جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'دسترسی مناسب به IngentaConnect'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالارهای گفتگو

 • انجمن WeAre.ir
  • پشتیبانی انجمن WeAre.ir
  • پشتیبانی ایران‌پیپر
 • انجمن پسورد دانشگاه‌ها
  • آشنایی با بخش پسوردها
  • پسوردهای رایگان
  • پسوردهای ویژه
  • پسوردهای امتیازی
  • پسوردهای آرشیو شده
  • گروه زیرزمینی
 • انجمن درخواست دانلود
  • درخواست دانلود مقاله
  • درخواست دانلود کتاب
  • درخواست استاندارد
 • انجمن های آموزشی، پرسش و پاسخ و عمومی
  • انجمن آموزشی
  • انجمن پرسش و پاسخ
  • انجمن مطالب عمومی

گروههای محصول

 • اشتراک VIP + امتیاز
 • شارژ امتیاز
 • جت پک آموزشی

جستجو در ...

نمایش نتایجی که شامل ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین بروزرسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


وب سایت شما


اسکایپ


موقعیت


علایق


دانشگاه


رشته


گرایش

 1. esbestan

  Uppsala University - Sweden

  Uppsala University - Sweden ScienceDirect Journals: 3106 ScienceDirect eBooks: 116 Springer Journals: 2702 Springer eBooks: 45373 ProQuest Databases: 33 Taylor & Francis: 1,388,795 Ingentaconnect publications : 257 Ebscohost Academic Journals : 6,699,014 Ebscohost Magazines : 2,635,096 Ebscohost Books : 89,776E Ebscohost eBooks : 5,217 دسترسی عالی به Emerland دسترسی خوب به ژورنال های Wiley دسترسی خوب به IEEE دسترسی خیلی خوب به Jstor Cambridge journals Oxford journals Annualreviews ACM ACSE AIP AIAA ASME Worldscientific Royal Society of Chemistry Scientific.net karger SAGE Journals
 2. esbestan

  University of California, Riverside

  University of California, Riverside ScienceDirect Journals: 3,144 ScienceDirect eBooks: 721 Springer Journals: 2,218 Springer eBooks: 69,252 ProQuest: 41 databases EBSCOHOST: 38 databases EBSCOHOST Academic Journals: 9,642,363 EBSCOHOST eBooks: 5,101 EBSCOHOST Books: 193,173 CRC: 6613 Taylor & Francis: 815,309 ingentaconnect publications : 123 دسترسی عالی به IEEE دسترسی مناسب به مقالات و کتاب های Wiley
 3. esbestan

  Norwegian University of Science and Technology

  Norwegian University of Science and Technology ScienceDirect Journals: 3041 ScienceDirect eBooks: 3940 Springer Journals: 2656 Springer eBooks: 45966 ProQuest Databases: 37 EBSCOhost Academic Journals: 3,017,677 EBSCOhost Books: 46,595 EBSCOhost eBooks: 5,077 Taylor & Francis: 1,447,828 CRC: 7307 ingentaconnect publications : 270 دسترسی عالی به کتاب های Cambridge EBOOK دسترسی عالی به کتابهای Wiley دسترسی عالی به IEEE Scientific.net Jstor ACS ASME
 4. esbestan

  North Carolina State University

  North Carolina State University ScienceDirect Journals : 2,976 ScienceDirect Books : 3,933 Springer Journals : 2,041 Springer Books : 45,408 ProQuest databases : 44 Ebscohost journals : 141,892,427 Ebscohost Book & Ebook : 611,828 Ingentaconnect : 489 publications Taylor & Francis : 765,454 CRC book : 3236 دسترسی نسبتا خوب به مقالات و کتاب های Wiley دسترسی عالی به IEEE دسترسی خوب به SAGE Journals Emerland Jstor Mathscinet Oxford journals Cambridge Journals ACM ACSE AIP AIAA ASME Scientific.net
 5. esbestan

  Columbia University

  Columbia University ScienceDirect Journals: 3,129 ScienceDirect eBooks: 9,755 Springer Journals: 2,585 Springer eBooks: 52,560 ProQuest: 81 databases EBSCOHOST: 113 databases EBSCOHOST Academic Journals: 45,112,251 EBSCOHOST Books: 344,114 EBSCOHOST eBooks: 18,180 Taylor & Francis: 765,341 CRC: 7091 دسترسی خوب به ingentaconnect ingentaconnect : 456 publications دسترسی عالی به کتاب ها و مقالات Wiley Scopus PubMed ASCE ASME ISI Web of Knowledge IEEE Scientific.net
 6. esbestan

