مغایر با قوانین


25 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ebook request

  • 0 پاسخ
  • 10.1k بازدید
 2. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 6.8k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 7.2k بازدید
 3. استاندارد Market Research

  • 0 پاسخ
  • 7.2k بازدید
 4. درخواست کتاب

  • 1 پاسخ
  • 7.2k بازدید
 5. یک استاندارد

  • 0 پاسخ
  • 7.1k بازدید
 6. در خواست گزارش فنی

  • 0 پاسخ
  • 7.1k بازدید
 7. درخواست کتاب

  • 0 پاسخ
  • 7.3k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 7.1k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 7.4k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 7.1k بازدید
  • 3 پاسخ
  • 7.6k بازدید
 8. کتاب از SAGE

  • 1 پاسخ
  • 7.5k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 8.5k بازدید
 9. book

  • 1 پاسخ
  • 7.2k بازدید
 10. دسترسی به CRCnetbase.com

  • 3 پاسخ
  • 8.2k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 8k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 7.2k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 7.6k بازدید
 11. در خواست دانلود کتاب

  • 1 پاسخ
  • 7.2k بازدید
 12. درخواست کتاب ضروری

  • 6 پاسخ
  • 8.9k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 7.8k بازدید
  • 2 پاسخ
  • 8.1k بازدید
 13. A Pocket Companion to PMI's PMBOK

  • 0 پاسخ
  • 7.2k بازدید
 14. درخواست دانلود کتاب

  • 1 پاسخ
  • 8.2k بازدید