μοησεν

همکار بخش پسورد
 • تعداد ارسال ها

  1,399
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  26

فعالیت های امتیازی

 1. خوشحال شدن
  μοησεν از piposat19x یک واکنش گرفت در Buena Vista University -United States   
  database:
   
  19th Century U.S. Newspapers
  Click to Open
  Academic OneFile
  Click to Open
  ACS Publications (American Chemical Society)
  Click to Open
  Agriculture Collection
  Click to Open
  America: History and Life
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 1 (1691-1820)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 2 (1821-1837)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 3 (1838-1852)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 4 (1853-1865)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 5 (1866-1877)
  Click to Open
  Archives of Sexuality & Gender
  Click to Open
  Art & Architecture Complete
  Click to Open
  Biography In Context
  Click to Open
  Book Review Index Plus
  Click to Open
  Britannica Concise Encyclopedia
  Click to Open
  Business Collection
  Click to Open
  Business Economics and Theory
  Click to Open
  Business Insights: Essentials
  Click to Open
  Business Insights: Global
  Click to Open
  BVU Catalog
  Click to Open
  Communication & Mass Media Complete
  Click to Open
  Communication Studies (SAGE)
  Click to Open
  Communications and Mass Media Collection
  Click to Open
  Computer Database
  Click to Open
  Computers & Applied Sciences Complete
  Click to Open
  Counseling and Therapy in Video : Volumes I-IV
  Click to Open
  Credo Reference
  Click to Open
  Criminal Justice Collection
  Click to Open
  Criminology (SAGE)
  Click to Open
  Culinary Arts Collection
  Click to Open
  Digital Theatre+
  Click to Open
  Diversity Studies Collection
  Click to Open
  EBSCO eBooks
  Click to Open
  Education (SAGE)
  Click to Open
  Educator's Reference Complete
  Click to Open
  Encyclopedia of Social Work
  Click to Open
  Environmental Studies and Policy
  Click to Open
  ERIC
  Click to Open
  European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Click to Open
  Films on Demand Streaming Video Collection
  Click to Open
  Fine Arts and Music Collection
  Click to Open
  Gale Literary Index
  Click to Open
  Gale Literary Sources (formerly Artemis)
  Click to Open
  Gale PowerSearch
  Click to Open
  Gender Studies Collection
  Click to Open
  General OneFile
  Click to Open
  General Science Collection
  Click to Open
  Global Issues In Context
  Click to Open
  GPO Monthly Catalog
  Click to Open
  GreenFILE
  Click to Open
  GREENR (Global Reference On The Environment/Energy/And Natural Resources)
  Click to Open
  Health and Wellness Resource Center
  Click to Open
  Health Reference Center Academic
  Click to Open
  Historical Abstracts
  Click to Open
  Information Science & Library Issues Collection (Gale)
  Click to Open
  Informe Académico
  Click to Open
  InfoTrac Newsstand
  Click to Open
  IPA Source
  Click to Open
  JSTOR Arts & Sciences II Collection
  Click to Open
  JSTOR Biological Sciences Collection
  Click to Open
  Kanopy
  Click to Open
  LearningExpress Library
  Click to Open
  LegalTrac
  Click to Open
  Library, Information Science & Technology Abstracts
  Click to Open
  Literature Resource Center
  Click to Open
  Litfinder
  Click to Open
  Medline
  Click to Open
  Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (4 simultaneous users)
  Click to Open
  MLA International Bibliography
  Click to Open
  New York Times
  Click to Open
  North Central Newsstream (US)
  Click to Open
  Nursing and Allied Health Collection
  Click to Open
  Opposing Viewpoints In Context
  Click to Open
  Oxford Music Online
  Click to Open
  Physical Therapy and Sports Medicine
  Click to Open
  PILOTS: Published International Literature on Traumatic Stress
  Click to Open
  Popular Magazines
  Click to Open
  Professional Collection (for educators)
  Click to Open
  Project Muse Standard Collection
  Click to Open
  PsycARTICLES
  Click to Open
  Psychology (SAGE)
  Click to Open
  Psychology Collection (Gale)
  Click to Open
  PsycINFO
  Click to Open
  PubMed
  Click to Open
  Religion and Philosophy Collection
  Click to Open
  Resources for College Libraries
  Click to Open
  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  Click to Open
  Science In Context
  Click to Open
  ScienceDirect
  Click to Open
  Scribner Writers
  Click to Open
  Slavery and Anti-Slavery (SAS): A Transnational Archive
  Click to Open
  Small Business Collection
  Click to Open
  Social Work Abstracts
  Click to Open
  SPORTDiscus
  Click to Open
  Statistical Abstract of the U.S.
  Click to Open
  Student Resources In Context
  Click to Open
  Teacher Reference Center
  Click to Open
  The Times Digital Archive
  Click to Open
  U.S. History Collection
  Click to Open
  US History In Context
  Click to Open
  Value Line Research Center
  Click to Open
  Video Journal of Counseling and Therapy
  Click to Open
  Vocations and Careers Collection (Gale)
  Click to Open
  War and Terrorism Collection
  Click to Open
  WestlawNext Campus Research (On Campus Only)
  Click to Open
  Women's Issues and Identities
  Click to Open
  World History Collection
  Click to Open
  World History In Context
  Click to Open
  World Scholar: Latin America & the Caribbean
  Click to Open
  WorldCat
  Click to Open
  WorldCat Discovery
 2. پسندیدن
  μοησεν به WwW امتیاز داد در uoguelph.ca - University of Guelph   
  https://guides.lib.uoguelph.ca/az.php
 3. پسندیدن
  μοησεν از badiee1368 یک واکنش گرفت در Yonsei university of Korea   
  دانشگاه یونسی کره جنوبی با دیتابیسی غنی و دسترسی گسترده به پایگاه های علمی