  University of Memphis

  University of Memphis ScienceDirect Journals: 2737 ScienceDirect eBooks: 1618 Springer Journals: 2,428 Springer eBooks: 36,665 ProQuest Databases: 13 EBSCOHOST Academic Journals : 9,701,406 EBSCOHOST Magazines : 7,629,515 EBSCOHOST Books : 83,154 EBSCOHOST eBooks : 72,074 Taylor & Francis : 256,790 ingentaconnect publications : 178 Wiley IEEE دسترسی عالی به ژورنال های Jstor
 7. esbestan

  Uppsala University - Sweden

  Uppsala University - Sweden ScienceDirect Journals: 3106 ScienceDirect eBooks: 116 Springer Journals: 2702 Springer eBooks: 45373 ProQuest Databases: 33 Taylor & Francis: 1,388,795 Ingentaconnect publications : 257 Ebscohost Academic Journals : 6,699,014 Ebscohost Magazines : 2,635,096 Ebscohost Books : 89,776E Ebscohost eBooks : 5,217 دسترسی عالی به Emerland دسترسی خوب به ژورنال های Wiley دسترسی خوب به IEEE دسترسی خیلی خوب به Jstor Cambridge journals Oxford journals Annualreviews ACM ACSE AIP AIAA ASME Worldscientific Royal Society of Chemistry Scientific.net karger SAGE Journals
 8. esbestan

  Florida State University

  Florida State University ScienceDirect Journals: 2,695 ScienceDirect eBooks: 52 Springer Journals: 2,268 Springer eBooks: 70 ProQuest Databases: 33 EBSCOhost Magazines : 19,004,393 EBSCOhost Academic Journals : 14,127,252 EBSCOhost Books : 232,489 EBSCOhost eBooks : 50,934 Taylor & Francis: 501,979 CRC books : 3265 Ingentaconnect Publications : 396 Emerland journals : 13 دسترسی عالی به ژوزنال ها و کتاب های Wiley دسترسی عالی به ژورنال های Jstor
 9. esbestan

  Columbia University

  Columbia University ScienceDirect Journals: 3,125 ScienceDirect eBooks: 9,709 Springer Journals: 2,584 Springer eBooks: 52,560 ProQuest: 81 databases EBSCOHOST: 113 databases EBSCOHOST Academic Journals: 45,112,251 EBSCOHOST Books: 344,114 EBSCOHOST eBooks: 18,180 Taylor & Francis: 765,341 CRC: 7091 دسترسی خوب به ingentaconnect ingentaconnect : 456 publications دسترسی کامل به کتاب ها و مقالات Wiley Scopus PubMed ASCE ASME ISI Web of Knowledge IEEE
 10. b4Ran

  Universität Frankfurt

  ScienceDirect Journals: 3014 ScienceDirect eBooks: 315 Springer Journals: 2,767 Springer eBooks: 3,1065 ProQuest Databases: 34 EBSCOhost eBooks: 4,612 Taylor & Francis: 876,679 ingentaconnect articles : 126,770
 11. b4Ran

  Universidad Nacional Autonoma de Mexico

  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد ScienceDirect Journals: 3007 ScienceDirect eBooks: 377 Springer Journals: 2,609 Springer eBooks: 49,284 ProQuest: 21 databases EBSCOHOST eBooks: 6,268 Taylor & Francis : 1,316,531 Taylor & Francis eBooks : 306 CRC eBooks: 59 ingentaconnect: 190,509 articles
 12. esbestan

  Wageningen University - Netherlands

  Wageningen University - Netherlands ScienceDirect Journals: 3115 ScienceDirect Books: 921 Springer Journals : 2,661 Springer Books : 46,435 EBSCOHOST Academic Journals : 1,108,747 Taylor & Francis Journals : 999,588 Proquest Database: 5 CRC book : 14 دسترسی خوب به ingentaconnect emerald insight cambridge journals jstor SAGE Journals Wiley journals ieee worldscientific Royal Society of the Chemistry AIP ASCE
 13. esbestan

  University of Manchester

  University of Manchester ScienceDirect Journals: 3,112 ScienceDirect book : 8,281 Springer Journals: 2,669 Springer book : 49,296 Taylor & Francis : 1,735,303 Proquest database : 49 Ebscohost database : 37 Ebscohost Academic paper : 26,638,320 Ebscohost book & ebook : 25,548 Wiley journals IEEE Cambridge journals Oxford journals دسترسی عالی به Emerald دسترسی خیلی خوب به Ingentaconnect دسترسی خیلی خوب به scientific.net ASME SAGE Journals
 14. esbestan

  North Carolina State University

  North Carolina State University ScienceDirect Journals : 2,976 ScienceDirect Books : 3,933 Springer Journals : 2,041 Springer Books : 45,408 ProQuest databases : 44 Ebscohost journals : 141,892,427 Ebscohost Book & Ebook : 611,828 Ingentaconnect : 489 publications Taylor & Francis : 765,454 CRC book : 3236 دسترسی نسبتا خوب به مقالات و کتاب های Wiley دسترسی عالی به IEEE دسترسی خوب به SAGE Journals Emerland Jstor Mathscinet Oxford journals Cambridge Journals ACM ACSE AIP AIAA ASME Scientific.net
 15. b4Ran

