBSCOhost ( Albanese Cisco ) Series Full-text Database

 

 Wiley-Blackwell ( Wiley Blackwell ) Electronic Journal Full-text Database

 CALIS net foreign periodicals

 

 Elsevier ( Elsevier ) SD E- text Database

 Springer LINK - Springer electronic journals and books

 

 JSTOR Spanish text Database Archive

 Emerald ( Emerald ) Electronic Journal Full-text Database

 

 EconLit ( American Economic Association full-text database )

 SpecialSciDBS National Highway foreign language database

 

 Cambridge Journals Digital Archive ( Cambridge Electronic Journals Library backtracking ) new library

 Taylor & Francis Group Publishing 14 kinds of full-text journals

 

 Encyclopedia Britannica Online " Encyclopedia Britannica "

 UReader foreign electronic database of books

 

 Handbooks in Economics ( Economics Handbook ) new library

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) ( online package repository )

 

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) (2013 latest buy ) new library

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) ( Local Mirror )

 

 ProQuest Dissertations & Theses ( Global dissertations abstracts database )

 BVD - Bankscope " global banks and financial institutions to analyze library "

 

 BVD - Osiris " Global Listed Companies Library"

 BVD - Zephyr " global mergers and acquisitions analysis library ."

 

 BVD - EIU Countrydata " countries macroeconomic indicators Collection"

 BVD - Oriana " Asia Pacific Enterprise analysis library ."

 

 EI village - Engineering Index new library

 Westlaw International ( legal online database ) new library

 

 IMF E-library - IMF database

 MeTeL national road Foreign multimedia database

 

 Web of Knowledge (SCI / SSCI / CPCI)

 

 

تست تیلور و فرنسیس :

attachicon.gifTandf.png

 

affarin

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

banner.jpg

 

 

 

 

دیتابیس غیر چینی : http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?ww=y

دیتابیس چینی :http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?zw=y

 آزمایشی :http://www.lib.dufe.edu.cn/UnionSearch/Default.aspx?syk=y

 

 

دیتابیس خارجی :

EBSCOhost ( Albanese Cisco ) Series Full-text Database

 

 Wiley-Blackwell ( Wiley Blackwell ) Electronic Journal Full-text Database

 CALIS net foreign periodicals

 

 Elsevier ( Elsevier ) SD E- text Database

 Springer LINK - Springer electronic journals and books

 

 JSTOR Spanish text Database Archive

 Emerald ( Emerald ) Electronic Journal Full-text Database

 

 EconLit ( American Economic Association full-text database )

 SpecialSciDBS National Highway foreign language database

 

 Cambridge Journals Digital Archive ( Cambridge Electronic Journals Library backtracking ) new library

 Taylor & Francis Group Publishing 14 kinds of full-text journals

 

 Encyclopedia Britannica Online " Encyclopedia Britannica "

 UReader foreign electronic database of books

 

 Handbooks in Economics ( Economics Handbook ) new library

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) ( online package repository )

 

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) (2013 latest buy ) new library

 Kintu foreign original Digital Library (KIFDL) ( Local Mirror )

 

 ProQuest Dissertations & Theses ( Global dissertations abstracts database )

 BVD - Bankscope " global banks and financial institutions to analyze library "

 

 BVD - Osiris " Global Listed Companies Library"

 BVD - Zephyr " global mergers and acquisitions analysis library ."

 

 BVD - EIU Countrydata " countries macroeconomic indicators Collection"

 BVD - Oriana " Asia Pacific Enterprise analysis library ."

 

 EI village - Engineering Index new library

 Westlaw International ( legal online database ) new library

 

 IMF E-library - IMF database

 MeTeL national road Foreign multimedia database

 

 Web of Knowledge (SCI / SSCI / CPCI)

 

 

تست تیلور و فرنسیس :

attachicon.gifTandf.png

 

thanksssssssss

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.