درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www-scopus-com.pbidi.unam.mx:2443/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085392556&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Artificial+intelligence+in+education+and+Virtual+REality&nlo=&nlr=&nls=&sid=e7b9573ee7c87dcc62208fa6fa8c37f0&sot=b&sdt=cl&cluster=scoexactkeywords%2c%22Virtual+Reality%22%2ct%2c%22Artificial+Intelligence%22%2ct%2c%22Education%22%2ct&sl=71&s=TITLE-ABS-KEY%28Artificial+intelligence+in+education+and+Virtual+REality%29&relpos=12&citeCnt=0&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: باسلام

اگر مقاله به زبان انگلیسی قابل تهیه بود لطفا در اختیار بنده قرار بدید.

بااحترام

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.