پست های پیشنهاد شده

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

 

 
another rang
 
 
Universidade Estadual Paulista - brazil
ScienceDirect Journals: 3,297
ScienceDirect Books: 5,157
Springer Journals: 2,613
ProQuest: 17 databases
EBSCOhost Magazines: 238,105
Taylor & Francis Journals: 331,306
CRC book : 4504
SAGE Journals
ACSE book
cambridge journals & book
ingentaconnect
emerald insight
jstor
wiley
ieee

 

 

thk

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

 

 
another rang
 
 
Universidade Estadual Paulista - brazil
ScienceDirect Journals: 3,297
ScienceDirect Books: 5,157
Springer Journals: 2,613
ProQuest: 17 databases
EBSCOhost Magazines: 238,105
Taylor & Francis Journals: 331,306
CRC book : 4504
SAGE Journals
ACSE book
cambridge journals & book
ingentaconnect
emerald insight
jstor
wiley
ieee

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Thanks a lot

ScienceDirect
Springer
IEEE Xplore
Taylor & Francis
Jstor
ProQuest
Wiley Online
EBSCOHOST

 
another rang
 
 
Universidade Estadual Paulista - brazil
ScienceDirect Journals: 3,297
ScienceDirect Books: 5,157
Springer Journals: 2,613
ProQuest: 17 databases
EBSCOhost Magazines: 238,105
Taylor & Francis Journals: 331,306
CRC book : 4504
SAGE Journals
ACSE book
cambridge journals & book
ingentaconnect
emerald insight
jstor
wiley
ieee

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.