جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'World Scientific'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالارهای گفتگو

 • انجمن WeAre.ir
  • پشتیبانی انجمن WeAre.ir
  • پشتیبانی ایران‌پیپر
 • انجمن پسورد دانشگاه‌ها
  • آشنایی با بخش پسوردها
  • پسوردهای رایگان
  • پسوردهای ویژه
  • پسوردهای امتیازی
  • پسوردهای آرشیو شده
  • گروه زیرزمینی
 • انجمن درخواست دانلود
  • درخواست دانلود مقاله
  • درخواست دانلود کتاب
  • درخواست استاندارد
 • انجمن های آموزشی، پرسش و پاسخ و عمومی
  • انجمن آموزشی
  • انجمن پرسش و پاسخ
  • انجمن مطالب عمومی

گروههای محصول

 • اشتراک VIP + امتیاز
 • شارژ امتیاز
 • جت پک آموزشی

جستجو در ...

نمایش نتایجی که شامل ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین بروزرسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


وب سایت شما


اسکایپ


موقعیت


علایق


دانشگاه


رشته


گرایش

 1. masood69h

  University of Connecticut - USA

  --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :University of Connecticut --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Royal Society Publishing Taylor & Francis World Scientific Annual Reviews Ingentaconnect EBSCOHOST ScienceDirect Wiley Online IOPscience ProQuest Springer Nature JSTOR ASME SAGE SIAM ASCE IEEE AMS APS AIP --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 489 eBooks ScienceDirect: 2,941 journals Springer: 6,629 eBooks Springer: 2,552 journals ProQuest: 39 databases EBSCOHOST: 78 databases EBSCOHOST: 20,451,591 academic journals EBSCOHOST: 72,434 books EBSCOHOST: 49,856 eBooks Taylor & Francis: 1,324,001 articles Taylor & Francis: 9 eBooks Ingentaconnect: 108,092 articles --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to Wiley's journals and eBooks
 2. esbestan

  University of Texas at Austin

  University of Texas at Austin ScienceDirect Journals: 2773 ScienceDirect eBooks: 876 Springer Journals: 2,307 Springer eBooks: 22,815 ProQuest databases: 32 EBSCOHOST journals: 37,686,849 CRC eBooks: 1818 ACM worldscientific emeraldinsight scientific.net ingentaconnect ascelibrary SAGE Journals jstor wiley ieee
 3. masood69h

  Columbia University - USA

  --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Columbia University --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Royal Society Publishing Cambridge Journals Taylor & Francis World Scientific Annual Reviews Ingentaconnect Sciencemag.org EBSCOHOST ScienceDirect Wiley Online Scientific.net IOPscience CRC Press ProQuest Springer Emerald Nature Knovel JSTOR ASME SAGE SIAM ASCE AIAA IEEE APS AIP --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 9,652 eBooks ScienceDirect: 3,107 journals Springer: 51,881 eBooks Springer: 2,524 journals ProQuest: 81 databases EBSCOHOST: 114 databases EBSCOHOST: 44,647,440 academic journals EBSCOHOST: 337,608 books EBSCOHOST: 18,192 eBooks Taylor & Francis: 842,622 articles Taylor & Francis: 15 eBooks Ingentaconnect: 215,081 articles CRC Press: 7,263 eBooks --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to AIAA's meeting proceedings Good access to Wiley's journals and eBooks Good access to Knovel's eBooks
 4. esbestan

  Universidade Federal de Santa Catarina - Brazil

  Universidade Federal de Santa Catarina - Brazil ScienceDirect Journals: 3,324 ScienceDirect books : 3,594 Springer Journals : 2,608 Springer books : 30,794 Proquest database : 11 Ebscohost Academic paper : 40,876,859 Ebscohost book & ebook : 104,014 Wiley Journals & Book Ingentaconnect IEEE Emerland Jstor Oxford journals Cambridge journals AIP ACM ASCE ASME worldscientific Royal Society of Chemistry SAGE Journals karger annualreviews mathscinet
 5. esbestan