  Database 
  Academic Search Complete (EBSCOhost)  
  전 학문 분야 저널 9,000여종 원문 제공...
  more
  Academic Video Online : Premium (AVON)  
  전 주제 분야의 학술용 비디오 컨텐츠 5만여편 제공 ...
  more
  ACL eBook (해외 대학 출판사 전자책)  
  해외 대학 출판사 전자책 2,800여종 제공 ...
  more
  ACM Digital Library  
  컴퓨터 공학 분야 Journal, Magazine, Conference Proceeding 및 Newsletters 원문 제공...
  more
  AE 앱도서관 - 오토 잉글리쉬  
  학술정보원과 ㈜오토잉글리쉬 간 도서관 기부에 관한 협약을 체결(2012. 5. 14)하여 무료 이용 가능...
  more
  American Chemical Society (ACS)  
  미국화학회에서 발행하는 전자저널 45종 제공 (창간호 ~ Current)...
  more
  American Institute of Physics (AIP)  
  미국물리학회에서 발행하는 전자저널 10종 제공 (1999 ~ Current)...
  more
  American Mathematical Society (AMS)  
  미국수학회에서 발행하는 전자저널 10종 제공 (1891 ~ Current)...
  more
  American Physical Society (APS)  
  APS에서 발행하는 전자저널 12종 제공 (1893 ~ Current)...
  more
  American Society for Microbiology (ASM)  
  미국미생물학회에서 발행하는 전자저널 12종 제공 (1995 ~ Current)...
  more
  American Society of Civil Engineers (ASCE)  
  미국도시공학회에서 발행하는 전자저널 33종 제공 (1983 ~ Current)...
  more
  American Society of Mechanical Engineers (ASME)  
  미국기계학회에서 발행하는 전자저널 28종 제공 (2000 ~ Current)...
  more
  American Water Works Association Publications  
  Ebsco ECC 로구독
  Annual Reviews  
  생물의학, 물리학, 사회과학 분야의 전자저널 39종 제공 (1996 ~ Current)...
  more
  Apabi : 중국 TOP5 대학출판사 전자책  
  북경대, 청화대, 복단대, 절강대, 중국인민대 출판사 전자책 ...
  more
  Art Museum Image Gallery (EBSCOhost)  
  아프리카, 아시아, 유럽, 북남미 지역의 16만여 고품질 예술 이미지 및 멀티미디어 자료 제공...
  more
  Art Source (EBSCOhost)  
  예술 및 건축 분야 저널, 참고도서 색인, 초록, 원문 및 이미지 정보 (by Picture Desk) 제공 ...
  more
  Arts & Humanities Citation Index  
  인문과학 및 예술 분야 인용색인 데이터베이스 ( A&HCI, AHCI ) ...
  more
  ASTM Standards  
  산업 전반에 이용되는 ASTM Active 규격 원문 제공. 개인 계정 생성 후 이용 가능. 2017. 8. 인터페이스가 공학 포털 사이트인 Engineeringn Workbech로 변경되었습니다. ASTM Standard만 별도 검색하시려면 검색창 상단의 "Refine Source Selection"에서 ASTM 선택 후 검색하시기 바랍니다. ...
  more
  ATLA Religion Database with ATLASerials (EBSCOhost)  
  미국신학도서관협의회 (ATLA)에서 제공하는 신학 분야의 권위 있는 연구정보원 ...
  more
  Audit Analytics via WRDS  
  미국 상장기업의 회계 감사 관련 정보 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능 (단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  Avery Index to Architectural Periodicals (EBSCOhost)  
  Columbia University에서 제공하는 건축 및 디자인 분야의 가장 포괄적인 서지 데이터베이스. 국내 잡지 2종(C3, SPACE) 포함...
  more
  Beck-Online  
  독일법률, 판례, 주석서, 핸드북, 백과사전, 법률잡지, 서식서를 포함한 법률 자료, Fach-News 의 Full-Text 제공...
  more
  BioMedCentral  OA
  Biomedicine 분야 최신정보 및 400여종의 무료 전자저널 제공...
  more
  Books in Print  
  US, UK, Canada, Australia, New Zealand, South Africa 지역 발간 영어권 도서정보 DB...
  more
  Brill Online Books and Journals  
  Brill Academic Publishers 전자저널 206종 제공 (2000 ~ Current)...
  more
  Business Source Complete (EBSCOhost)  
  경영,경제 관련 3,800여 저널 원문 및 산업/국가경제 시장보고서 (Country Watrch, EIU, Insight, OECD 등) 제공...
  more
  Cambridge Journals Online  
  전 학문 분야 전자저널 340종 제공 (1989 ~ Current)...
  more
  Canada Supreme Court Reports (HeinOnline)  
  Background information, statutes and regulations, authors cited, a...
  more
  Cell Press  
  생명과학 분야 전자저널 14종 제공 (1995 ~ Current)...
  more
  Check Expert  
  주식, 채권, 선물/옵션, 외환, 경제금융, 해외증권시장의 생생한 실시간 시세와 차트 및 차원 높은 분석 정보 제공....
  more
  China Academic Journal (CAJ) : CNKI  
  중국 전자저널 4,500여종 제공 ...
  more
  China Doctoral/Masters Dissertations (CDMD) : CNKI  
  중국본토 250개 기관의 석박사 학위논문 원문 제공 ...
  more
  CHinese ANcient Texts (CHANT)  
  문자학 데이터베이스. 출판사와의 계약에 따라 인문관, 제2인문관, 도서관에서만 이용 가능, 교외접속도 가능...
  more
  Chinese Periodicals Index (臺灣期刊論文索引系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  CINAHL with Full Text (EBSCOhost)  
  간호 및 보건 분야 학술지 원문 제공 ...
  more
  CiNii  OA
  일본 학회지 및 대학간행물 수록 논문 정보 제공...
  more
  Classical Scores Library  
  클래식 음악 악보 제공...
  more
  ClinicalKey 2.0  
  임상의학 정보 검색 엔진...
  more
  CNC 학술정보  
  - 어학, 문학, 지리, 문화, 예술, 역사, 지질, 식물, 기술, 과학, 의학, 농업, 산림, 예체능, 전통예술, 악...
  more
  Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost)  
  커뮤니케이션 및 매스미디어 분야 학술지 색인, 초록, 원문 제공 ...
  more
  Compustat via WRDS  
  전세계 상장 기업의 재무재표 데이터 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  Copy Killer : 카피킬러  
  국내 자료 표절검사에 최적화된 한국형 표절검사 프로그램....
  more
  CQ Almanac  
  미국 의회 관련 데이터베이스 ...
  more
  CRSP via WRDS  
  미국 상장 주식의 일별/월별 주가 정보 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  DataGuide  
  FnGuide에서 제공하는 기업재무/주가 정보 데이터베이스로 전용프로그램 설치 필요. ID/PW 안내...
  more
  Datastream  
  중앙도서관 4층 인문사회참고자료실 전용 PC에서 이용 가능...
  more
  DBpia  
  전 학문 분야 국내 전자저널 1,500여종 제공...
  more
  De Gruyter Online  
  경영/경제, 사회과학, 과학기술 분야 전자저널 59종 제공...
  more
  Digital Archive of Rare Books (善本古籍數位典藏系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Digital Dissertations on Demand (DDOD)  
  북미지역 학문분야별 상위 랭킹 30위권 이내 대학의 박사논문 16만편 원문 제공. 한글 인터페이스 (1999 ~ Current) ...
  more
  Directory of Open Access Books  OA
  전 학문 분야에서 Open Access 정책으로 발간되는 3,200여권의 eBook 컨텐츠 제공...
  more
  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  OA
  오픈 엑세스 전자저널 10,300여종 제공...
  more
  Early English Books Online (EEBO)  
  1475년~1700년까지 영어 문화권에서 출판된 인쇄물 원본 그대로 제공하는 컬렉션...
  more
  earticle  
  전 학문 분야 국내 전자저널 800여종 제공...
  more
  Ebook Central  
  EBSCOhost  
  EBSCO 제공 데이터베이스 통합검색 플랫폼. 전학문 분야 20여종의 DB 통합 검색 가능 ...
  more
  EBSCOhost eBook  
  전 학문 분야 해외 전자책 160,000여종 제공. 타이틀에 따라 저장 및 출력 페이지, 동시 이용자수가 다름 ...
  more
  Education Source  
  교육학분야의 서지 및 원문 컨텐츠를 제공하고 있는 Full Text 데이터베이스. 초등교육에서 고등교육, 음악, 체육, 언어, 물리, 수학, 과학 등 다양한 교육관련 분야 저널을 포괄하고 있으며 뿐만 아니라, 단행본, 회의록, 보고서 등 1,000여종의 추가 비저널 컨텐츠 원문 제공...
  more
  Eighteenth Century Collections Online (ECCO)  
  18세기 발행된 영어권 도서 18만여책이 디지털화된 데이터베이스. 대영제국와 아메리카 지역의 주요 작품 수록...
  more
  Eikon (아이콘)  
  DB설명톰슨로이터사의 글로벌 기업/금융데이터베이스로 다음의 데이터를 제공합니다- 전세계 기업 재무제표 및 주가 검색- ...
  more
  Elsevier Book Series in Life Science  
  Elsevier Handbooks in Economics Series  
  Elsevie사에서 제공하는 경제학분야의 36종 핸드북시리즈...
  more
  Embase  
  세계적인 전문 학술지에 게재된 질병 및 약품 관련 문헌 검색 가능...
  more
  Emerald Journals  
  Magagement 분야 전자저널 150종 제공 (1988 ~ Current)...
  more
  Encyclopedia of Forensic Sciences  
  범죄 과학, 과학수사 분야에서의 화학, 생물학, 물리학 및 관련 전문 정보 제공...
  more
  Encyclopedia of Library and Information Sciences  
  문헌정보학 백과사전...
  more
  EndNote    
  논문 작성용 서지 관리 프로그램...
  more
  ERIC (EBSCOhost)  
  교육학 관련 데이터베이스...
  more
  ERIC  OA
  교육학 관련 데이터베이스 ...
  more
  EventUS via WRDS  
  Event study 소프트웨어, CRSP 주가데이터를 사용한 이벤트스터디 수행 가능. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  firstView  
  미국 뉴욕소재의 패션 컬렉션을 보여주는 firstVIEW의 한국 라이센스로 패션 관련 전문 트렌드 정보 제공.,...
  more
  Flipster  
  해외 유명 매거진 원문 50여종 제공 ...
  more
  Full-Text Image System for Books of Japanese Ruled Period (日治時期圖書全文影像系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Full-Text Image System for Periodicals of Japanese Ruled Period (日治時期期刊全文影像系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Gale Virtual Reference Library (GVRL)  
  전 주제 분야 참고도서 eBook 3,000여종 제공...
  more
  GeoScienceWorld  
  지구과학 분야 전자저널 46종 제공 (1926 ~ Current)...
  more
  Google Scholar  OA
  구글에서 제공하는 학술정보 검색 서비스로 Find it @ Yonsei 버튼을 통하여 원문 링크 가능 ...
  more
  Grove Music Online : Oxford Music Online  
  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera, The New Grove Dictionary of Jazz 원문 제공...
  more
  Harvard University Library DASH  OA
  하버드 대학교에서 제공하는 오픈액세스를 위한 리포지터리 서비스 ...
  more
  HathiTrust  OA
  인류의 지식이 담긴 자료를 수집, 정리, 보존, 공유함으로써 공공의 이익에 공헌하기 위해 만들어진 Open Acces 자원...
  more
  Health & Medical Collection  
  MEDLINE에 색인된 중요한 임상, 생의학, 보건 관련 저널 원문 제공....
  more
  HeinOnline  
  William S. Hein & Co., Inc.에서 제공하는 영미법률 데이터베이스로 1,500여종의 전자저널 및 2천 5백만 개의 이미지 (도표, 그래프, 사진 등) 제공...
  more
  HighWire Press  OA
  비영리 학회 및 협회, 대학 발행 저널 원문 제공...
  more
  IBES via WRDS  
  세계 90여개국의 70,000여 회사에 대한 Forecast 정보 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research)  
  해외 최대의 사회과학 데이터 보관소 로 설문 및 조사 자료 제공...
  more
  IEEE/IET Electronic Library - Proceedings  
  IEEE/IET Proceedings 18,500여종 원문 ...
  more
  IEEE/IET Electronic Library - Standards  
  IEEE/IET Standard 원문 제공...
  more
  IEEEXplore  
  IEEE/IET 전자저널 462종 제공 (1988 ~ Current), Proceeding, Standard 제공...
  more
  Institute of Physics Journals  
  물리학 분야 전자저널 100여종 제공 (1929 ~ Current)...
  more
  International Political Science Abstracts (EBSCOhost)  
  정치학 분야 의 저널 색인 및 초록 제공...
  more
  IOP Expanding Physics and Concise Physics Combined eBooks  
  물리학 분야의 핵심 전자책 165종 제공. 챕터 단위별 무제한 다운로드 및 출력가능
  IOS Press  
  컴퓨터, 인공지능 분야 전자저널 102종 제공 (1989 ~ Current)...
  more
  J-STAGE - English Journal  OA
  일본 과학·기술분야 저널 1,800여종 원문 제공...
  more
  Journal Citation Reports (JCR)  
  SCI(E), SSCI 등재저널의 인용도 분석 및 Impact Factor 등의 평가 지수 제공...
  more
  Journal of Visualized Experiments (Open Access)  OA
  JSTOR  
  전 학문 분야 전자저널 2,400여종 제공 ...
  more
  JSTOR eBooks: Open Access  OA
  JSTOR Open Acess ebook
  Juris Professional  
  Juris Professional은 독일의 모든 법률 분야를 다루는 데이터베이스입니다.연방 재판소와 주 법원들의 판결문...
  more
  KCI : 한국 학술지 인용색인  
  한국연구재단에서 구축한 한국 학술지 인용색인(KCI ; Korea Citation Index)로 국내학술지 정보, 논문정보(원문) 및 참고문헌을 DB화 하여 논문간 인용관계를 분석하는 시스템...
  more
  KG 패스원 공무원 동영상강좌  
  7/9급 공무원 동영상 강좌 제공...
  more
  KIMS Online  
  의약품 검색, 상호작용, 질병 정보 제공 ...
  more
  KINDS  OA
  한국언론진흥재단에서 제공하는 종합 뉴스 데이터베이스...
  more
  KIPRIS  OA
  특허청이 보유한 국내외 지식재산권 관련 모든 정보를 제공하는 데이터베이스...
  more
  KisLine   
  한국신용평가정보에서 제공하는 국내 기업/금융 온라인 데이터베이스...
  more
  KISS  
  전 학문 분야 국내 전자저널 1,800여종 제공...
  more
  KisValue  
  KOSPI, KOSDAQ , 외감 기업 재무제표, 주가/채권정보. 국내외 경제지표 정보를 제공하는 데이터베이스...
  more
  Kluwer Arbitration Online  
  전세계 국제 중재 기업 75% 이상이 사용하는 독보적인 중재 관련 데이터베이스...
  more
  KoreaA2Z  
  한국학 데이터베이스, 디지털 문화 예술 강좌 제공...
  more
  KoreaMed Synapse  OA
  대한의학학술지편집인협의회에서 제공하는 임상의학분야 190여종 저널 원문 제공...
  more
  KOSSDA  
  한국 관련 사회과학 원자료(양적 및 질적 자료)와 문헌자료를 통합 데이터베이스로 구축하여 제공 ...
  more
  KRpia  
  한국학 관련 데이터베이스 ...
  more
  KS Web : e나라 표준인증  OA
  국가표준인증 통합정보시스템으로 PDF 자료를 열람은 가능하나 다운로드는 불가능함...
  more
  KSDC  
  조사자료(Survey Data)와 통계자료(Statistics), 온라인 설문조사 기능 제공...
  more
  KSI eBook  
  한국학술정보에서 발행하는 전 주제 분야 전자책 5,000여책 제공 ...
  more
  Law360  
  LAW360은기업, 정부, 산업의 Legal News(정책, 규정 및 소송정보)를 전문가분석과 함께 뉴스레터로 제공 합...
  more
  LearningNPass (IT 강좌 / 어학 E-Learning)  
  IT 강좌 및 어학 관련 e러닝 데이터베이스...
  more
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
  Computer Science 관련 Proceedings 정보와 비공식적으로 발표되는 수준 높은 강의내용 제공 (1997 ~ Current) ...
  more
  LexiComp Online  
  의약품 및 임상 관련 정보 제공...
  more
  Lexis Advance  
  미국 연방 & 주 법원 판례, 해외 법률정보, 각국 법령 및 각종 법률 정보, 비즈니스 정보 (기업 및 산업정보), 미국 top 100 뉴스(The Washington Post, The New York Times, Barron’s 등) 원문제공...
  more
  Library & Information Sciences Abstracts (LISA)  
  문헌정보학 분야 의 저널 색인 및 초록 제공...
  more
  Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full Text (EBSCOhost)  
  문헌정보학 관련 저널, 단행본, 회의록, 연구보고서에 대한 원문 및 색인, 초록, 원문 제공...
  more
  Literature Online (LION)  
  문학작품, Full-Text 저널, 비평, 시낭송 동영상, 세익스피어 희곡 오디오 파일 등 문학 관련 정보 제공...
  more
  MarketPoint - 마켓포인트  
  증권 정보 제공...
  more
  Mary Ann Liebert Online  
  생명과학 분야 전자저널 66종 제공 (1990 ~ Current)...
  more
  MasterFILE Premier (EBSCOhost)  
  여러 학문에 걸친 1,700 정기간행물의 원문 제공...
  more
  MathSciNet  
  미국수학회(American Mathematical Society)에서 발행하는 수학 분야 색인 및 초록 제공 ...
  more
  Medical Database  
  임상의학, 생명공학분야 1,200여 저널에 수록된 원문 제공...
  more
  MedicinesComplete  
  시범서비스 2018년 5월 - 12월Royal Pharmaceutical Society는 영국왕립약사회로 150년간 양...
  more
  Medline Complete (EBSCOhost)  
  미국국립의학도서관(NLM)에서 제공하는 세계 최대의 의학 데이터베이스로 2,500여종의 전자저널 제공 ...
  more
  Mendeley  
  연구자의 페이스 북, SNS를 기반으로 한 서지관리프로그램...
  more
  Micromedex  
  미국을 비롯한 전세계의 조제약품, 연구약품, FDA승인약품에 대한 용법, 용량, 약물상호작용, 복용상의 주의점, 임상적 적용사례, 특이한 환자에 대한 약물요법, 비처방 약품의 임상적 적용등에 대한 정보 제공...
  more
  MLA International Bibliography (EBSCOhost)  
  문학, 언어, 비평, 드라마, 민속학 관련의 저널 색인, 초록 제공 ...
  more
  National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan (臺灣博碩士論文知識加值系統)  
  대만석박사 학위논문제공 ...
  more
  National Digital Science Library (NDSL)  OA
  과학기술정보 통합 서비스...
  more
  Nature Journals Online  
  생명과학, 물리, 화학, 응용과학, 임상의학 분야 전자저널 30종 제공...
  more
  Naxos Music Library  
  세계 최대 클래식 음악 스트리밍 서비스 ...
  more
  New Testament Abstracts (EBSCOhost)  
  신학분야 서지 정보 제공 ...
  more
  New York Times  
  The New York Times의 1851년(창간호)~ 최신호 기사 원문 이용 가능 ...
  more
  New York Times Archive (ProQuest Historical Newspapers)  
  The New York Times 1851년부터 2012까지 모든 아티클을 PDF 이미지 형태로 제공. 2012 ~ 최신호는 홈페이지 -> [저널] 메뉴에서 이용 가능 ...
  more
  Newspaper Source Plus (EBSCOhost)  
  AP, CNN, MSNBC와 같은 전 세계 뉴스기사와 USA Today, Christian Science Monitor 등 주요 신문 컨텐츠를 제공...
  more
  Nineteenth Century Collections Online (NCCO)  
  19세기 근대화 시기에 출간된 단행본, 논문, 신문, 정간물, 일기, 원고, 사진, 팜플렛, 지도 등 원본 자료 제공...
  more
  OECD iLibrary  
  OECD에서 출판하는 단행본, 연속간행물, 통계 정보 제공...
  more
  Optical Society of America  
  미국광학회 전자저널 18종 제공 (1917 ~ Current)...
  more
  Oxford English Dictionary  
  Oxford English Dictionary의 온라인 버전 ...
  more
  Oxford University Press  
  전 학문 분야 전자저널 300여종 제공 (1996 ~ Current)...
  more
  PAO (Periodicals Archive Online) KERIS Collection  
  인문/예술/사회과학 분야에서 선호도가 높거나 보존가치가 있는 저널에 대해 초판 부터의 원문을 제공하는 아카이브 저널 데이터베이스. ...
  more
  Passport : Euromonitor  
  산업별, 국가별, 소비자별, 기업별 통계와 분석을 제공하는 글로벌 마켓 리서치 데이터베이스입니다.Industries: Passport Category Level; Automotive - all industries excluding Ethical Labels, Nutrition, Institutional Channels Economies: Business Dynamics; Economy, Finance and Trade; Natural Resources; Industrial Consumers: Households; Income and Expenditure; Lifestyles; Population...
  more
  PharmaPendium  
  4,000여개 이상의 승인된 의약에 대한 전-임상, 임상, 시판 후 안정성 및 약학 정보Top sources...
  more
  Philip C. Jessup Library  
  1960년부터 2010년까지 50년 동안 판사의 소장, 규정, 서면 기록 등을 한번에 검색해 볼 수 있는 국제법 관련 데이터베이스...
  more
  Philosopher's Index (EBSCOhost)  
  Philosophers Information Center에서 제공하는 철학 관련 서지 데이터베이스...
  more
  PressReader  
  온라인 신문 및 매거진 포털 사이트로 전세계 130개 국가에서 발간하는 약 4,500종의 신문과 매거진 원문 제공...
  more
  Project Gutenberg Online Catalog  OA
  Project MUSE  
  전 학문 분야 전자저널 600여종 제공 (1906 ~ Current)...
  more
  ProQuest  
  ProQuest 제공 데이터베이스 통합 검색 플랫폼. 전학문 분야 20여종의 DB 통합 검색 가능...
  more
  ProQuest Central  
  1만여종의 학술저널, 매거진, 전세계 주요 신문 ( WSJ, NYT, Le monde외 1천여건의신문 ) 의 Full Text, 원문 제공 및 EIU, BMI, Oxresearch 등 국가, 산업별 보고서 등 다양한 학술연구 참고 자료 제공...
  more
  ProQuest Dissertations & Theses(PQDT) Global  
  해외 석박사 학위논문 원문 제공. PQDT Global은 미국 의회도서관의 공식 지정 학위논문 저장소(Repository)로 북미지역(미국) 대다수의 석/박사 학위논문 및 중국, 유럽지역에 대한 서지/초록을 제공하며 그 중 185만여권에 대한 PDF 원문을 제공하는 현존하는 최대의 해외 석/박사 학위논문 데이터베이스...
  more
  ProQuest SciTech Collection  
  Agricola, ASFA, METADEX, GeoRef, Meteological Geoastrophysical Abstracts 등 전 세계적으로 가장 이용 빈도가 높은 과학, 공학, 기술분야의 서지 정보 및 7,100여종 저널의 원문 제공 ...
  more
  ProQuest Statistical Insight  
  정부, 연구기관, 기업체, UN, OECD, EU등의 국제 통계 출판물의 통계 자료 제공1983년부터 현재까지의 통계 ...
  more
  PsycARTICLES  
  미국심리학회 APA (American Psychological Association)에서 제공하는 심리학 및 정신분석학 분야 저널 원문 제공 ...
  more
  Psychology Database  
  심리학 및 심리학 관련 저널 및 학위논문 원문 제공...
  more
  PsycINFO  
  미국심리학회 (American Psychological Association)에서 제공하는 심리학 데이터베이스로 심리학 분야의 저널 및 단행본, 학위논문 등 정보 제공...
  more
  PsycTESTS  
  심리학 분야의 검사, 측정스케일, 서베이 정보 제공....
  more
  PubMed Central  OA
  미국의학도서관(NLM)에서 제공하는 생의학관련 의학 데이터베이스로 4,600여종 저널 색인 및 초록 제공 ...
  more
  PURE  
  Elsevier 출판사에서 제공하는 연구업적관리 솔루션으로 연구자별 연구성과 및 연구출판물 관리, 연구자별 프로필 페이...
  more
  Qualtrics  
  온라인 리서치 지원 프로그램으로 온라인 설문조사의 디자인, 실행 및 결과 분석 지원...
  more
  Rare Books Image Search System (古籍影像檢索系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Regional Business News (EBSCOhost)  
  미국과 캐나다의 지역 108여 비즈니스 출판물의 원문 제공 데이터베이스. 최대 1990년까지의 백파일 이용 가능. 프랜차이즈사업, 소매산업, 사업계획 또는 대선후보와 같이 정치참여의 이슈 등에 관한 정보 검색 가능...
  more
  RISS  OA
  한국교육학술정보원(KERIS)에서 제공하는서비스로 국내 학위논문, 국내외 학술지 논문, 전국대학교도서관 소장자료 검색 가능...
  more
  Royal Society of Chemistry  
  영국왕립화학회 전자저널 55종 제공 (2008 ~ Current)...
  more
  Rubbing (金石拓片資料)  
  > 대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  SAGE Journals Online  
  전 학문 분야 전자저널 650여종 제공 (1999 ~ Current)...
  more
  Science Citation Index Expanded (SCIE)  
  과학기술분야 인용 색인 데이터베이스 ...
  more
  Science Online  
  세계적인 과학 학술지 Science 및 Science's Signal Trasduction Knowledge Environment, Science Signaling, Science Traslational Medicine 원문 제공...
  more
  ScienceDirect  
  Elsevier 출판사에서 발행하는 전 학문 분야 전자저널 2,300여종 제공...
  more
  SciFinder Scholar  
  화학분야를 비롯한 과학기술 전 분야의 문헌 정보와 특허 정보 제공.이용자 등록(교내에서만 가능함) 후 이용 가능 ...
  more
  SciVal  
  연구성과분석솔루션...
  more
  Scopus  
  Elsevier 출판사에서 제공하는 색인/인용 데이터베이스로 전세계 5,000여개 출판사에서 발행되는 저널 21,000종의 색인 및 초록 제공...
  more
  SDC Platinum  
  국제금융정보 데이터베이스. 중앙도서관 4층 인문사회참고자료실 전용 PC에서 이용 가능...
  more
  SIAM Journals Online  
  미국산업응용수학회 전자저널 17종 제공 ...
  more
  Social Sciences Citation Index (SSCI)  
  사회과학분야 인용색인 데이터베이스...
  more
  SocINDEX with Full Text (EBSCOhost)  
  사회학 및 사회복지학 분야의 저널 색인, 초록 및 원문 제공...
  more
  SPIE Digital Library  
  국제광학회에서 제공하는 저널 및 프로시딩 원문 제공 ...
  more
  SPORTDiscus with Full Text (EBSCOhost)  
  체육교육 및 운동관리, 스포츠 의학 분야 학술지, 참고도서 원문 제공...
  more
  Springer eBooks - Science & Technology  
  Sprigner에서 발행한 과학기술 분야 전자책 40,000여종 제공 (2010 ~ )...
  more
  Springer Online Journals  
  과학/기술/의학/생명공학/공학 분야 전자저널 1,900여종 제공...
  more
  TAIR, Arabidopsis Information Resource  
  유전자, 분자생물학 분야 데이터베이스...
  more
  Taylor & Francis Online  
  전 학문 분야 전자저널 1,700여종 제공 (1923 ~ Current)...
  more
  Thieme-Connect  
  의학도서관에서 구독하는 medical thieme 패키지.신촌에서 구독하는 4건은 EBSCO ECC에 포함되어 있음
  TKC Law Library  
  일본 최대 법률 정보 데이터베이스인「LEX/DB온라인」(판례정보)을 기본으로 하여 일본을 대표하는 법률출판사/신문사와 컨텐츠 제휴로 판례, 법령, 문헌, 법률저널 등 제공 ...
  more
  TS2000 (한국상장회사협의회)  
  한국상장회사협의회에서 제공하는 데이터베이스로, 국내 상장 기업의 재무제표 및 주석사항, 기업 주가정보 및 주식인덱스 정보를 제공함...
  more
  Turnitin  
  논문 및 과제에 대한 표절여부를 확인하고 관리하는 서비스...
  more
  Ulrichs Web  
  350,000여 인쇄/전자저널에 대한 서지정보를 제공하는 Serials 데이터베이스....
  more
  UN iLibrary : 트라이얼 서비스  
  UN에서 출판하는 단행본, 연속간행물, 통계 정보 제공...
  more
  Union Catalog of Rare Books Database (中文古籍聯合目錄)  
  University of Chicago Press  
  전 학문 분야 전자저널 63종 제공 (1897 ~ Current)...
  more
  Virtual Lab  
  생화학과 분자생물학 분야의 온라인 실험 교재로 실험이론과 방법 과정을 동영상으로 제공...
  more
  Vogue Archive  
  패션 매거진으로 유명한 미국판 Vogue의 초판(1892년)부터 최신까지 매월 새로운 이슈를 업데이트하여 제공...
  more
  Wall Street Journal Archive (ProQuest Historical Newspapers)  
  Wall Street Journal : 1889년부터 1998까지 모든 아티클을 PDF Image로 제공. 1998 ~ 최신호는 홈페이지 -> [저널] 메뉴에서 검색...
  more
  Web of Science  
  과학기술, 사회과학 및 인문예술분야 저널 논문 정보 및 인용정보 제공 ( WOS ) Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index의 3개 주제 분야로 구성...
  more
  WebDewey  
  듀이 십진 분류체계 : Dewey Decimal Classification® (DDC)를 이용할 수 있는 데이터베이스 ...
  more
  Westlaw  
  미국 50개 주 및 연방 정부의 판례, 법령 및 법률 리뷰와 저널, 논문, 보고서, 유럽(EU), 영국, 캐나다, 홍콩, 호주 등의 법률 자료 제공 ...
  more
  Westlaw China  
  Thomson Reuters Legal에서 제공하는 중국 온라인 법률 데이터베이스 ...
  more
  Westlaw Japan  
  일본 법령, 판례, 판례평석, 법률서적, 법률뉴스 등 제공...
  more
  Wiley Online Books  
  Physical Science & Engineering 분야 및 기타 전자책 1,530 여종 제공
  Wiley Online Library  
  전 학문 분야 전자저널 1,200여종 제공 (1997 ~ Current)...
  more
  Wiley-Blackwell Neuroscience Backfiles  
  1956-1996
  WIPS  
  한중일, 미국, 유럽 등 전세계 특허정보 제공. 회원 가입 후 이용 가능...
  more
  WISE-STAT 통계분석·리서치 동영상 강좌 컨텐츠  
  통계이론 및 조사벙법론, SPSS/SAS/AMOS등을 이용한 통계분석과정, 마케팅리서치분석, 사회조사분석사대비과정 등 ...
  more
  WorldCat.org  OA
  전세계 OCLC 회원도서관 소장 목록 검색 가능...
  more
  WorldTradeLaw.net  
  국제 거래법과 관련된 일차 문헌 자료와 GATT/WTO의 결정사항에 대한 전문, 다른 웹 상으로의 링크가 포함되어 있음...
  more
  WRDS  
  금융, 회계, 은행, 경영 등에 관한 DB들을 한꺼번에 이용할 수 있는 통합 인터페이스(Audit Analytics, Bureau van Dijk, Compustat & EMDB, Compustat North America, CRSP, I/B/E/S, Thomson Financial 이용 가능)...
  more
  과학기술학회마을  
  과학기술 분야 전자저널 1,000여종 제공
  교보문고 전자책  
  전자책 8,000 여종 제공. 학술정보원 ID/PW로 로그인 후 이용 가능...
  more
  교보스콜라(Kyobo Scholar)  
  국내 학술지 1126종 서비스 제공
  국회전자도서관 - National Assembly Library  OA
  국내 석박사 학위 논문(1945년 이후), 국회도서관 소장 국내 잡지 정보 및 일부 원문 제공...
  more
  동아일보 아카이브 (Donga Ilbo Archive)  
  동아일보의 1920년 창간부터 현재까지 기사 원문 제공...
  more
  로앤비 - LawnB  
  국내 판례, 법령, 행정자료, 문헌, 서식, 법조인 정보 등 제공...
  more
  배움넷  
  취업, 문화, 예술, 교양 등 동영상 강좌...
  more
  북레일 - Bookrail  
  누리미디어 전자책 4,000여종 제공...
  more
  북집-지식DB 서비스  
  - 국내서적 Summary, 해외서적 Preview, Global Trend,해외 미디어 브리핑 제공...
  more
  북큐브 전자책  
  전자책 3,500 여종 제공. 학술정보원 ID/PW로 로그인 후 이용 가능...
  more
  북한법률  
  북한 최신 법률정보 제공...
  more
  사고전서 온라인 (SiKuQanShu)   
  5천년 동안의 중국 문명과 관련한 중요한 자료들로 구성되어 있는 데이터베이스...
  more
  삼성디자인넷  
  삼성패션연구소의 패션정보 포털 사이트...
  more
  삼일아이닷컴  
  삼일회계법인에서 제공하는 세무/회계/법률정보 데이터베이스...
  more
  아트 앤 스터디 (Art and Study)  
  철학, 미학, 문학, 영화, 미술, 건축, 사진, 역사 등 인문한과 문화예술 전 장르에 걸쳐 동영상 강좌 제공...
  more
  오디언 (Audien) 오디오북  
  문학, 경제/경영 등 다양한 분야의 도서를 전문 성우들이 연기하듯이 녹음한 오디오북 500여종 제공...
  more
  온주  
  오프라인 주석서 및 이북 (E-Book)의 한계를 극복한 대한민국 최초의 온라인 법률 주석서 서비스 ...
  more
  조선일보 아카이브  
  조선일보 1920년 창간부터 현재까지의 기사 원문 제공...
  more
  한국역대문집총서  
  신라부터 일제강점기까지 주요인물 3,500여 명의 문집 제공...
  more
  한국지리풍속지총서  
  한말부터 1945년 사이에 발간된 우리나라의 지리ㆍ풍속ㆍ역사에 관련된 466여 종의 중요 서적 원문 제공...
  more
  해커스 동영상 강좌  
  - 토익, 토플, 텝스, 토익스피킹, OPlc, IELTS, 일반영어, 중국어, 일본어, 기타언어 등 400여개 강좌 ...
 4. پسندیدن
  μοησεν از badiee1368 یک واکنش گرفت در Buena Vista University -United States   
  database:
   
