درخواست مقاله از DBpia


Safir

ارسال های توصیه شده

Title: Combustion Modeling of Nano/Micro Aluminum Particle Mixture

Author: Yoon, Shin, Sung

Journal or Ebook Name: Korean Society of Propulsion Engineers 한국추진공학회지

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 15, Issue 6, 2011.12, and 15-25

Link: http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/2163582?Collection=1&Id=2163582&Page=0&Sort=1&pagesize=0

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.