پست های پیشنهاد شده

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

login:

 

 

database:

 

http://oru.libguides.com/databases

 

thanks

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سپاس

 

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم
دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest
دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

login:

 

 

database:

 

http://oru.libguides.com/databases

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

login:

 

 

database:

 

http://oru.libguides.com/databases

 

Hi

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

login:

 

 

database:

 

http://oru.libguides.com/databases

 

@};-

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

thanks

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم
دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest
دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

login:

 

 

database:

 

http://oru.libguides.com/databases

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

login:

 

 

database:

 

http://oru.libguides.com/databases

 

]h;v nhnha

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.