حل نشده

52 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. AS 2439.1-1981

  • 1 پاسخ
  • 117 بازدید
 2. AS one

  • 1 پاسخ
  • 353 بازدید
 3. ISEA 138-2019

  • 1 پاسخ
  • 665 بازدید
 4. ISEA 201-2019

  • 1 پاسخ
  • 522 بازدید
 5. Nato

  • 0 پاسخ
  • 895 بازدید
 6. aiaa

  • 1 پاسخ
  • 2,150 بازدید
 7. TY-030B-01

  • 0 پاسخ
  • 1,260 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,395 بازدید
 8. NFPA pdf

  • 5 پاسخ
  • 1,639 بازدید
 9. CLSI EP15-A3

  • 1 پاسخ
  • 1,457 بازدید
 10. AGA X62001

  • 2 پاسخ
  • 1,578 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,844 بازدید
 11. TAPPI T 622 CM-10

  • 1 پاسخ
  • 1,935 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,017 بازدید
 12. ISPE +5000

  • 1 پاسخ
  • 2,189 بازدید
 13. API SPEC 5ST +2000

  • 1 پاسخ
  • 2,033 بازدید
 14. CLSI M29-A4

  • 1 پاسخ
  • 2,204 بازدید
 15. ISA TR84.00.07-2018

  • 1 پاسخ
  • 2,425 بازدید
 16. JIS B 7522 2016

  • 5 پاسخ
  • 2,559 بازدید
 17. AS 2163 1995

  • 2 پاسخ
  • 2,641 بازدید
 18. AS. 2164 - 1995

  • 1 پاسخ
  • 2,545 بازدید
 19. AS. 2166 - 1995

  • 1 پاسخ
  • 2,548 بازدید
 20. AS. 2162.1 - 1996

  • 1 پاسخ
  • 2,550 بازدید
 21. AS 2165- 1995

  • 1 پاسخ
  • 2,540 بازدید
 22. GPA 2172 2019

  • 2 پاسخ
  • 3,033 بازدید