  Darmstadt University of Technology - Germany

  Darmstadt University of Technology - Germany ScienceDirect Journals: 2,998 ScienceDirect books : 2,362 Springer Journals : 2,757 Springer books : 32,714 Taylor & Francis : 697,724 Proquest database : 19 Ebscohost Academic paper : 18,930,087 Ebscohost book & ebook : 8,132 CRC book : 28 Wiley Journals & book ingentaconnect IEEE Emerland Jstor Oxford journals Cambridge journals AIP ACM ASCE AIAA ASME worldscientific Royal Society of Chemistry SAGE Journals scientific.net karger annualreviews
 6. masood69h

  University of Texas at Austin - USA

  --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :University of Texas at Austin --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Royal Society Publishing Cambridge Journals World Scientific Taylor & Francis Annual Reviews Ingentaconnect Sciencemag.org EBSCOHOST ScienceDirect Wiley Online Scientific.net IOPscience CRC Press ProQuest Springer Emerald Nature Knovel JSTOR ASCE ASME SAGE SIAM AIAA IEEE AMS APS AIP --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 1,438 eBooks ScienceDirect: 3,445 journals Springer: 30,139 eBooks Springer: 2,310 journals ProQuest: 32 databases EBSCOHOST: 97 databases EBSCOHOST: 26,528,039 academic journals EBSCOHOST: 898,369 books EBSCOHOST: 69,094 eBooks Taylor & Francis: 582,786 articles Taylor & Francis: 9 eBooks Ingentaconnect: 439,804 articles CRC Press: 1,866 eBooks --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to AIAA's meeting proceedings Good access to Wiley's journals Good access to Taylor & Francis articles and eBooks
 7. esbestan

  Universidad de Zaragoza

  Universidad de Zaragoza ScienceDirect Journals: 2,775 ScienceDirect eBooks: 362 Springer Journals: 1,004 Springer eBooks: 1,156 ProQuest database : 5 Ebscohost journals : 12,206,791 Taylor & Francis journals : 191,403 SAGE Journals ACSE cambridge journals & book Emerald ingentaconnect worldscientific ACM Wiley Journals ieee jstor
 8. esbestan

  Universitaet Bonn

  Universitaet Bonn ScienceDirect Journals: 2937 ScienceDirect books : 140 Springer Journals : 2,097 Springer books : 12,203 Taylor & Francis : 727,048 Proquest database : 13 Ebscohost Academic paper : 8,921,116 Ebscohost book & ebook : 8,502 Ingentaconnect : 136 publications Wiley Journals IEEE Jstor Emerald AIAA ACM scientific.net ASCE worldscientific Royal Society of Chemistry SAGE Journals
 9. --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :University of California, Los Angeles --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Royal Society Publishing Cambridge Journals World Scientific Taylor & Francis Annual Reviews Ingentaconnect Sciencemag.org EBSCOHOST ScienceDirect Wiley Online Scientific.net IOPscience CRC Press ProQuest Springer Emerald Nature Knovel JSTOR ASCE ASME SAGE SIAM AIAA IEEE AMS APS AIP --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 865 eBooks ScienceDirect: 3,118 journals Springer: 68,908 eBooks Springer: 2,204 journals ProQuest: 60 databases EBSCOHOST: 62 databases EBSCOHOST: 10,704,152 academic journals EBSCOHOST: 344,115 books EBSCOHOST: 6,208 eBooks Taylor & Francis: 595,268 articles Taylor & Francis: 9 eBooks Ingentaconnect: 193,186 articles CRC Press: 6,429 eBooks --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to AIAA's meeting proceedings Good access to Wiley's journals Good access to Knovel's eBooks
 10. b4Ran

  Indian Institute of Technology New Delhi

  ScienceDirect Journals: 2962 Springer Journals: 2,669 Springer eBooks: 3,546 ProQuest Databases: 2 EBSCOHOST eBooks: 3,493 Taylor & Francis : 200,340
 11. masood69h