  19th Century U.S. Newspapers
  Click to Open
  Academic OneFile
  Click to Open
  ACS Publications (American Chemical Society)
  Click to Open
  Agriculture Collection
  Click to Open
  America: History and Life
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 1 (1691-1820)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 2 (1821-1837)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 3 (1838-1852)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 4 (1853-1865)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 5 (1866-1877)
  Click to Open
  Archives of Sexuality & Gender
  Click to Open
  Art & Architecture Complete
  Click to Open
  Biography In Context
  Click to Open
  Book Review Index Plus
  Click to Open
  Britannica Concise Encyclopedia
  Click to Open
  Business Collection
  Click to Open
  Business Economics and Theory
  Click to Open
  Business Insights: Essentials
  Click to Open
  Business Insights: Global
  Click to Open
  BVU Catalog
  Click to Open
  Communication & Mass Media Complete
  Click to Open
  Communication Studies (SAGE)
  Click to Open
  Communications and Mass Media Collection
  Click to Open
  Computer Database
  Click to Open
  Computers & Applied Sciences Complete
  Click to Open
  Counseling and Therapy in Video : Volumes I-IV
  Click to Open
  Credo Reference
  Click to Open
  Criminal Justice Collection
  Click to Open
  Criminology (SAGE)
  Click to Open
  Culinary Arts Collection
  Click to Open
  Digital Theatre+
  Click to Open
  Diversity Studies Collection
  Click to Open
  EBSCO eBooks
  Click to Open
  Education (SAGE)
  Click to Open
  Educator's Reference Complete
  Click to Open
  Encyclopedia of Social Work
  Click to Open
  Environmental Studies and Policy
  Click to Open
  ERIC
  Click to Open
  European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Click to Open
  Films on Demand Streaming Video Collection
  Click to Open
  Fine Arts and Music Collection
  Click to Open
  Gale Literary Index
  Click to Open
  Gale Literary Sources (formerly Artemis)
  Click to Open
  Gale PowerSearch
  Click to Open
  Gender Studies Collection
  Click to Open
  General OneFile
  Click to Open
  General Science Collection
  Click to Open
  Global Issues In Context
  Click to Open
  GPO Monthly Catalog
  Click to Open
  GreenFILE
  Click to Open
  GREENR (Global Reference On The Environment/Energy/And Natural Resources)
  Click to Open
  Health and Wellness Resource Center
  Click to Open
  Health Reference Center Academic
  Click to Open
  Historical Abstracts
  Click to Open
  Information Science & Library Issues Collection (Gale)
  Click to Open
  Informe Académico
  Click to Open
  InfoTrac Newsstand
  Click to Open
  IPA Source
  Click to Open
  JSTOR Arts & Sciences II Collection
  Click to Open
  JSTOR Biological Sciences Collection
  Click to Open
  Kanopy
  Click to Open
  LearningExpress Library
  Click to Open
  LegalTrac
  Click to Open
  Library, Information Science & Technology Abstracts
  Click to Open
  Literature Resource Center
  Click to Open
  Litfinder
  Click to Open
  Medline
  Click to Open
  Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (4 simultaneous users)
  Click to Open
  MLA International Bibliography
  Click to Open
  New York Times
  Click to Open
  North Central Newsstream (US)
  Click to Open
  Nursing and Allied Health Collection
  Click to Open
  Opposing Viewpoints In Context
  Click to Open
  Oxford Music Online
  Click to Open
  Physical Therapy and Sports Medicine
  Click to Open
  PILOTS: Published International Literature on Traumatic Stress
  Click to Open
  Popular Magazines
  Click to Open
  Professional Collection (for educators)
  Click to Open
  Project Muse Standard Collection
  Click to Open
  PsycARTICLES
  Click to Open
  Psychology (SAGE)
  Click to Open
  Psychology Collection (Gale)
  Click to Open
  PsycINFO
  Click to Open
  PubMed
  Click to Open
  Religion and Philosophy Collection
  Click to Open
  Resources for College Libraries
  Click to Open
  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  Click to Open
  Science In Context
  Click to Open
  ScienceDirect
  Click to Open
  Scribner Writers
  Click to Open
  Slavery and Anti-Slavery (SAS): A Transnational Archive
  Click to Open
  Small Business Collection
  Click to Open
  Social Work Abstracts
  Click to Open
  SPORTDiscus
  Click to Open
  Statistical Abstract of the U.S.
  Click to Open
  Student Resources In Context
  Click to Open
  Teacher Reference Center
  Click to Open
  The Times Digital Archive
  Click to Open
  U.S. History Collection
  Click to Open
  US History In Context
  Click to Open
  Value Line Research Center
  Click to Open
  Video Journal of Counseling and Therapy
  Click to Open
  Vocations and Careers Collection (Gale)
  Click to Open
  War and Terrorism Collection
  Click to Open
  WestlawNext Campus Research (On Campus Only)
  Click to Open
  Women's Issues and Identities
  Click to Open
  World History Collection
  Click to Open
  World History In Context
  Click to Open
  World Scholar: Latin America & the Caribbean
  Click to Open
  WorldCat
  Click to Open
  WorldCat Discovery
 5. تشکر کردن
  μοησεν به WwW امتیاز داد در buffalo.edu - University at Buffalo   
  https://research.lib.buffalo.edu/az.php
 6. پسندیدن
  μοησεν از rezvan82 یک واکنش گرفت در ualberta.ca   
  It has two steps verification
 7. پسندیدن
  μοησεν به WwW امتیاز داد در exeter.ac.uk [for μοησεν]   
 8. تشکر کردن
  μοησεν از ava1 یک واکنش گرفت در Buena Vista University -United States   
  database:
   
