درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://asmedigitalcollection.asme.org/OMAE/proceedings-abstract/OMAE2019/58851/V07BT06A033/1067951
DOI: 10.1115/OMAE2019-96618
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 10 ساعت قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


Link or Title: https://asmedigitalcollection.asme.org/OMAE/proceedings-abstract/OMAE2019/58851/V07BT06A033/1067951
DOI: 10.1115/OMAE2019-96618
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.