71 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. JIS standard +1000

  • 1 پاسخ
  • 164 بازدید
 2. GPA 2261-20

  • 2 پاسخ
  • 169 بازدید
 3. JIS C 3202 2014

  • 2 پاسخ
  • 388 بازدید
 4. ieee

  • 1 پاسخ
  • 295 بازدید
 5. AWS A5.18/A5.18M:2021 +1000

  • 1 پاسخ
  • 501 بازدید
 6. RTCA DO-334 +5000

  • 2 پاسخ
  • 709 بازدید
 7. AIAA S-080A-2018

  • 2 پاسخ
  • 670 بازدید
 8. IMO IG110E +1000

  • 1 پاسخ
  • 699 بازدید
 9. IMO IA810E +1000

  • 1 پاسخ
  • 649 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1.4k بازدید
 10. chinese standard 8

  • 0 پاسخ
  • 1.3k بازدید
 11. chinese standard 7

  • 0 پاسخ
  • 1.2k بازدید
 12. chinese standard 6

  • 0 پاسخ
  • 1.2k بازدید
 13. chinese standard 5

  • 0 پاسخ
  • 1.2k بازدید
 14. chinese standard 4

  • 0 پاسخ
  • 1.2k بازدید
 15. chinese standard 3

  • 0 پاسخ
  • 1.2k بازدید
 16. chinese standard

  • 0 پاسخ
  • 1.3k بازدید
 17. AS 2439.1-1981

  • 1 پاسخ
  • 1.7k بازدید
 18. درخواست استاندارد

  • 0 پاسخ
  • 1.7k بازدید
 19. AS one

  • 1 پاسخ
  • 1.8k بازدید
 20. ISEA 138-2019

  • 1 پاسخ
  • 2.1k بازدید
 21. ISEA 201-2019

  • 1 پاسخ
  • 1.9k بازدید
 22. AUstralian standards any PDF is fine

  • 0 پاسخ
  • 2k بازدید
 23. Nato

  • 0 پاسخ
  • 2.3k بازدید
 24. aiaa

  • 1 پاسخ
  • 3.6k بازدید