نیاز خیلی فوری به مقاله از wiley


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Electropolymerization and ion exchange properties of a polypyrrole film doped by para-toluene sulfonate

Author: Chengyou Jin*, Fenglin Yang, Weishen Yang

Journal or Ebook Name: Journal of Applied Polymer Science

Volume 101, Issue 4, pages 2518–2522, 15 August 2006

Volume, Issue, Year and Pages : Journal of Applied Polymer Science

Volume 101, Issue 4, pages 2518–2522, 15 August 2006

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.23775/pdf

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.