  University of California, Berkeley - USA

  --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :University of California, Berkeley --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Royal Society Publishing Cambridge Journals Taylor & Francis World Scientific Annual Reviews Ingentaconnect EBSCOHOST ScienceDirect Wiley Online Scientific.net IOPscience CRC Press ProQuest Springer Emerald Nature Knovel JSTOR ASME SAGE SIAM ASCE AIAA IEEE AMS AIP APS --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 5,316 eBooks ScienceDirect: 3,137 journals Springer: 96,905 eBooks Springer: 2,395 journals ProQuest: 97 databases EBSCOHOST: 63 databases EBSCOHOST: 414,789 books EBSCOHOST: 10,979,109 academic journals EBSCOHOST: 6,778 eBooks Taylor & Francis: 814,512 articles Taylor & Francis: 9 eBooks Ingentaconnect: 265,624 articles CRC Press: 6,621 eBooks --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to Knovel Good access to Wiley's journals Good access to AIAA's eBooks and meeting proceedings
 12. masood69h

  Columbia University - USA

  --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Columbia University --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Royal Society Publishing Cambridge Journals World Scientific Taylor & Francis Sciencemag.org Annual Reviews Ingentaconnect EBSCOHOST ScienceDirect Scientific.net Wiley Online IOPscience CRC Press ProQuest Springer Emerald Nature Knovel JSTOR AIAA ASCE ASME SAGE SIAM IEEE AIP APS --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 9,652 eBooks ScienceDirect: 3,107 journals Springer: 51,881 eBooks Springer: 2,524 journals ProQuest: 81 databases EBSCOHOST: 114 databases EBSCOHOST: 337,608 books EBSCOHOST: 44,647,440 academic journals EBSCOHOST: 18,192 eBooks Taylor & Francis: 842,622 articles Taylor & Francis: 15 eBooks Ingentaconnect: 215,081 articles CRC Press: 7,263 eBooks --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to AIAA's meeting proceedings Good access to Wiley's journals and eBooks Good access to Knovel's eBooks
 13. masood69h

  University of Guelph - Canada

  --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :University of Guelph --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Has access to Cambridge Journals World Scientific Taylor & Francis Annual Reviews Ingentaconnect ScienceDirect Wiley Online IOPscience CRC Press ProQuest Springer Nature JSTOR ASCE SIAM IEEE AIP APS --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :Subscription details ScienceDirect: 862 eBooks ScienceDirect: 3,072 journals Springer: 51,787 eBooks Springer: 2,787 journals ProQuest: 43 databases Taylor & Francis: 1,354,361 articles Taylor & Francis: 12,181 eBooks Ingentaconnect: 364,618 articles CRC Press: 789 eBooks --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Good access to Taylor & Francis articles and eBooks Full access to Wiley's journals and eBooks
 14. esbestan

  Universitaet Bonn

  Universitaet Bonn ScienceDirect Journals: 2937 ScienceDirect books : 140 Springer Journals : 2,097 Springer books : 12,203 Taylor & Francis : 727,048 Proquest database : 13 Ebscohost Academic paper : 8,921,116 Ebscohost book & ebook : 8,502 Ingentaconnect : 136 publications Wiley Journals IEEE Jstor Emerald AIAA ACM scientific.net ASCE worldscientific Royal Society of Chemistry SAGE Journals
 15. esbestan

  Universidad de Zaragoza

  Universidad de Zaragoza ScienceDirect Journals: 2,774 ScienceDirect eBooks: 362 Springer Journals: 1,001 Springer eBooks: 1,156 ProQuest database : 5 Ebscohost journals : 12,206,791 Taylor & Francis journals : 191,403 SAGE Journals ACSE cambridge journals & book Emerald ingentaconnect worldscientific ACM Wiley Journals ieee jstor
 16. esbestan

