درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23044206/
DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2012.06.017
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: [Relationship Between IL6 -572G/C Polymorphism and Hepatocellular Carcinoma in Men]

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.