  Universidade de Sao Paulo

  ScienceDirect Journals: 3299 ScienceDirect eBooks: 3712 Springer Journals: 2,625 Springer eBooks: 10,455 ProQuest Databases: 10 EBSCOhost Academic Journals: 34,659,361 EBSCOHOST eBooks: 4,390 Taylor & Francis : 556,928 CRC eBooks: 4496 ingentaconnect articles : 156,136
 16. Virginia Polytechnic Institute and State University ScienceDirect Journals: 3,069 ScienceDirect eBooks: 1,481 Springer Journals: 2,308 Springer eBooks: 51,900 ProQuest Databases: 54 EBSCOhost Academic Journals : 17,663,822 EBSCOhost Magazines : 14,826,566 EBSCOhost Books : 258,195 EBSCOhost eBooks : 49,916 Taylor & Francis: 915,814 Ingentaconnect Publications : 505 CRC book : 3368 Wiley journals Emerland journals : 12 دسترسی عالی به Jstor IEEE
 17. b4Ran

  Università di Bologna

  ScienceDirect Journals: 2793 ScienceDirect eBooks: 469 Springer Journals: 2,472 Springer eBooks: 7,620 ProQuest Databases: 15 EBSCOHOST eBooks: 23 Taylor & Francis : 493,793 CRC eBooks: 7585 ingentaconnect articles : 173,450
 18. b4Ran

  Auckland University of Technology

  ScienceDirect Journals: 3002 ScienceDirect eBooks: 347 Springer Journals: 2,523 Springer eBooks: 30,539 ProQuest Databases: 19 EBSCOHOST eBooks: 5,740 Taylor & Francis : 1,868,746 CRC eBooks: 3768 ingentaconnect articles : 154,369
 19. b4Ran

  Universidade de Sao Paulo

  ScienceDirect Journals: 3299 ScienceDirect eBooks: 3712 Springer Journals: 2,625 Springer eBooks: 10,455 ProQuest Databases: 10 EBSCOhost Academic Journals: 34,659,361 EBSCOHOST eBooks: 4,390 Taylor & Francis : 556,928 CRC eBooks: 4496 ingentaconnect articles : 156,136
 20. b4Ran

  National University of Singapore

  دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد EBSCOHOST eBooks: 6,230 ingentaconnect articles : 192,358
 21. esbestan

  Lund University - Sweden

  Lund University - Sweden ScienceDirect Journals: 3,170 ScienceDirect eBooks: 6,391 Springer Journals: 2,733 Springer eBooks: 41,933 ProQuest Databases: 7 EBSCOhost Academic Journals: 16,050,585 EBSCOhost Books : 353,265 EBSCOhost eBooks: 5,387 Taylor & Francis : 1,348,309 CRC eBooks: 5499 ingentaconnect publications : 671 دسترسی خیلی خوب به ingentaconnect دسترسی خیلی خوب Emerald دسترسی خیلی خوب به ژورنالهای Wiley Wiley Journals & Books IEEE Jstor ASME SAGE Journals
 22. دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد دسترسی عالی به مقالات ساینس دایرکت دسترسی عالی به کتابهای ساینس دایرکت دسترسی خوب به مقالات Taylor & Francis دسترسی عالی به مقالات و کتاب های وایلی دسترسی کامل به scientific.net دسترسی عالی به پروکوئست دسترسی مناسب به کتاب ها و ژورنال های کمبریج دسترسی عالی به onepetro ScienceDirect Journals: 3097 ScienceDirect eBooks: 15057 Springer Journals: 2800 Springer eBooks: 61693 ProQuest Databases: 80 EBSCOhost Academic Journals: 17,054,463 Taylor & Francis: 1,645,091 Taylor & Francis Books: 10 CRC: 5557 Databases http://sfx.carli.illinois.edu/sfxuiu/az
 23. b4Ran

  Copenhagen University

  EBSCOhost Academic Journals: 9,406,594 CRC: 1556 ingentaconnect articles : 497,605
 24. esbestan

  University Twente - Netherlands

  University Twente - Netherlands ScienceDirect Journals: 3,149 ScienceDirect eBooks: 1,664 Springer Journals: 2,619 Springer eBooks: 33,701 ProQuest database : 1 Taylor & Francis journals : 1,256,799 CRC book : 87 Ebscohost journals : 19,098,740 Ebscohost Book : 8,687 Ebscohost Ebook : 3,608 Ingentaconnect publications : 650 Jstor Wiley journals IEEE Emerald ASME SAGE Journals worldscientific AIAA AIP ASCE ACM Oxford journals Cambridge journals & book SIAM journals Royal Society of Chemistry