درخواست مقاله


salwa

ارسال های توصیه شده

Title: The relative stability of macrotricyclic metal complexes in M(II)-thiocarbohydrazide-acetone (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) ternary systems according to the data of quantum-chemical calculations

Author: D. V. Chachkov,

O. V. Mikhailov

Journal or Ebook Name: Russian Journal of Physical Chemistry A

Volume, Issue, Year and Pages : January 2011, Volume 85, Issue 1, pp 152-155

Link: http://link.springer.com/article/10.1134/S0036024411010055

لینک به دیدگاه

نمیشه دانلود کرد.ارور میده!!!!!!!!

مجدد در محل دیگری آپلود می کنم

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.