فرهنگ و هنر


2,703 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 7.6k بازدید
 1. رنسانس من

  • 15 پاسخ
  • 7.7k بازدید
  • 5 پاسخ
  • 7.8k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 8k بازدید
 2. عمل احمقانه

  • 1 پاسخ
  • 7.5k بازدید
 3. دریا باش

  • 0 پاسخ
  • 7.5k بازدید
  • 7 پاسخ
  • 7.8k بازدید
 4. پسر بچه و میخ...!!

  • 4 پاسخ
  • 7.8k بازدید
 5. مسجد دانشگاه اسلامی

  • 0 پاسخ
  • 6k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 4k بازدید
 6. دلم گرفته

  • 1 پاسخ
  • 9.2k بازدید
 7. چون برسد بهار من

  • 0 پاسخ
  • 6.4k بازدید
 8. در دلم بود …

  • 0 پاسخ
  • 6.3k بازدید
 9. زندگی

  • 0 پاسخ
  • 5.8k بازدید
  • 77 پاسخ
  • 18.5k بازدید
  • 3 پاسخ
  • 6.3k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.8k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
 10. موزه پلی تکنیک مسکو

  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
 11. موزه پول در تفلیس

  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6.5k بازدید