درخواست مقاله


salwa

ارسال های توصیه شده

Title: Interaction of Co(II), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) with N,N′-(aldose)2-thiocarbohydrazide: synthesis, electrochemistry, and spectral characterization

Author: M.P. Sathishaa & V.K. Revankar

Journal or Ebook Name: Journal of Coordination Chemistry

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 62, Issue 15, 2009

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958970902842463

لینک به دیدگاه

این رو امتحان کنین از upload.ir هست .

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.