نیاز فوری به مقاله از acs


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: A Case for Molecular Recognition in Nuclear Separations: Sulfate Separation from Nuclear Wastes

Author: Bruce A. Moyer, Radu Custelcean, Benjamin P. Hay, Jonathan L. Sessler, Kristin Bowman-James, Victor W. Day, and Sung-Ok Kang

Journal or Ebook Name: inorganic chemistry

Volume, Issue, Year and Pages : 2013, 52 (7), pp 3473–3490

Link: http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ic3016832

لینک به دیدگاه

خدمت شما

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.