درخواست دانلود مقاله


esmaeil_es

ارسال های توصیه شده

Title: Conidiogenesis and Conidiomatal Ontogeny

Author: Garry T. Cole

Journal or Ebook Name: Biology of Conidial Fungi

Volume, Issue, Year and Pages : 1981, Pages 271–327

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121795023500169

لینک به دیدگاه

خدمت شما

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.