درخواست دانلود کتاب

برای درخواست هر کتاب نیاز به 500 امتیاز دارید


قوانین:

هر درخواست 500 امتیاز از امتیازات شما کم می کند (600 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)


19 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 11.1k بازدید
  • 2 پاسخ
  • 10.8k بازدید
 1. Book request

  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
 2. Book request

  • 1 پاسخ
  • 14 بازدید
 3. hathitrust 6

  • 1 پاسخ
  • 13 بازدید
 4. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 12 بازدید
 5. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 10 بازدید
 6. Ebscohost

  • 0 پاسخ
  • 12 بازدید
 7. Archive

  • 1 پاسخ
  • 18 بازدید
 8. درخواست کتاب Routledge

  • 2 پاسخ
  • 23 بازدید
 9. hathitrust 7

  • 0 پاسخ
  • 7 بازدید
 10. hathitrust 5

  • 0 پاسخ
  • 4 بازدید
 11. hathitrust 4

  • 0 پاسخ
  • 3 بازدید
 12. hathitrust 3

  • 0 پاسخ
  • 2 بازدید
 13. hathitrust 2

  • 0 پاسخ
  • 5 بازدید
 14. hathitrust

  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 46 بازدید
 15. eBook request 2023112602

  • 0 پاسخ
  • 25 بازدید
 16. hathitrust

  • 1 پاسخ
  • 41 بازدید