  19th Century U.S. Newspapers
  Click to Open
  Academic OneFile
  Click to Open
  ACS Publications (American Chemical Society)
  Click to Open
  Agriculture Collection
  Click to Open
  America: History and Life
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 1 (1691-1820)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 2 (1821-1837)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 3 (1838-1852)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 4 (1853-1865)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 5 (1866-1877)
  Click to Open
  Archives of Sexuality & Gender
  Click to Open
  Art & Architecture Complete
  Click to Open
  Biography In Context
  Click to Open
  Book Review Index Plus
  Click to Open
  Britannica Concise Encyclopedia
  Click to Open
  Business Collection
  Click to Open
  Business Economics and Theory
  Click to Open
  Business Insights: Essentials
  Click to Open
  Business Insights: Global
  Click to Open
  BVU Catalog
  Click to Open
  Communication & Mass Media Complete
  Click to Open
  Communication Studies (SAGE)
  Click to Open
  Communications and Mass Media Collection
  Click to Open
  Computer Database
  Click to Open
  Computers & Applied Sciences Complete
  Click to Open
  Counseling and Therapy in Video : Volumes I-IV
  Click to Open
  Credo Reference
  Click to Open
  Criminal Justice Collection
  Click to Open
  Criminology (SAGE)
  Click to Open
  Culinary Arts Collection
  Click to Open
  Digital Theatre+
  Click to Open
  Diversity Studies Collection
  Click to Open
  EBSCO eBooks
  Click to Open
  Education (SAGE)
  Click to Open
  Educator's Reference Complete
  Click to Open
  Encyclopedia of Social Work
  Click to Open
  Environmental Studies and Policy
  Click to Open
  ERIC
  Click to Open
  European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Click to Open
  Films on Demand Streaming Video Collection
  Click to Open
  Fine Arts and Music Collection
  Click to Open
  Gale Literary Index
  Click to Open
  Gale Literary Sources (formerly Artemis)
  Click to Open
  Gale PowerSearch
  Click to Open
  Gender Studies Collection
  Click to Open
  General OneFile
  Click to Open
  General Science Collection
  Click to Open
  Global Issues In Context
  Click to Open
  GPO Monthly Catalog
  Click to Open
  GreenFILE
  Click to Open
  GREENR (Global Reference On The Environment/Energy/And Natural Resources)
  Click to Open
  Health and Wellness Resource Center
  Click to Open
  Health Reference Center Academic
  Click to Open
  Historical Abstracts
  Click to Open
  Information Science & Library Issues Collection (Gale)
  Click to Open
  Informe Académico
  Click to Open
  InfoTrac Newsstand
  Click to Open
  IPA Source
  Click to Open
  JSTOR Arts & Sciences II Collection
  Click to Open
  JSTOR Biological Sciences Collection
  Click to Open
  Kanopy
  Click to Open
  LearningExpress Library
  Click to Open
  LegalTrac
  Click to Open
  Library, Information Science & Technology Abstracts
  Click to Open
  Literature Resource Center
  Click to Open
  Litfinder
  Click to Open
  Medline
  Click to Open
  Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (4 simultaneous users)
  Click to Open
  MLA International Bibliography
  Click to Open
  New York Times
  Click to Open
  North Central Newsstream (US)
  Click to Open
  Nursing and Allied Health Collection
  Click to Open
  Opposing Viewpoints In Context
  Click to Open
  Oxford Music Online
  Click to Open
  Physical Therapy and Sports Medicine
  Click to Open
  PILOTS: Published International Literature on Traumatic Stress
  Click to Open
  Popular Magazines
  Click to Open
  Professional Collection (for educators)
  Click to Open
  Project Muse Standard Collection
  Click to Open
  PsycARTICLES
  Click to Open
  Psychology (SAGE)
  Click to Open
  Psychology Collection (Gale)
  Click to Open
  PsycINFO
  Click to Open
  PubMed
  Click to Open
  Religion and Philosophy Collection
  Click to Open
  Resources for College Libraries
  Click to Open
  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  Click to Open
  Science In Context
  Click to Open
  ScienceDirect
  Click to Open
  Scribner Writers
  Click to Open
  Slavery and Anti-Slavery (SAS): A Transnational Archive
  Click to Open
  Small Business Collection
  Click to Open
  Social Work Abstracts
  Click to Open
  SPORTDiscus
  Click to Open
  Statistical Abstract of the U.S.
  Click to Open
  Student Resources In Context
  Click to Open
  Teacher Reference Center
  Click to Open
  The Times Digital Archive
  Click to Open
  U.S. History Collection
  Click to Open
  US History In Context
  Click to Open
  Value Line Research Center
  Click to Open
  Video Journal of Counseling and Therapy
  Click to Open
  Vocations and Careers Collection (Gale)
  Click to Open
  War and Terrorism Collection
  Click to Open
  WestlawNext Campus Research (On Campus Only)
  Click to Open
  Women's Issues and Identities
  Click to Open
  World History Collection
  Click to Open
  World History In Context
  Click to Open
  World Scholar: Latin America & the Caribbean
  Click to Open
  WorldCat
  Click to Open
  WorldCat Discovery
 9. تشکر کردن
  μοησεν به WwW امتیاز داد در University of Exeter   
  Here you are:
  https://forums.weare.ir/index.php?/topic/110950-exeteracuk-for-μοησεν
 10. پسندیدن
  μοησεν از RE2017 یک واکنش گرفت در University of Michigan   
  They  mostly have two step verification
 11. تشکر کردن
  μοησεν از mh7777 یک واکنش گرفت در تایپیک درخواست راهنمایی جهت خرید اکانت مناسب   
  دانشگاه چینی Xian jiaoteng دسترسی بسیار خوبی به این پایگاه و محتوای اون داره
 12. تشکر کردن
  μοησεν به niktaz69 امتیاز داد در چه کنیم اکانت هامون نسوزن؟!   
  سلام و عرض ادب
   
  سال 2013 که شروع کردیم، کیلو کیلو اکانت mit میزدیم و راحت با آی پی ایران لاگین میکردیم و مدت خیلی زیادی دووم میاورد! الان بعد از گذشت چندین سال امنیت دانشگاه ها بالاتر رفته و حساسیت دانشگاه ها هم بیشتر. سعی میکنم بر حسب تجربه روش هایی رو به شما آموزش بدم که اکانت هاتون مدت خیلی بیشتری دووم بیارن.
   
  1. برخی از دانشگاه ها لاگ لاگین رو ذخیره میکنن و آخرین لاگین رو به کاربر اطلاع میدن. این دانشگاه ها رو نمیشه هیچ کاری کرد. اگر کاربر حساس باشه راحت متوجه میشه و پسوردش رو عوض میکنه. مثلا دانشگاه yorku.ca که ساعت و تاریخ آخرین لاگین رو به کاربر نشون میده. دانشگاه موناش هم همینطور. اگر با یک سیستم جدید لاگین کنید، یک ایمیل اطلاع رسانی به کاربر ارسال میشه. مگر اینکه سریعا وارد ایمیلش بشید و اون رو حذف کنید. ما به این دانشگاه ها میگیم یبار مصرف! اگر کاربر درخواست کنه بهش اطلاع میدیم.
   
  2. برخی دانشگاه ها دوره ای از کاربرا میخوان پسورداشون رو عوض کنن. برخی دانشگاه ها مثل psu.edu سالانه از کاربرهاشون میخوان برخی دیگه مثل ucl.ac.uk سه ماهه. این دانشگاه ها رو هم نمیشه کاری کرد! این دانشگاه ها استفاده خاص دارن مثلا دانلود یک کتاب یا استانداردی که دانشگاه های دیگه دسترسی ندارن.
   
  3. مهم; تقریبا اکثر دانشگاه های آمریکایی به آی پی ایران و خیلی از کشور ها حساس هستن. 99 درصد این دانشگاه ها رو میشه خیلی راحت دور زد. کافیه یه وی پی ان عمومی پر استفاده داشته باشید و با آی پی آمریکا به EZ یا MD این دانشگاه ها لاگین کنید. یا از یه سیسکو سرور آمریکا تهیه کنید و با کمک اون از این دانشگاه ها استفاده کنید. دقت کنید اکثر دانشگاه های آمریکایی سیسکو های حساسی دارند. یعنی اگر با آی پی ایران به سیسکو لاگین کنید اکانتتون سریعا میسوزه.
   
  4. برخی دانشگاه ها خیلی حساس هستند و فقط با آی پی منطقه خاصی باید به اون ها لاگین کنید. مثلا دانشگاه aucland.ac.nz فقط باید با آی پی استرالیا و نیوزلند به ای زدش لاگین کنید یا دانشگاه hku.hk فقط با آی پی هنگ کنگ!
   
  5. تقریبا تمامی دانشگاه ها به دانلود بیش از حد حساس شدن. اگر در مدت کوتاهی مقالات زیادی دانلود کنین قطعا اکانتتون میسوزه. از دانشگاه های با ارزش نظیر ethz.ch فقط زمانی استفاده کنید که دسترسی به سند مورد نظرتون در دانشگاه های دیگه وجود نداشته باشه. دیگه یه مقاله ساده ساینسدایرکت رو با ethz نگیرید!
   
  6. برخی دانشگاه ها به لاگین همزمان دو کاربر به یک یوزر حساس هستن. کلا از اشتراک اکانتتون با دوستانتون اکیدا خودداری کنید. اکاننتون خیلی سریع میسوزه.
   
  7. برخی دانشگاه ها محدودیت حجمی برای دانلود در نظر میگیرن. مثلا دانشگاه weizmann.ac.il هر دو ساعت یک محدودیت دانلود 70 مگی داره. یعنی شما چند پیج باز کنید و دو مقاله دانلود کنید اکانتتون قفل میشه. برخی دانشگاه ها با سر رسیدن این محدودیت حجمی اکانت رو بلاک میکنن. بنابراین یک مقاله رو دانلود کنید، مطالعه کنید سپس مقاله بعدی رو دانلود کنید. اگر چندین مقاله رو با هم دانلود کنین احتمال حساس شدن اون دانشگاه به اکانت شما زیاد هست.
   
