درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Possibility of ovulation induction using naloxone in women with hypothalamic amenorrhea

Author: Krause B, Möller S, Göretzlehner G

Journal or Ebook Name: Zentralbl Gynakol

Volume, Issue, Year and Pages : 1991;113(22):1221-33.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1661461

سلام

به مقاله فوق نیاز دارم

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.