پست های پیشنهاد شده

لطفا VIP را برای من فعال کنید از طریق امتیاز

متشکرم

 

انجام شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

VIP را برای من فعال کنید

شماره تراکنش: 331933

Done

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

لطفا VIP را برای من فعال نمایید.

تراکنش 330409

 

تراكنش ناموفق بوده است.پرداختي صورت نگرفته است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ولی از حساب من کسر شده است. -۵۰,۰۰۰ برداشت خریداینترنتی/همراه بانک ملت خرید از اینترنت - همراه بانک ۴۲۶۵۰۰ ۰ ۲۴۰۲ اداره حسابداری متمرکز ۲۲:۴۹:۴۸ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۵

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ولی از حساب من کسر شده است. -۵۰,۰۰۰ برداشت خریداینترنتی/همراه بانک ملت خرید از اینترنت - همراه بانک ۴۲۶۵۰۰ ۰ ۲۴۰۲ اداره حسابداری متمرکز ۲۲:۴۹:۴۸ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۵

 

آقا احسان بررسي خواهند كرد درصورت كسرمبلغ آن راتاييد خواهند كرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ولی از حساب من کسر شده است. -۵۰,۰۰۰ برداشت خریداینترنتی/همراه بانک ملت خرید از اینترنت - همراه بانک ۴۲۶۵۰۰ ۰ ۲۴۰۲ اداره حسابداری متمرکز ۲۲:۴۹:۴۸ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۵

پولی به حساب ما واریز نشده است. در چنین مواردی معمولا ظرف مدت حداکثر 48 ساعت از طرف بانک تان پول عودت داده می شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

وضعیت تراکنش : پرداخت شما با موفقيت انجام شد شماره تراکنش : 336592 مبلغ تراکنش : 100,000

خرید امتیاز. لطفا امتیاز را وارد کنید

با سپاس

نام کاربری در انجمن 810690075

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

وضعیت تراکنش : پرداخت شما با موفقيت انجام شد شماره تراکنش : 336592 مبلغ تراکنش : 100,000

خرید امتیاز. لطفا امتیاز را وارد کنید

با سپاس

نام کاربری در انجمن 810690075

 

500 امتیازاضافه شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

لطفا VIP را برای من فعال کنید.

تراکنش 336780

انجام شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

لطفا VIP را برای من فعال کنید

شماره تراکنش

341321

انجام شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

vip را برای من فعال کنید

تراکنش: 341640

 

خیلی ممنونم

تراکنش شما ناموفق بوده است.پرداختی صورت نگرفته است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ببخشین

لطفا vip من را فعال کنین

تراکنش: 343119

انجام شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

VIP را برای من فعال کنید، ممنون

تراکنش:344047

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

VIP را برای من فعال کنید، ممنون

تراکنش:344047

انجام شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

لطفا vip رو برای من هم فعال کنید.

شماره تراکنش : 347495

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

لطفا vip رو برای من هم فعال کنید.

شماره تراکنش : 347495

Done

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

لطفا VIP را برای من فعال کنید

شماره تراکنش: 347519

انجام شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.