  ما تقریبا از نحوه استفاده از تمامی دانشگاه ها اطلاع داریم و در هنگام ارسال پسورد به کاربر اطلاع میدیم که به چه روشی از اکانت استفاده کنه. اگر توضیحی ارسال نشد یعنی دانشگاه حساسیتش کمه. شما حتی المقدور برای دسترسی به تمامی دانشگاه ها از آی پی ایران استفاده نکنید.
   
  اگر اکانتتون دو سه روزه سوخت قطعا یکی از موارد بالارو رعایت نکردید. پیش از ریپلای اکانت های بعدی از ارسال کننده پسورد بخواهید شمارو راهنمایی کنه.
   
  ما تمام دانشگاه های حساس رو تک ریپلای گذاشتیم و برای هر کاربر یک پسورد اورجینال اختصاصی ارسال می کنیم. عمر بیشتر اکانت به رعایت موارد بالا بستگی داره.
   
  سوالی بود در خدمتیم.❤️❤️❤️
 13. پسندیدن
  μοησεν از baranab یک واکنش گرفت در درخواست دسترسی خوب به CNKI   
  با سلام
  دانشگاه های چینی یادمه دسترسی خوبی داشتن
  فک کنم دانشگاه Xian jiaoteng دسترسی داشته باشه
   
 14. تشکر کردن
  μοησεν از em.mahmoodi یک واکنش گرفت در Buena Vista University -United States   
  database:
   
  19th Century U.S. Newspapers
  Click to Open
  Academic OneFile
  Click to Open
  ACS Publications (American Chemical Society)
  Click to Open
  Agriculture Collection
  Click to Open
  America: History and Life
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 1 (1691-1820)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 2 (1821-1837)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 3 (1838-1852)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 4 (1853-1865)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 5 (1866-1877)
  Click to Open
  Archives of Sexuality & Gender
  Click to Open
  Art & Architecture Complete
  Click to Open
  Biography In Context
  Click to Open
  Book Review Index Plus
  Click to Open
  Britannica Concise Encyclopedia
  Click to Open
  Business Collection
  Click to Open
  Business Economics and Theory
  Click to Open
  Business Insights: Essentials
  Click to Open
  Business Insights: Global
  Click to Open
  BVU Catalog
  Click to Open
  Communication & Mass Media Complete
  Click to Open
  Communication Studies (SAGE)
  Click to Open
  Communications and Mass Media Collection
  Click to Open
  Computer Database
  Click to Open
  Computers & Applied Sciences Complete
  Click to Open
  Counseling and Therapy in Video : Volumes I-IV
  Click to Open
  Credo Reference
  Click to Open
  Criminal Justice Collection
  Click to Open
  Criminology (SAGE)
  Click to Open
  Culinary Arts Collection
  Click to Open
  Digital Theatre+
  Click to Open
  Diversity Studies Collection
  Click to Open
  EBSCO eBooks
  Click to Open
  Education (SAGE)
  Click to Open
  Educator's Reference Complete
  Click to Open
  Encyclopedia of Social Work
  Click to Open
  Environmental Studies and Policy
  Click to Open
  ERIC
  Click to Open
  European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Click to Open
  Films on Demand Streaming Video Collection
  Click to Open
  Fine Arts and Music Collection
  Click to Open
  Gale Literary Index
  Click to Open
  Gale Literary Sources (formerly Artemis)
  Click to Open
  Gale PowerSearch
  Click to Open
  Gender Studies Collection
  Click to Open
  General OneFile
  Click to Open
  General Science Collection
  Click to Open
  Global Issues In Context
  Click to Open
  GPO Monthly Catalog
  Click to Open
  GreenFILE
  Click to Open
  GREENR (Global Reference On The Environment/Energy/And Natural Resources)
  Click to Open
  Health and Wellness Resource Center
  Click to Open
  Health Reference Center Academic
  Click to Open
  Historical Abstracts
  Click to Open
  Information Science & Library Issues Collection (Gale)
  Click to Open
  Informe Académico
  Click to Open
  InfoTrac Newsstand
  Click to Open
  IPA Source
  Click to Open
  JSTOR Arts & Sciences II Collection
  Click to Open
  JSTOR Biological Sciences Collection
  Click to Open
  Kanopy
  Click to Open
  LearningExpress Library
  Click to Open
  LegalTrac
  Click to Open
  Library, Information Science & Technology Abstracts
  Click to Open
  Literature Resource Center
  Click to Open
  Litfinder
  Click to Open
  Medline
  Click to Open
  Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (4 simultaneous users)
  Click to Open
  MLA International Bibliography
  Click to Open
  New York Times
  Click to Open
  North Central Newsstream (US)
  Click to Open
  Nursing and Allied Health Collection
  Click to Open
  Opposing Viewpoints In Context
  Click to Open
  Oxford Music Online
  Click to Open
  Physical Therapy and Sports Medicine
  Click to Open
  PILOTS: Published International Literature on Traumatic Stress
  Click to Open
  Popular Magazines
  Click to Open
  Professional Collection (for educators)
  Click to Open
  Project Muse Standard Collection
  Click to Open
  PsycARTICLES
  Click to Open
  Psychology (SAGE)
  Click to Open
  Psychology Collection (Gale)
  Click to Open
  PsycINFO
  Click to Open
  PubMed
  Click to Open
  Religion and Philosophy Collection
  Click to Open
  Resources for College Libraries
  Click to Open
  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  Click to Open
  Science In Context
  Click to Open
  ScienceDirect
  Click to Open
  Scribner Writers
  Click to Open
  Slavery and Anti-Slavery (SAS): A Transnational Archive
  Click to Open
  Small Business Collection
  Click to Open
  Social Work Abstracts
  Click to Open
  SPORTDiscus
  Click to Open
  Statistical Abstract of the U.S.
  Click to Open
  Student Resources In Context
  Click to Open
  Teacher Reference Center
  Click to Open
  The Times Digital Archive
  Click to Open
  U.S. History Collection
  Click to Open
  US History In Context
  Click to Open
  Value Line Research Center
  Click to Open
  Video Journal of Counseling and Therapy
  Click to Open
  Vocations and Careers Collection (Gale)
  Click to Open
  War and Terrorism Collection
  Click to Open
  WestlawNext Campus Research (On Campus Only)
  Click to Open
  Women's Issues and Identities
  Click to Open
  World History Collection
  Click to Open
  World History In Context
  Click to Open
  World Scholar: Latin America & the Caribbean
  Click to Open
  WorldCat
  Click to Open
  WorldCat Discovery
 15. تشکر کردن
  μοησεν به WwW امتیاز داد در swin.edu.au   
  سلام
  https://forums.weare.ir/index.php?/topic/103615-swineduau-for-μοησεν
 16. پسندیدن
  μοησεν از tmblr یک واکنش گرفت در Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie   
  دسترسی به منابع علمی از طریق دانشگاه ماری کوری لهستان

  دیتابیس :
  Find e-Journal 
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
  Science Online AAA-S
   SIPRI
  American Chemical Society 
  American Institut of Physics - Scitation 
  APS Journals
  American Society for Microbiology
  Cambridge Journals
  HeinOnline Law Journal Library
  IOP SCIENCE
  JSTOR
  NATURE
  OECD iLibrary
  Oxford University Press (OUP)
  Persée
  Royal Society of Chemistry
  ScienceDirect
  SCOPUS
  SpringerLink
  Thieme - dostęp do następujących tytułów
  WILEY Online Library
 17. پسندیدن
  μοησεν از Sarmadi یک واکنش گرفت در Northwest University of China   
 18. تشکر کردن
  μοησεν از panasonicco یک واکنش گرفت در Buena Vista University -United States   
  database:
   
  19th Century U.S. Newspapers
  Click to Open
  Academic OneFile
  Click to Open
  ACS Publications (American Chemical Society)
  Click to Open
  Agriculture Collection
  Click to Open
  America: History and Life
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 1 (1691-1820)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 2 (1821-1837)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 3 (1838-1852)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 4 (1853-1865)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 5 (1866-1877)
  Click to Open
  Archives of Sexuality & Gender
  Click to Open
  Art & Architecture Complete
  Click to Open
  Biography In Context
  Click to Open
  Book Review Index Plus
  Click to Open
  Britannica Concise Encyclopedia
  Click to Open
  Business Collection
  Click to Open
  Business Economics and Theory
  Click to Open
  Business Insights: Essentials
  Click to Open
  Business Insights: Global
  Click to Open
  BVU Catalog
  Click to Open
  Communication & Mass Media Complete
  Click to Open
  Communication Studies (SAGE)
  Click to Open
  Communications and Mass Media Collection
  Click to Open
  Computer Database
  Click to Open
  Computers & Applied Sciences Complete
  Click to Open
  Counseling and Therapy in Video : Volumes I-IV
  Click to Open
  Credo Reference
  Click to Open
  Criminal Justice Collection
  Click to Open
  Criminology (SAGE)
  Click to Open
  Culinary Arts Collection
  Click to Open
  Digital Theatre+
  Click to Open
  Diversity Studies Collection
  Click to Open
  EBSCO eBooks
  Click to Open
  Education (SAGE)
  Click to Open
  Educator's Reference Complete
  Click to Open
  Encyclopedia of Social Work
  Click to Open
  Environmental Studies and Policy
  Click to Open
  ERIC
  Click to Open
  European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Click to Open
  Films on Demand Streaming Video Collection
  Click to Open
  Fine Arts and Music Collection
  Click to Open
  Gale Literary Index
  Click to Open
  Gale Literary Sources (formerly Artemis)
  Click to Open
  Gale PowerSearch
  Click to Open
  Gender Studies Collection
  Click to Open
  General OneFile
  Click to Open
  General Science Collection
  Click to Open
  Global Issues In Context
  Click to Open
  GPO Monthly Catalog
  Click to Open
  GreenFILE
  Click to Open
  GREENR (Global Reference On The Environment/Energy/And Natural Resources)
  Click to Open
  Health and Wellness Resource Center
  Click to Open
  Health Reference Center Academic
  Click to Open
  Historical Abstracts
  Click to Open
  Information Science & Library Issues Collection (Gale)
  Click to Open
  Informe Académico
  Click to Open
  InfoTrac Newsstand
  Click to Open
  IPA Source
  Click to Open
  JSTOR Arts & Sciences II Collection
  Click to Open
  JSTOR Biological Sciences Collection
  Click to Open
  Kanopy
  Click to Open
  LearningExpress Library
  Click to Open
  LegalTrac
  Click to Open
  Library, Information Science & Technology Abstracts
  Click to Open
  Literature Resource Center
  Click to Open
  Litfinder
  Click to Open
  Medline
  Click to Open
  Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (4 simultaneous users)
  Click to Open
  MLA International Bibliography
  Click to Open
  New York Times
  Click to Open
  North Central Newsstream (US)
  Click to Open
  Nursing and Allied Health Collection
  Click to Open
  Opposing Viewpoints In Context
  Click to Open
  Oxford Music Online
  Click to Open
  Physical Therapy and Sports Medicine
  Click to Open
  PILOTS: Published International Literature on Traumatic Stress
  Click to Open
  Popular Magazines
  Click to Open
  Professional Collection (for educators)
  Click to Open
  Project Muse Standard Collection
  Click to Open
  PsycARTICLES
  Click to Open
  Psychology (SAGE)
  Click to Open
  Psychology Collection (Gale)
  Click to Open
  PsycINFO
  Click to Open
  PubMed
  Click to Open
  Religion and Philosophy Collection
  Click to Open
  Resources for College Libraries
  Click to Open
  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  Click to Open
  Science In Context
  Click to Open
  ScienceDirect
  Click to Open
  Scribner Writers
  Click to Open
  Slavery and Anti-Slavery (SAS): A Transnational Archive
  Click to Open
  Small Business Collection
  Click to Open
  Social Work Abstracts
  Click to Open
  SPORTDiscus
  Click to Open
  Statistical Abstract of the U.S.
  Click to Open
  Student Resources In Context
  Click to Open
  Teacher Reference Center
  Click to Open
  The Times Digital Archive
  Click to Open
  U.S. History Collection
  Click to Open
  US History In Context
  Click to Open
  Value Line Research Center
  Click to Open
  Video Journal of Counseling and Therapy
  Click to Open
  Vocations and Careers Collection (Gale)
  Click to Open
  War and Terrorism Collection
  Click to Open
  WestlawNext Campus Research (On Campus Only)
  Click to Open
  Women's Issues and Identities
  Click to Open
  World History Collection
  Click to Open
  World History In Context
  Click to Open
  World Scholar: Latin America & the Caribbean
  Click to Open
  WorldCat
  Click to Open
  WorldCat Discovery
 19. تشکر کردن
  μοησεν از 144milad یک واکنش گرفت در University of Texas -Ingenta   
  ingentaconnect.com

   
   
  Article: 557,772 
 20. گیج شدن
  μοησεν از erhanawan یک واکنش گرفت در Utah University-Ingentaconnect   
  Article:    398,683
 21. پسندیدن
  μοησεν از baniasad یک واکنش گرفت در University of Nebraska-Lincoln   
  دانشگاه نبرسکا آمریکا با دسترسی خیلی خوب به منابع

  database:
  http://unl.libguides.com/researchtools
  - Architecture, Landscape, & Interior Design - Art & Art History - English Languages & Literature - Film,Theatre & Dance - History - Modern Languages & Literature - Music - Philosophy, Classics, Religious Studies Anthropology & Archaeology - Advertising & Marketing - Business & Economics - Communication Studies - Criminology - Education - Hospitality - Journalism & Mass Communications - Library & Information Science - Political Science, Government & Law - Psychology - Sociology & Social Work - Special Education & Communication Disorders - Sports, Recreation, & Leisure - Agriculture, Agronomy & Horticulture - Biological Sciences & Biochemistry - Chemistry & Chemical Engineering - Computer Science - Construction Management - Earth & Atmospheric Sciences - Ecology & Environmental Sciences - Engineering - Food Science & Nutrition - Geography & Maps - Materials Science - Mathematics & Statistics - Medicine - Physics & Astronomy - Veterinary Science - Child Youth & Family Studies - Ethnic & Multicultural Studies - Gender Studies - Gerontology - Judaic Studies - Leadership - Medieval & Renaissance Studies - Nebraska & Great Plains Studies - Nineteenth Century Studies - Textile, Clothing & Design - Tourism - Water Resources
 22. پسندیدن
  μοησεν از Ehsan یک واکنش گرفت در Northwest University of China   
 23. پسندیدن
  μοησεν از faheem0 یک واکنش گرفت در Buena Vista University -United States   
  database:
   
