درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: The relationship between organizational intelligence and entrepreneurship
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: نیازمند یک مقاله که دو متغیر هوش سازمانی و کار آفرینی در کنار هم آمده باشند.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.