نیاز خیلی فوری به مقاله از wiley


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Ion Exchange Behavior of Polypyrrole Doped with Large Anions in Electrolytes Containing Mono- and Divalent Mmetal Ions

Author: Rose-Marie Latonen1, Marceline N. Akieh1, Kevin Vavra2, Johan Bobacka1, Ari Ivaska

Journal or Ebook Name: electroanalysis

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 25, Issue 4, pages 991–1004, April 2013

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200566/pdf

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.