درخواست دانلود مقاله


amini1988

ارسال های توصیه شده

Title: Cyclostationarity-based spectrum sensing using dual cycle frequencies

Author: Guohui Zhong,

Journal or Ebook Name: IEEE

Volume, Issue, Year and Pages : Page(s): 1 - 5

 

Link: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=5371551&contentType=Conference+Publications&matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch_All%26queryText%3D%28Cyclostationarity+spectrum+analysis%29

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.