درخواست مقاله


salwa

ارسال های توصیه شده

Title: Water-based exercise for patients with chronic arm lymphedema: a randomized controlled pilot trial.

Author: Johansson K, Hayes S, Speck RM, Schmitz KH.

Journal or Ebook Name: Am J Phys med Rehabil

Volume, Issue, Year and Pages : 2013 Apr;92(4):312-9.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23370582

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.