درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www-scopus-com.pbidi.unam.mx:2443/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079251984&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=catamaran+ship+maneuvering&st2=&sid=329c5685403d38e39299bc43b6089114&sot=b&sdt=b&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28catamaran+ship+maneuvering%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در در 30 تیر 1399 در 12:04، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: https://www-scopus-com.pbidi.unam.mx:2443/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079251984&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=catamaran+ship+maneuvering&st2=&sid=329c5685403d38e39299bc43b6089114&sot=b&sdt=b&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28catamaran+ship+maneuvering%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.