  Universite de Bourgogne - France

  Universite de Bourgogne ScienceDirect Journals: 3249 Springer Journals: 2,071 Springer book : 15,317 Taylor & Francis : 158,345 Ebscohost Academic paper : 18,042,325 Ebscohost book & ebook : 41,859 ingentaconnect : 4 publications Wiley journlas Jstor SAGE Journals Oxford journals Cambridge journals Royal Society of Chemistry Worldscientific AIP
 17. esbestan

  University of Silesia in Katowice, Poland

  University of Silesia in Katowice, Poland ScienceDirect Journals : 2681 Springer Journals : 2,670 Springer Books : 141,225 ProQuest databases : 2 EBSCOHOST eBooks : 11 EBSCOHOST Academic Journals : 75,991,516 Taylor & Francis : 158,975 Ingentaconnect : 105 publications دسترسی عالی به کتاب های springer CRC book Emerald insight SAGE Journals annualreviews AIP cambridge journals oxford journals Worldscientific Royal Society of the Chemistry wiley ieee jstor
 18. esbestan

  University of Oldenburg

  University of Oldenburg ScienceDirect Journals: 2460 ScienceDirect eBooks: 134 springer journals : 2,885 springer book : 45,261 Taylor & Francis : 704,436 EBSCOHOST Academic Journals: 23,721,429 EBSCOHOST Books & ebooks : 5,412 Proquest database : 21 Cambridge journals Royal Society of Chemistry SAGE Journals scientific.net Oxford journals Emerald karger annualreviews ingentaconnect mathscinet ACM AIP AIAA jstor Wiley journals worldscientific
 19. esbestan

  Hong Kong University of Science and Technology

  Hong Kong University of Science and Technology ScienceDirect Journals: 2670 ScienceDirect eBooks: 472 springer journals : 2,098 springer book : 44,863 Taylor & Francis : 249,886 EBSCOHOST Academic Journals: 60,527,343 EBSCOHOST Books & ebooks : 148,500 Proquest database : 36 CRC book : 3462 Cambridge journals worldscientific Royal Society of Chemistry SAGE Journals scientific.net Oxford journals Emerald karger annualreviews ASME ingentaconnect mathscinet ACM ACSE AIP AIAA jstor دسترسی عالی به کتاب ها و مقالات Wiley IEEE
 20. esbestan

  University of Granada

  University of Granada ScienceDirect Journals: 3137 ScienceDirect Books: 4842 Springer Journals: 1,741 Springer Books: 59,168 ProQuest databases : 32 Taylor & Francis Journals: 1,318,825 CRC book : 596 Emerland Emerald insight SAGE Journals Ingentaconnect AIP ACM ASCE scientific.net cambridge wiley jstor ieee Worldscientific Royal Society of the Chemistry
 21. esbestan

  Hacettepe University - Turkey

  Hacettepe University - Turkey ScienceDirect Journals: 2,733 ScienceDirect book : 10,082 Springer Journals: 2,058 Springer books : 44,188 Taylor & Francis : 1,249,029 Proquest database : 6 Ebscohost Academic paper : 55,407,452 Ebscohost book & ebook : 96,131 CRC book : 8820 دسترسی کامل به کتاب ها و مقالات Wiley Ingentaconnect دسترسی خوب به IEEE Emerald jstor Cambridge journals Oxford journals SAGE Journals Royal Society of Chemistry ACM ASCE AIP Worldscientific Mathscinet Annualreviews Karger Scientific.net
 22. esbestan

  Universita' degli Studi di Milano - Italy

  Universita' degli Studi di Milano - Italy ScienceDirect Journals : 2692 Springer Journals : 2,321 Springer eBooks : 10,130 ProQuest databases : 16 Taylor & Francis : 336,394 Ebscohost Academic Journal : 2,325,303 Ebscohost book : 1,215 ingentaconnect : 178 publications Emerald Jstor IEEE Wiley Journals Cambridge journals Oxford journals ACM ASCE AIP worldscientific Royal Society of Chemistry SAGE Journals Annualreviews Mathscinet