درخواست دانلود مقاله

برای درخواست هر مقاله نیاز به 50 امتیاز دارید


قوانین:

هر درخواست 50 امتیاز از امتیازات شما کم می کند (70 امتیاز نیز پاداش شخص دانلود کننده می باشد)


91 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 3 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 4 بازدید
 1. tandfonline

  • 1 پاسخ
  • 5 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 90 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 167 بازدید
 2. مقاله ساینس دایرکت

  • 1 پاسخ
  • 8 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 5 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 189 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 198 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 190 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 195 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 193 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 193 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 197 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 183 بازدید