  19th Century U.S. Newspapers
  Click to Open
  Academic OneFile
  Click to Open
  ACS Publications (American Chemical Society)
  Click to Open
  Agriculture Collection
  Click to Open
  America: History and Life
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 1 (1691-1820)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 2 (1821-1837)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 3 (1838-1852)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 4 (1853-1865)
  Click to Open
  American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection: Series 5 (1866-1877)
  Click to Open
  Archives of Sexuality & Gender
  Click to Open
  Art & Architecture Complete
  Click to Open
  Biography In Context
  Click to Open
  Book Review Index Plus
  Click to Open
  Britannica Concise Encyclopedia
  Click to Open
  Business Collection
  Click to Open
  Business Economics and Theory
  Click to Open
  Business Insights: Essentials
  Click to Open
  Business Insights: Global
  Click to Open
  BVU Catalog
  Click to Open
  Communication & Mass Media Complete
  Click to Open
  Communication Studies (SAGE)
  Click to Open
  Communications and Mass Media Collection
  Click to Open
  Computer Database
  Click to Open
  Computers & Applied Sciences Complete
  Click to Open
  Counseling and Therapy in Video : Volumes I-IV
  Click to Open
  Credo Reference
  Click to Open
  Criminal Justice Collection
  Click to Open
  Criminology (SAGE)
  Click to Open
  Culinary Arts Collection
  Click to Open
  Digital Theatre+
  Click to Open
  Diversity Studies Collection
  Click to Open
  EBSCO eBooks
  Click to Open
  Education (SAGE)
  Click to Open
  Educator's Reference Complete
  Click to Open
  Encyclopedia of Social Work
  Click to Open
  Environmental Studies and Policy
  Click to Open
  ERIC
  Click to Open
  European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Click to Open
  Films on Demand Streaming Video Collection
  Click to Open
  Fine Arts and Music Collection
  Click to Open
  Gale Literary Index
  Click to Open
  Gale Literary Sources (formerly Artemis)
  Click to Open
  Gale PowerSearch
  Click to Open
  Gender Studies Collection
  Click to Open
  General OneFile
  Click to Open
  General Science Collection
  Click to Open
  Global Issues In Context
  Click to Open
  GPO Monthly Catalog
  Click to Open
  GreenFILE
  Click to Open
  GREENR (Global Reference On The Environment/Energy/And Natural Resources)
  Click to Open
  Health and Wellness Resource Center
  Click to Open
  Health Reference Center Academic
  Click to Open
  Historical Abstracts
  Click to Open
  Information Science & Library Issues Collection (Gale)
  Click to Open
  Informe Académico
  Click to Open
  InfoTrac Newsstand
  Click to Open
  IPA Source
  Click to Open
  JSTOR Arts & Sciences II Collection
  Click to Open
  JSTOR Biological Sciences Collection
  Click to Open
  Kanopy
  Click to Open
  LearningExpress Library
  Click to Open
  LegalTrac
  Click to Open
  Library, Information Science & Technology Abstracts
  Click to Open
  Literature Resource Center
  Click to Open
  Litfinder
  Click to Open
  Medline
  Click to Open
  Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (4 simultaneous users)
  Click to Open
  MLA International Bibliography
  Click to Open
  New York Times
  Click to Open
  North Central Newsstream (US)
  Click to Open
  Nursing and Allied Health Collection
  Click to Open
  Opposing Viewpoints In Context
  Click to Open
  Oxford Music Online
  Click to Open
  Physical Therapy and Sports Medicine
  Click to Open
  PILOTS: Published International Literature on Traumatic Stress
  Click to Open
  Popular Magazines
  Click to Open
  Professional Collection (for educators)
  Click to Open
  Project Muse Standard Collection
  Click to Open
  PsycARTICLES
  Click to Open
  Psychology (SAGE)
  Click to Open
  Psychology Collection (Gale)
  Click to Open
  PsycINFO
  Click to Open
  PubMed
  Click to Open
  Religion and Philosophy Collection
  Click to Open
  Resources for College Libraries
  Click to Open
  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  Click to Open
  Science In Context
  Click to Open
  ScienceDirect
  Click to Open
  Scribner Writers
  Click to Open
  Slavery and Anti-Slavery (SAS): A Transnational Archive
  Click to Open
  Small Business Collection
  Click to Open
  Social Work Abstracts
  Click to Open
  SPORTDiscus
  Click to Open
  Statistical Abstract of the U.S.
  Click to Open
  Student Resources In Context
  Click to Open
  Teacher Reference Center
  Click to Open
  The Times Digital Archive
  Click to Open
  U.S. History Collection
  Click to Open
  US History In Context
  Click to Open
  Value Line Research Center
  Click to Open
  Video Journal of Counseling and Therapy
  Click to Open
  Vocations and Careers Collection (Gale)
  Click to Open
  War and Terrorism Collection
  Click to Open
  WestlawNext Campus Research (On Campus Only)
  Click to Open
  Women's Issues and Identities
  Click to Open
  World History Collection
  Click to Open
  World History In Context
  Click to Open
  World Scholar: Latin America & the Caribbean
  Click to Open
  WorldCat
  Click to Open
  WorldCat Discovery
 24. پسندیدن
  μοησεν از Ehsan یک واکنش گرفت در Yonsei university of Korea   
  دانشگاه یونسی کره جنوبی با دیتابیسی غنی و دسترسی گسترده به پایگاه های علمی

