در خواست مقاله


86462024

ارسال های توصیه شده

Title: Modelling of the heat exchangers of a small capacity, hot water driven, air-cooled H2O–LiBr absorption cooling machine

Author: Castro, J., Oliva, A., Perez-Segarra, C.D., Oliet, C.

Journal or Ebook Name: International Journal of Refrigeration

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 31, issue 1 (January, 2008), p. 75-86

Link: http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=01407007&issue=v31i0001&article=75_motheodahacm

لینک به دیدگاه

خدمت شما

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.