درخواست کتاب +1000


anonymous

ارسال های توصیه شده

Hi, friends, as the downloaded PDF files are protected, when merged them as one should put in the password, and I don't know the password, so cannot merged together.But, I rename each pdf file with the same name as the link you provided, so it is easy to find the file that you needed.

 

 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.