  Database 
  Academic Search Complete (EBSCOhost)  
  전 학문 분야 저널 9,000여종 원문 제공...
  more
  Academic Video Online : Premium (AVON)  
  전 주제 분야의 학술용 비디오 컨텐츠 5만여편 제공 ...
  more
  ACL eBook (해외 대학 출판사 전자책)  
  해외 대학 출판사 전자책 2,800여종 제공 ...
  more
  ACM Digital Library  
  컴퓨터 공학 분야 Journal, Magazine, Conference Proceeding 및 Newsletters 원문 제공...
  more
  AE 앱도서관 - 오토 잉글리쉬  
  학술정보원과 ㈜오토잉글리쉬 간 도서관 기부에 관한 협약을 체결(2012. 5. 14)하여 무료 이용 가능...
  more
  American Chemical Society (ACS)  
  미국화학회에서 발행하는 전자저널 45종 제공 (창간호 ~ Current)...
  more
  American Institute of Physics (AIP)  
  미국물리학회에서 발행하는 전자저널 10종 제공 (1999 ~ Current)...
  more
  American Mathematical Society (AMS)  
  미국수학회에서 발행하는 전자저널 10종 제공 (1891 ~ Current)...
  more
  American Physical Society (APS)  
  APS에서 발행하는 전자저널 12종 제공 (1893 ~ Current)...
  more
  American Society for Microbiology (ASM)  
  미국미생물학회에서 발행하는 전자저널 12종 제공 (1995 ~ Current)...
  more
  American Society of Civil Engineers (ASCE)  
  미국도시공학회에서 발행하는 전자저널 33종 제공 (1983 ~ Current)...
  more
  American Society of Mechanical Engineers (ASME)  
  미국기계학회에서 발행하는 전자저널 28종 제공 (2000 ~ Current)...
  more
  American Water Works Association Publications  
  Ebsco ECC 로구독
  Annual Reviews  
  생물의학, 물리학, 사회과학 분야의 전자저널 39종 제공 (1996 ~ Current)...
  more
  Apabi : 중국 TOP5 대학출판사 전자책  
  북경대, 청화대, 복단대, 절강대, 중국인민대 출판사 전자책 ...
  more
  Art Museum Image Gallery (EBSCOhost)  
  아프리카, 아시아, 유럽, 북남미 지역의 16만여 고품질 예술 이미지 및 멀티미디어 자료 제공...
  more
  Art Source (EBSCOhost)  
  예술 및 건축 분야 저널, 참고도서 색인, 초록, 원문 및 이미지 정보 (by Picture Desk) 제공 ...
  more
  Arts & Humanities Citation Index  
  인문과학 및 예술 분야 인용색인 데이터베이스 ( A&HCI, AHCI ) ...
  more
  ASTM Standards  
  산업 전반에 이용되는 ASTM Active 규격 원문 제공. 개인 계정 생성 후 이용 가능. 2017. 8. 인터페이스가 공학 포털 사이트인 Engineeringn Workbech로 변경되었습니다. ASTM Standard만 별도 검색하시려면 검색창 상단의 "Refine Source Selection"에서 ASTM 선택 후 검색하시기 바랍니다. ...
  more
  ATLA Religion Database with ATLASerials (EBSCOhost)  
  미국신학도서관협의회 (ATLA)에서 제공하는 신학 분야의 권위 있는 연구정보원 ...
  more
  Audit Analytics via WRDS  
  미국 상장기업의 회계 감사 관련 정보 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능 (단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  Avery Index to Architectural Periodicals (EBSCOhost)  
  Columbia University에서 제공하는 건축 및 디자인 분야의 가장 포괄적인 서지 데이터베이스. 국내 잡지 2종(C3, SPACE) 포함...
  more
  Beck-Online  
  독일법률, 판례, 주석서, 핸드북, 백과사전, 법률잡지, 서식서를 포함한 법률 자료, Fach-News 의 Full-Text 제공...
  more
  BioMedCentral  OA
  Biomedicine 분야 최신정보 및 400여종의 무료 전자저널 제공...
  more
  Books in Print  
  US, UK, Canada, Australia, New Zealand, South Africa 지역 발간 영어권 도서정보 DB...
  more
  Brill Online Books and Journals  
  Brill Academic Publishers 전자저널 206종 제공 (2000 ~ Current)...
  more
  Business Source Complete (EBSCOhost)  
  경영,경제 관련 3,800여 저널 원문 및 산업/국가경제 시장보고서 (Country Watrch, EIU, Insight, OECD 등) 제공...
  more
  Cambridge Journals Online  
  전 학문 분야 전자저널 340종 제공 (1989 ~ Current)...
  more
  Canada Supreme Court Reports (HeinOnline)  
  Background information, statutes and regulations, authors cited, a...
  more
  Cell Press  
  생명과학 분야 전자저널 14종 제공 (1995 ~ Current)...
  more
  Check Expert  
  주식, 채권, 선물/옵션, 외환, 경제금융, 해외증권시장의 생생한 실시간 시세와 차트 및 차원 높은 분석 정보 제공....
  more
  China Academic Journal (CAJ) : CNKI  
  중국 전자저널 4,500여종 제공 ...
  more
  China Doctoral/Masters Dissertations (CDMD) : CNKI  
  중국본토 250개 기관의 석박사 학위논문 원문 제공 ...
  more
  CHinese ANcient Texts (CHANT)  
  문자학 데이터베이스. 출판사와의 계약에 따라 인문관, 제2인문관, 도서관에서만 이용 가능, 교외접속도 가능...
  more
  Chinese Periodicals Index (臺灣期刊論文索引系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  CINAHL with Full Text (EBSCOhost)  
  간호 및 보건 분야 학술지 원문 제공 ...
  more
  CiNii  OA
  일본 학회지 및 대학간행물 수록 논문 정보 제공...
  more
  Classical Scores Library  
  클래식 음악 악보 제공...
  more
  ClinicalKey 2.0  
  임상의학 정보 검색 엔진...
  more
  CNC 학술정보  
  - 어학, 문학, 지리, 문화, 예술, 역사, 지질, 식물, 기술, 과학, 의학, 농업, 산림, 예체능, 전통예술, 악...
  more
  Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost)  
  커뮤니케이션 및 매스미디어 분야 학술지 색인, 초록, 원문 제공 ...
  more
  Compustat via WRDS  
  전세계 상장 기업의 재무재표 데이터 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  Copy Killer : 카피킬러  
  국내 자료 표절검사에 최적화된 한국형 표절검사 프로그램....
  more
  CQ Almanac  
  미국 의회 관련 데이터베이스 ...
  more
  CRSP via WRDS  
  미국 상장 주식의 일별/월별 주가 정보 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  DataGuide  
  FnGuide에서 제공하는 기업재무/주가 정보 데이터베이스로 전용프로그램 설치 필요. ID/PW 안내...
  more
  Datastream  
  중앙도서관 4층 인문사회참고자료실 전용 PC에서 이용 가능...
  more
  DBpia  
  전 학문 분야 국내 전자저널 1,500여종 제공...
  more
  De Gruyter Online  
  경영/경제, 사회과학, 과학기술 분야 전자저널 59종 제공...
  more
  Digital Archive of Rare Books (善本古籍數位典藏系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Digital Dissertations on Demand (DDOD)  
  북미지역 학문분야별 상위 랭킹 30위권 이내 대학의 박사논문 16만편 원문 제공. 한글 인터페이스 (1999 ~ Current) ...
  more
  Directory of Open Access Books  OA
  전 학문 분야에서 Open Access 정책으로 발간되는 3,200여권의 eBook 컨텐츠 제공...
  more
  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  OA
  오픈 엑세스 전자저널 10,300여종 제공...
  more
  Early English Books Online (EEBO)  
  1475년~1700년까지 영어 문화권에서 출판된 인쇄물 원본 그대로 제공하는 컬렉션...
  more
  earticle  
  전 학문 분야 국내 전자저널 800여종 제공...
  more
  Ebook Central  
  EBSCOhost  
  EBSCO 제공 데이터베이스 통합검색 플랫폼. 전학문 분야 20여종의 DB 통합 검색 가능 ...
  more
  EBSCOhost eBook  
  전 학문 분야 해외 전자책 160,000여종 제공. 타이틀에 따라 저장 및 출력 페이지, 동시 이용자수가 다름 ...
  more
  Education Source  
  교육학분야의 서지 및 원문 컨텐츠를 제공하고 있는 Full Text 데이터베이스. 초등교육에서 고등교육, 음악, 체육, 언어, 물리, 수학, 과학 등 다양한 교육관련 분야 저널을 포괄하고 있으며 뿐만 아니라, 단행본, 회의록, 보고서 등 1,000여종의 추가 비저널 컨텐츠 원문 제공...
  more
  Eighteenth Century Collections Online (ECCO)  
  18세기 발행된 영어권 도서 18만여책이 디지털화된 데이터베이스. 대영제국와 아메리카 지역의 주요 작품 수록...
  more
  Eikon (아이콘)  
  DB설명톰슨로이터사의 글로벌 기업/금융데이터베이스로 다음의 데이터를 제공합니다- 전세계 기업 재무제표 및 주가 검색- ...
  more
  Elsevier Book Series in Life Science  
  Elsevier Handbooks in Economics Series  
  Elsevie사에서 제공하는 경제학분야의 36종 핸드북시리즈...
  more
  Embase  
  세계적인 전문 학술지에 게재된 질병 및 약품 관련 문헌 검색 가능...
  more
  Emerald Journals  
  Magagement 분야 전자저널 150종 제공 (1988 ~ Current)...
  more
  Encyclopedia of Forensic Sciences  
  범죄 과학, 과학수사 분야에서의 화학, 생물학, 물리학 및 관련 전문 정보 제공...
  more
  Encyclopedia of Library and Information Sciences  
  문헌정보학 백과사전...
  more
  EndNote    
  논문 작성용 서지 관리 프로그램...
  more
  ERIC (EBSCOhost)  
  교육학 관련 데이터베이스...
  more
  ERIC  OA
  교육학 관련 데이터베이스 ...
  more
  EventUS via WRDS  
  Event study 소프트웨어, CRSP 주가데이터를 사용한 이벤트스터디 수행 가능. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  firstView  
  미국 뉴욕소재의 패션 컬렉션을 보여주는 firstVIEW의 한국 라이센스로 패션 관련 전문 트렌드 정보 제공.,...
  more
  Flipster  
  해외 유명 매거진 원문 50여종 제공 ...
  more
  Full-Text Image System for Books of Japanese Ruled Period (日治時期圖書全文影像系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Full-Text Image System for Periodicals of Japanese Ruled Period (日治時期期刊全文影像系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Gale Virtual Reference Library (GVRL)  
  전 주제 분야 참고도서 eBook 3,000여종 제공...
  more
  GeoScienceWorld  
  지구과학 분야 전자저널 46종 제공 (1926 ~ Current)...
  more
  Google Scholar  OA
  구글에서 제공하는 학술정보 검색 서비스로 Find it @ Yonsei 버튼을 통하여 원문 링크 가능 ...
  more
  Grove Music Online : Oxford Music Online  
  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera, The New Grove Dictionary of Jazz 원문 제공...
  more
  Harvard University Library DASH  OA
  하버드 대학교에서 제공하는 오픈액세스를 위한 리포지터리 서비스 ...
  more
  HathiTrust  OA
  인류의 지식이 담긴 자료를 수집, 정리, 보존, 공유함으로써 공공의 이익에 공헌하기 위해 만들어진 Open Acces 자원...
  more
  Health & Medical Collection  
  MEDLINE에 색인된 중요한 임상, 생의학, 보건 관련 저널 원문 제공....
  more
  HeinOnline  
  William S. Hein & Co., Inc.에서 제공하는 영미법률 데이터베이스로 1,500여종의 전자저널 및 2천 5백만 개의 이미지 (도표, 그래프, 사진 등) 제공...
  more
  HighWire Press  OA
  비영리 학회 및 협회, 대학 발행 저널 원문 제공...
  more
  IBES via WRDS  
  세계 90여개국의 70,000여 회사에 대한 Forecast 정보 제공. 계정을 발급 받은 후 이용 가능(단, 학생은 교수의 지도하에 신청 가능)...
  more
  ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research)  
  해외 최대의 사회과학 데이터 보관소 로 설문 및 조사 자료 제공...
  more
  IEEE/IET Electronic Library - Proceedings  
  IEEE/IET Proceedings 18,500여종 원문 ...
  more
  IEEE/IET Electronic Library - Standards  
  IEEE/IET Standard 원문 제공...
  more
  IEEEXplore  
  IEEE/IET 전자저널 462종 제공 (1988 ~ Current), Proceeding, Standard 제공...
  more
  Institute of Physics Journals  
  물리학 분야 전자저널 100여종 제공 (1929 ~ Current)...
  more
  International Political Science Abstracts (EBSCOhost)  
  정치학 분야 의 저널 색인 및 초록 제공...
  more
  IOP Expanding Physics and Concise Physics Combined eBooks  
  물리학 분야의 핵심 전자책 165종 제공. 챕터 단위별 무제한 다운로드 및 출력가능
  IOS Press  
  컴퓨터, 인공지능 분야 전자저널 102종 제공 (1989 ~ Current)...
  more
  J-STAGE - English Journal  OA
  일본 과학·기술분야 저널 1,800여종 원문 제공...
  more
  Journal Citation Reports (JCR)  
  SCI(E), SSCI 등재저널의 인용도 분석 및 Impact Factor 등의 평가 지수 제공...
  more
  Journal of Visualized Experiments (Open Access)  OA
  JSTOR  
  전 학문 분야 전자저널 2,400여종 제공 ...
  more
  JSTOR eBooks: Open Access  OA
  JSTOR Open Acess ebook
  Juris Professional  
  Juris Professional은 독일의 모든 법률 분야를 다루는 데이터베이스입니다.연방 재판소와 주 법원들의 판결문...
  more
  KCI : 한국 학술지 인용색인  
  한국연구재단에서 구축한 한국 학술지 인용색인(KCI ; Korea Citation Index)로 국내학술지 정보, 논문정보(원문) 및 참고문헌을 DB화 하여 논문간 인용관계를 분석하는 시스템...
  more
  KG 패스원 공무원 동영상강좌  
  7/9급 공무원 동영상 강좌 제공...
  more
  KIMS Online  
  의약품 검색, 상호작용, 질병 정보 제공 ...
  more
  KINDS  OA
  한국언론진흥재단에서 제공하는 종합 뉴스 데이터베이스...
  more
  KIPRIS  OA
  특허청이 보유한 국내외 지식재산권 관련 모든 정보를 제공하는 데이터베이스...
  more
  KisLine   
  한국신용평가정보에서 제공하는 국내 기업/금융 온라인 데이터베이스...
  more
  KISS  
  전 학문 분야 국내 전자저널 1,800여종 제공...
  more
  KisValue  
  KOSPI, KOSDAQ , 외감 기업 재무제표, 주가/채권정보. 국내외 경제지표 정보를 제공하는 데이터베이스...
  more
  Kluwer Arbitration Online  
  전세계 국제 중재 기업 75% 이상이 사용하는 독보적인 중재 관련 데이터베이스...
  more
  KoreaA2Z  
  한국학 데이터베이스, 디지털 문화 예술 강좌 제공...
  more
  KoreaMed Synapse  OA
  대한의학학술지편집인협의회에서 제공하는 임상의학분야 190여종 저널 원문 제공...
  more
  KOSSDA  
  한국 관련 사회과학 원자료(양적 및 질적 자료)와 문헌자료를 통합 데이터베이스로 구축하여 제공 ...
  more
  KRpia  
  한국학 관련 데이터베이스 ...
  more
  KS Web : e나라 표준인증  OA
  국가표준인증 통합정보시스템으로 PDF 자료를 열람은 가능하나 다운로드는 불가능함...
  more
  KSDC  
  조사자료(Survey Data)와 통계자료(Statistics), 온라인 설문조사 기능 제공...
  more
  KSI eBook  
  한국학술정보에서 발행하는 전 주제 분야 전자책 5,000여책 제공 ...
  more
  Law360  
  LAW360은기업, 정부, 산업의 Legal News(정책, 규정 및 소송정보)를 전문가분석과 함께 뉴스레터로 제공 합...
  more
  LearningNPass (IT 강좌 / 어학 E-Learning)  
  IT 강좌 및 어학 관련 e러닝 데이터베이스...
  more
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
  Computer Science 관련 Proceedings 정보와 비공식적으로 발표되는 수준 높은 강의내용 제공 (1997 ~ Current) ...
  more
  LexiComp Online  
  의약품 및 임상 관련 정보 제공...
  more
  Lexis Advance  
  미국 연방 & 주 법원 판례, 해외 법률정보, 각국 법령 및 각종 법률 정보, 비즈니스 정보 (기업 및 산업정보), 미국 top 100 뉴스(The Washington Post, The New York Times, Barron’s 등) 원문제공...
  more
  Library & Information Sciences Abstracts (LISA)  
  문헌정보학 분야 의 저널 색인 및 초록 제공...
  more
  Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full Text (EBSCOhost)  
  문헌정보학 관련 저널, 단행본, 회의록, 연구보고서에 대한 원문 및 색인, 초록, 원문 제공...
  more
  Literature Online (LION)  
  문학작품, Full-Text 저널, 비평, 시낭송 동영상, 세익스피어 희곡 오디오 파일 등 문학 관련 정보 제공...
  more
  MarketPoint - 마켓포인트  
  증권 정보 제공...
  more
  Mary Ann Liebert Online  
  생명과학 분야 전자저널 66종 제공 (1990 ~ Current)...
  more
  MasterFILE Premier (EBSCOhost)  
  여러 학문에 걸친 1,700 정기간행물의 원문 제공...
  more
  MathSciNet  
  미국수학회(American Mathematical Society)에서 발행하는 수학 분야 색인 및 초록 제공 ...
  more
  Medical Database  
  임상의학, 생명공학분야 1,200여 저널에 수록된 원문 제공...
  more
  MedicinesComplete  
  시범서비스 2018년 5월 - 12월Royal Pharmaceutical Society는 영국왕립약사회로 150년간 양...
  more
  Medline Complete (EBSCOhost)  
  미국국립의학도서관(NLM)에서 제공하는 세계 최대의 의학 데이터베이스로 2,500여종의 전자저널 제공 ...
  more
  Mendeley  
  연구자의 페이스 북, SNS를 기반으로 한 서지관리프로그램...
  more
  Micromedex  
  미국을 비롯한 전세계의 조제약품, 연구약품, FDA승인약품에 대한 용법, 용량, 약물상호작용, 복용상의 주의점, 임상적 적용사례, 특이한 환자에 대한 약물요법, 비처방 약품의 임상적 적용등에 대한 정보 제공...
  more
  MLA International Bibliography (EBSCOhost)  
  문학, 언어, 비평, 드라마, 민속학 관련의 저널 색인, 초록 제공 ...
  more
  National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan (臺灣博碩士論文知識加值系統)  
  대만석박사 학위논문제공 ...
  more
  National Digital Science Library (NDSL)  OA
  과학기술정보 통합 서비스...
  more
  Nature Journals Online  
  생명과학, 물리, 화학, 응용과학, 임상의학 분야 전자저널 30종 제공...
  more
  Naxos Music Library  
  세계 최대 클래식 음악 스트리밍 서비스 ...
  more
  New Testament Abstracts (EBSCOhost)  
  신학분야 서지 정보 제공 ...
  more
  New York Times  
  The New York Times의 1851년(창간호)~ 최신호 기사 원문 이용 가능 ...
  more
  New York Times Archive (ProQuest Historical Newspapers)  
  The New York Times 1851년부터 2012까지 모든 아티클을 PDF 이미지 형태로 제공. 2012 ~ 최신호는 홈페이지 -> [저널] 메뉴에서 이용 가능 ...
  more
  Newspaper Source Plus (EBSCOhost)  
  AP, CNN, MSNBC와 같은 전 세계 뉴스기사와 USA Today, Christian Science Monitor 등 주요 신문 컨텐츠를 제공...
  more
  Nineteenth Century Collections Online (NCCO)  
  19세기 근대화 시기에 출간된 단행본, 논문, 신문, 정간물, 일기, 원고, 사진, 팜플렛, 지도 등 원본 자료 제공...
  more
  OECD iLibrary  
  OECD에서 출판하는 단행본, 연속간행물, 통계 정보 제공...
  more
  Optical Society of America  
  미국광학회 전자저널 18종 제공 (1917 ~ Current)...
  more
  Oxford English Dictionary  
  Oxford English Dictionary의 온라인 버전 ...
  more
  Oxford University Press  
  전 학문 분야 전자저널 300여종 제공 (1996 ~ Current)...
  more
  PAO (Periodicals Archive Online) KERIS Collection  
  인문/예술/사회과학 분야에서 선호도가 높거나 보존가치가 있는 저널에 대해 초판 부터의 원문을 제공하는 아카이브 저널 데이터베이스. ...
  more
  Passport : Euromonitor  
  산업별, 국가별, 소비자별, 기업별 통계와 분석을 제공하는 글로벌 마켓 리서치 데이터베이스입니다.Industries: Passport Category Level; Automotive - all industries excluding Ethical Labels, Nutrition, Institutional Channels Economies: Business Dynamics; Economy, Finance and Trade; Natural Resources; Industrial Consumers: Households; Income and Expenditure; Lifestyles; Population...
  more
  PharmaPendium  
  4,000여개 이상의 승인된 의약에 대한 전-임상, 임상, 시판 후 안정성 및 약학 정보Top sources...
  more
  Philip C. Jessup Library  
  1960년부터 2010년까지 50년 동안 판사의 소장, 규정, 서면 기록 등을 한번에 검색해 볼 수 있는 국제법 관련 데이터베이스...
  more
  Philosopher's Index (EBSCOhost)  
  Philosophers Information Center에서 제공하는 철학 관련 서지 데이터베이스...
  more
  PressReader  
  온라인 신문 및 매거진 포털 사이트로 전세계 130개 국가에서 발간하는 약 4,500종의 신문과 매거진 원문 제공...
  more
  Project Gutenberg Online Catalog  OA
  Project MUSE  
  전 학문 분야 전자저널 600여종 제공 (1906 ~ Current)...
  more
  ProQuest  
  ProQuest 제공 데이터베이스 통합 검색 플랫폼. 전학문 분야 20여종의 DB 통합 검색 가능...
  more
  ProQuest Central  
  1만여종의 학술저널, 매거진, 전세계 주요 신문 ( WSJ, NYT, Le monde외 1천여건의신문 ) 의 Full Text, 원문 제공 및 EIU, BMI, Oxresearch 등 국가, 산업별 보고서 등 다양한 학술연구 참고 자료 제공...
  more
  ProQuest Dissertations & Theses(PQDT) Global  
  해외 석박사 학위논문 원문 제공. PQDT Global은 미국 의회도서관의 공식 지정 학위논문 저장소(Repository)로 북미지역(미국) 대다수의 석/박사 학위논문 및 중국, 유럽지역에 대한 서지/초록을 제공하며 그 중 185만여권에 대한 PDF 원문을 제공하는 현존하는 최대의 해외 석/박사 학위논문 데이터베이스...
  more
  ProQuest SciTech Collection  
  Agricola, ASFA, METADEX, GeoRef, Meteological Geoastrophysical Abstracts 등 전 세계적으로 가장 이용 빈도가 높은 과학, 공학, 기술분야의 서지 정보 및 7,100여종 저널의 원문 제공 ...
  more
  ProQuest Statistical Insight  
  정부, 연구기관, 기업체, UN, OECD, EU등의 국제 통계 출판물의 통계 자료 제공1983년부터 현재까지의 통계 ...
  more
  PsycARTICLES  
  미국심리학회 APA (American Psychological Association)에서 제공하는 심리학 및 정신분석학 분야 저널 원문 제공 ...
  more
  Psychology Database  
  심리학 및 심리학 관련 저널 및 학위논문 원문 제공...
  more
  PsycINFO  
  미국심리학회 (American Psychological Association)에서 제공하는 심리학 데이터베이스로 심리학 분야의 저널 및 단행본, 학위논문 등 정보 제공...
  more
  PsycTESTS  
  심리학 분야의 검사, 측정스케일, 서베이 정보 제공....
  more
  PubMed Central  OA
  미국의학도서관(NLM)에서 제공하는 생의학관련 의학 데이터베이스로 4,600여종 저널 색인 및 초록 제공 ...
  more
  PURE  
  Elsevier 출판사에서 제공하는 연구업적관리 솔루션으로 연구자별 연구성과 및 연구출판물 관리, 연구자별 프로필 페이...
  more
  Qualtrics  
  온라인 리서치 지원 프로그램으로 온라인 설문조사의 디자인, 실행 및 결과 분석 지원...
  more
  Rare Books Image Search System (古籍影像檢索系統)  
  대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  Regional Business News (EBSCOhost)  
  미국과 캐나다의 지역 108여 비즈니스 출판물의 원문 제공 데이터베이스. 최대 1990년까지의 백파일 이용 가능. 프랜차이즈사업, 소매산업, 사업계획 또는 대선후보와 같이 정치참여의 이슈 등에 관한 정보 검색 가능...
  more
  RISS  OA
  한국교육학술정보원(KERIS)에서 제공하는서비스로 국내 학위논문, 국내외 학술지 논문, 전국대학교도서관 소장자료 검색 가능...
  more
  Royal Society of Chemistry  
  영국왕립화학회 전자저널 55종 제공 (2008 ~ Current)...
  more
  Rubbing (金石拓片資料)  
  > 대만한학자원센터(Taiwan Resource Center for Chinese Studies)와 MOU 체결로 이용가능한 데이타베이스...
  more
  SAGE Journals Online  
  전 학문 분야 전자저널 650여종 제공 (1999 ~ Current)...
  more
  Science Citation Index Expanded (SCIE)  
  과학기술분야 인용 색인 데이터베이스 ...
  more
  Science Online  
  세계적인 과학 학술지 Science 및 Science's Signal Trasduction Knowledge Environment, Science Signaling, Science Traslational Medicine 원문 제공...
  more
  ScienceDirect  
  Elsevier 출판사에서 발행하는 전 학문 분야 전자저널 2,300여종 제공...
  more
  SciFinder Scholar  
  화학분야를 비롯한 과학기술 전 분야의 문헌 정보와 특허 정보 제공.이용자 등록(교내에서만 가능함) 후 이용 가능 ...
  more
  SciVal  
  연구성과분석솔루션...
  more
  Scopus  
  Elsevier 출판사에서 제공하는 색인/인용 데이터베이스로 전세계 5,000여개 출판사에서 발행되는 저널 21,000종의 색인 및 초록 제공...
  more
  SDC Platinum  
  국제금융정보 데이터베이스. 중앙도서관 4층 인문사회참고자료실 전용 PC에서 이용 가능...
  more
  SIAM Journals Online  
  미국산업응용수학회 전자저널 17종 제공 ...
  more
  Social Sciences Citation Index (SSCI)  
  사회과학분야 인용색인 데이터베이스...
  more
  SocINDEX with Full Text (EBSCOhost)  
  사회학 및 사회복지학 분야의 저널 색인, 초록 및 원문 제공...
  more
  SPIE Digital Library  
  국제광학회에서 제공하는 저널 및 프로시딩 원문 제공 ...
  more
  SPORTDiscus with Full Text (EBSCOhost)  
  체육교육 및 운동관리, 스포츠 의학 분야 학술지, 참고도서 원문 제공...
  more
  Springer eBooks - Science & Technology  
  Sprigner에서 발행한 과학기술 분야 전자책 40,000여종 제공 (2010 ~ )...
  more
  Springer Online Journals  
  과학/기술/의학/생명공학/공학 분야 전자저널 1,900여종 제공...
  more
  TAIR, Arabidopsis Information Resource  
  유전자, 분자생물학 분야 데이터베이스...
  more
  Taylor & Francis Online  
  전 학문 분야 전자저널 1,700여종 제공 (1923 ~ Current)...
  more
  Thieme-Connect  
  의학도서관에서 구독하는 medical thieme 패키지.신촌에서 구독하는 4건은 EBSCO ECC에 포함되어 있음
  TKC Law Library  
  일본 최대 법률 정보 데이터베이스인「LEX/DB온라인」(판례정보)을 기본으로 하여 일본을 대표하는 법률출판사/신문사와 컨텐츠 제휴로 판례, 법령, 문헌, 법률저널 등 제공 ...
  more
  TS2000 (한국상장회사협의회)  
  한국상장회사협의회에서 제공하는 데이터베이스로, 국내 상장 기업의 재무제표 및 주석사항, 기업 주가정보 및 주식인덱스 정보를 제공함...
  more
  Turnitin  
  논문 및 과제에 대한 표절여부를 확인하고 관리하는 서비스...
  more
  Ulrichs Web  
  350,000여 인쇄/전자저널에 대한 서지정보를 제공하는 Serials 데이터베이스....
  more
  UN iLibrary : 트라이얼 서비스  
  UN에서 출판하는 단행본, 연속간행물, 통계 정보 제공...
  more
  Union Catalog of Rare Books Database (中文古籍聯合目錄)  
  University of Chicago Press  
  전 학문 분야 전자저널 63종 제공 (1897 ~ Current)...
  more
  Virtual Lab  
  생화학과 분자생물학 분야의 온라인 실험 교재로 실험이론과 방법 과정을 동영상으로 제공...
  more
  Vogue Archive  
  패션 매거진으로 유명한 미국판 Vogue의 초판(1892년)부터 최신까지 매월 새로운 이슈를 업데이트하여 제공...
  more
  Wall Street Journal Archive (ProQuest Historical Newspapers)  
  Wall Street Journal : 1889년부터 1998까지 모든 아티클을 PDF Image로 제공. 1998 ~ 최신호는 홈페이지 -> [저널] 메뉴에서 검색...
  more
  Web of Science  
  과학기술, 사회과학 및 인문예술분야 저널 논문 정보 및 인용정보 제공 ( WOS ) Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index의 3개 주제 분야로 구성...
  more
  WebDewey  
  듀이 십진 분류체계 : Dewey Decimal Classification® (DDC)를 이용할 수 있는 데이터베이스 ...
  more
  Westlaw  
  미국 50개 주 및 연방 정부의 판례, 법령 및 법률 리뷰와 저널, 논문, 보고서, 유럽(EU), 영국, 캐나다, 홍콩, 호주 등의 법률 자료 제공 ...
  more
  Westlaw China  
  Thomson Reuters Legal에서 제공하는 중국 온라인 법률 데이터베이스 ...
  more
  Westlaw Japan  
  일본 법령, 판례, 판례평석, 법률서적, 법률뉴스 등 제공...
  more
  Wiley Online Books  
  Physical Science & Engineering 분야 및 기타 전자책 1,530 여종 제공
  Wiley Online Library  
  전 학문 분야 전자저널 1,200여종 제공 (1997 ~ Current)...
  more
  Wiley-Blackwell Neuroscience Backfiles  
  1956-1996
  WIPS  
  한중일, 미국, 유럽 등 전세계 특허정보 제공. 회원 가입 후 이용 가능...
  more
  WISE-STAT 통계분석·리서치 동영상 강좌 컨텐츠  
  통계이론 및 조사벙법론, SPSS/SAS/AMOS등을 이용한 통계분석과정, 마케팅리서치분석, 사회조사분석사대비과정 등 ...
  more
  WorldCat.org  OA
  전세계 OCLC 회원도서관 소장 목록 검색 가능...
  more
  WorldTradeLaw.net  
  국제 거래법과 관련된 일차 문헌 자료와 GATT/WTO의 결정사항에 대한 전문, 다른 웹 상으로의 링크가 포함되어 있음...
  more
  WRDS  
  금융, 회계, 은행, 경영 등에 관한 DB들을 한꺼번에 이용할 수 있는 통합 인터페이스(Audit Analytics, Bureau van Dijk, Compustat & EMDB, Compustat North America, CRSP, I/B/E/S, Thomson Financial 이용 가능)...
  more
  과학기술학회마을  
  과학기술 분야 전자저널 1,000여종 제공
  교보문고 전자책  
  전자책 8,000 여종 제공. 학술정보원 ID/PW로 로그인 후 이용 가능...
  more
  교보스콜라(Kyobo Scholar)  
  국내 학술지 1126종 서비스 제공
  국회전자도서관 - National Assembly Library  OA
  국내 석박사 학위 논문(1945년 이후), 국회도서관 소장 국내 잡지 정보 및 일부 원문 제공...
  more
  동아일보 아카이브 (Donga Ilbo Archive)  
  동아일보의 1920년 창간부터 현재까지 기사 원문 제공...
  more
  로앤비 - LawnB  
  국내 판례, 법령, 행정자료, 문헌, 서식, 법조인 정보 등 제공...
  more
  배움넷  
  취업, 문화, 예술, 교양 등 동영상 강좌...
  more
  북레일 - Bookrail  
  누리미디어 전자책 4,000여종 제공...
  more
  북집-지식DB 서비스  
  - 국내서적 Summary, 해외서적 Preview, Global Trend,해외 미디어 브리핑 제공...
  more
  북큐브 전자책  
  전자책 3,500 여종 제공. 학술정보원 ID/PW로 로그인 후 이용 가능...
  more
  북한법률  
  북한 최신 법률정보 제공...
  more
  사고전서 온라인 (SiKuQanShu)   
  5천년 동안의 중국 문명과 관련한 중요한 자료들로 구성되어 있는 데이터베이스...
  more
  삼성디자인넷  
  삼성패션연구소의 패션정보 포털 사이트...
  more
  삼일아이닷컴  
  삼일회계법인에서 제공하는 세무/회계/법률정보 데이터베이스...
  more
  아트 앤 스터디 (Art and Study)  
  철학, 미학, 문학, 영화, 미술, 건축, 사진, 역사 등 인문한과 문화예술 전 장르에 걸쳐 동영상 강좌 제공...
  more
  오디언 (Audien) 오디오북  
  문학, 경제/경영 등 다양한 분야의 도서를 전문 성우들이 연기하듯이 녹음한 오디오북 500여종 제공...
  more
  온주  
  오프라인 주석서 및 이북 (E-Book)의 한계를 극복한 대한민국 최초의 온라인 법률 주석서 서비스 ...
  more
  조선일보 아카이브  
  조선일보 1920년 창간부터 현재까지의 기사 원문 제공...
  more
  한국역대문집총서  
  신라부터 일제강점기까지 주요인물 3,500여 명의 문집 제공...
  more
  한국지리풍속지총서  
  한말부터 1945년 사이에 발간된 우리나라의 지리ㆍ풍속ㆍ역사에 관련된 466여 종의 중요 서적 원문 제공...
  more
  해커스 동영상 강좌  
  - 토익, 토플, 텝스, 토익스피킹, OPlc, IELTS, 일반영어, 중국어, 일본어, 기타언어 등 400여개 강좌 ...
 25. پسندیدن
  μοησεν از Ehsan یک واکنش گرفت در Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie   
  دسترسی به منابع علمی از طریق دانشگاه ماری کوری لهستان

  دیتابیس :
  Find e-Journal 
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
  Science Online AAA-S
   SIPRI
  American Chemical Society 
  American Institut of Physics - Scitation 
  APS Journals
  American Society for Microbiology
  Cambridge Journals
  HeinOnline Law Journal Library
  IOP SCIENCE
  JSTOR
  NATURE
  OECD iLibrary
  Oxford University Press (OUP)
  Persée
  Royal Society of Chemistry
  ScienceDirect
  SCOPUS
  SpringerLink
  Thieme - dostęp do następujących tytułów
  WILEY Online Library